ลักษณะ 9 ข้ อ ของคนฉลาดอยู่เป็น เอาตัวรอ ดได้ อยู่ไหนก็ไม่ลำบาก

การอยู่ร่วมในสังคมสิ่งสำคัญคือ การอยู่ให้เป็น เอาตัวรอ ดได้เพราะในทุกวันนี้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรจะเกิดในอนาคต เพราะฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูกันว่า คนฉลาดอยู่เป็นนั้นเขาเป็นอ ย่ างไร ซึ่งเราสามารถที่จะนำไปปรับใช้กับตัวเราได้เลยละ

1. มีอารมณ์ขัน

คนที่มีอารมณ์ขันส่วนใหญ่มักจะเป็นคนฉลาด มีงานศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่าคนที่ทำคะแนนการเขียนคำบ ร รย า ยการ์ตูนตลกได้สูง จะเป็นคนที่ฉลาดด้านการใช้ภาษา

2. รู้ว่าตัวเองไม่รู้

ไม่กลัวที่จะพูดว่าฉันไม่รู้ และพร้อมจะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้

3. สนใจใคร่รู้ตลอ ดเวลา

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยพูดถึงตัวเองว่า ผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไรผมเป็นแค่คนอย า กรู้อย า กเห็นแค่นั้นเอง งานวิ จั ย ตีพิมพ์ปี 2016 ระบุว่าการได้เปิดโลกในวัยเด็ก สัมพันธ์กับความสนใจใคร่รู้ในตอนเป็นผู้ใหญ่

4. ปรับตัวและยืดหยุ่น

คนที่ฉลาดมักจะมีความยืดหยุ่น และปรับตัวได้ดีในสถานการณ์ต่าง ๆ โดยไม่หวั่นไหวกับความไม่ชัดเจนหรือข้ อจำกัดใด ๆ มีผลงานวิ จั ย ด้านจิ ต วิ ท ย าออ กมาสนับสนุนว่า สติปัญญาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติก ร ร ม เพื่อรับมือ กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

5. ผัดวันประกันพรุ่ง

คนฉลาดจะผัดวันประกันพรุ่ง จากงานที่ทำประจำวันหรือทำซ้ำ ๆ ในเวลาที่เขาพบเป้าหมายหรือสิ่งที่สำคัญกว่า นักจิ ต วิ ท ย ากล่าวว่า นี่คือหัวใจของการสร้างสรรค์นวัตก ร ร มเลยก็ว่าได้

6. เอาใจใส่คนรอบข้าง

คนที่เอาใจใส่ในเรื่องความต้องการ ความรู้สึกของผู้อื่น และทำในสิ่งที่คนเหล่านั้นต้องการคือคนที่ฉลาดทางอารมณ์ ขณะเดียวกัน ความฉลาดทางอารมณ์ ยังหมายถึงความสนใจที่จะเข้าไปพูดคุยกับผู้คนใหม่ ๆ

7. เชื่อมโยงความคิดในเรื่องต่าง ๆ ได้

คนฉลาดจะมองเห็นในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เพราะว่าพวกเขาสามารถเชื่อมโยงความคิดจากเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันได้

8. ชอบอยู่กับตัวเอง

คนที่ฉลาดจะมีความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งคาดเดาได้ว่า พวกเขาอาจใช้เวลาเหล่านั้นขบคิดคำถามหรือบางเรื่องที่ตัวเองกำลังสนใจ สัมพันธ์กับในชีวิตจริง ที่หล า ยครั้งเราเกิดปิ๊งไอเดียขึ้น มาในเวลาที่อยู่คนเดียว

9. เปิดกว้าง

คนที่ฉลาดจะไม่ปิดกั้นตัวเอง เมื่อมีโอกาส หรือไอเดียใหม่ ๆ เข้ามา เขามักจะมองหาทางเลือ กแล้วชั่งน้ำ ห นั ก เพื่อหาเหตุผลที่ดีที่สุด คนเหล่านี้จะ เ ก ลี ย ด การยอมรับอะไรง่าย ๆเขาจะหาคำตอบจนกว่าจะมีหลักฐานที่ยืนยันได้จริง ๆ เท่านั้น

ที่มา  khoddeeja