วัยเกษียณทำอะไรดี เปิด 20 อาชีพหลังเกษียณ เพิ่มร า ย ได้ผู้สูงอายุ

กังวลกับชีวิตหลังเกษียณว่าจะดูแลตัวเองอ ย่ างไร เกษียณ” คำที่บอ กจุดเปลี่ยนสำคัญในชีวิตว่า คนเรามีเวลาหาเ งิ นกับใช้เ งิ นไม่เท่ากัน โดยเฉลี่ยคนไทยเมื่อก้าวเข้าสู่วัยทำงานตอนอายุ 20 ปีจะมีเวลาหาเ งิ น 40 ปีและมีเวลาใช้เ งิ น 60 ปี

จึงทำให้ผู้สูงอายุเกินครึ่งมีเ งิ นไม่พอใช้หลังเกษียณ เพราะเวลาใช้เ งิ นย าวนานกว่าหาเ งิ นถึง 20 ปี ต้องใช้ชีวิตลำบากย ามที่ร่างกายอ่อนแรง สำหรับคนรุ่นใหม่อายุยังไม่มากมองเกษียณเป็นเรื่องไกลตัว แต่ท่านรู้หรือไม่ว่าเวลาผ่านไปเร็วกว่าที่คิด พอถึงวันใกล้เกษียณก็เก็บเ งิ นไม่ทันซะแล้ว

หล า ยคนเมื่อถึงวัยเกษียณแล้ว คงอย ากใช้เวลาไปกับการหยุดพักผ่ อ นจากการทำงานหนักมาตลอ ดชีวิต แต่เชื่อว่าคงมีผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อย ที่แม้จะเกษียณแล้ว ก็ไม่อย ากหยุดทำงาน

ยังมีไฟที่จะออ กไปทำสิ่งที่ตัวเองรัก เพื่อชีวิตจะได้ไม่เงียบเหงา แถมยังเป็นการหาร า ย ได้ แบ่งเบาภาระของลูกหลานอีกทาง

วันนี้เราจึงได้รวบรวมอาชีพวัยเกษียณน่าสนใจ ทำแก้เหงาก็ได้ เพิ่มร า ย ได้เสริมก็โดน มาฝากคนวัยเกษียณที่กำลังมองหาว่าจะทำอะไรดี

1. อาจารย์ / วิทย ากรพิเศษ / นักฝึกอบรม

คลังความรู้ที่เก็บสะสมมาทั้งชีวิต ถ้าจะปล่อยให้สูญห า ย ไร้ประโยชน์ คงน่าเ สี ยดายแ ย่ สู้นำไปแ บ่ ง ปั น ให้คนรุ่นหลังน่าจะดีกว่าไม่น้อย เราจึงเห็นว่า มีคนวัยเกษียณจำนวน มากที่ผันตัวมาเป็นอาจารย์ หรือวิทย ากรพิเศษต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ประสบการณ์ที่ทรงคุณค่าต่าง ๆ ให้คนรุ่นใหม่

2. แปลงาน / เป็นล่าม / เป็นไกด์

อาชีพที่ต้องใช้ความสามารถทางภาษา ก็เป็นอีกสิ่งที่เหมาะกับคนวัยเกษียณเช่นกัน เพราะเป็นงานที่ต้องอาศัยประสบการณ์และความละเอียดรอบคอบสูงโดยมีให้เลือ ก

ทั้งการรับจ้างแปลงาน ที่สามารถทำที่บ้ านได้ ไม่จำเป็นต้องออ กไปข้างนอ กให้ลำบาก หรือใครขี้เบื่อ อย ากออ กไปพบปะผู้คนไม่ซ้ำหน้า ก็อาจจะลองดูพวกงานล่าม หรือไกด์ท่องเที่ยวก็ได้

3. ทำงานในบริษัทเอกชน

แม้อายุจะถึงวัยเกษียณแล้ว ก็ไม่ได้หมายความว่าเราต้องออ กจากงานไปเลยซะเมื่อไหร่ เพราะสมัยนี้บริษัทเอกชน หรือโรงงานหล า ย ๆ แห่ง หัน มาจ้างคนวัยเกษียณทำงานต่อ กันเยอะมาก เพราะได้ทั้งประสบการณ์ที่สั่งสมมาอ ย่ างย าวนาน แถมไม่ต้องเ สี ยเวลาไปฝึกพนักงานใหม่มาทดแทนอีกด้วย

4. นักเขียน

จัดว่าเป็นอาชีพที่หล า ยคนสามารถทำกันได้ง่าย ๆ ไม่ว่าจะเขียนหนังสือ เขียน Blog หรือเขียนรีวิวสินค้ าต่าง ๆ เพราะเชื่ออยู่แล้วว่าทุกคนคงมีสิ่งที่ถนัดและสนใจแตกต่างกันไป

เพียงแค่นำสิ่งเหล่านั้น กลั่นกรองออ กมาเป็นตัวหนังสือ ยิ่งบวกกับประสบการณ์ที่สั่งสมมาอ ย่ างย าวนาน จึงทำให้อาชีพนักเขียน

เหมาะกับคนวัยเกษียณเป็นที่สุด หรือถ้าใครมีจินตนาการบรรเจิดก็ยังสามารถเขียนการ์ตูน หรือนิย ายสนุก ๆ โพสต์ข า ยในอินเทอร์เน็ตได้ด้วย

5. ที่ปรึกษาบริษัท ผู้ชำนาญการพิเศษ

เป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน นอ กจากนั้น การจะเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทต่าง ๆ ได้ ยังจำเป็นต้องมีทั้งประสบการณ์และความน่าเชื่อถืออีกด้วย จึงพบว่าหล า ย ๆ บริษัท มักจะเชิญคนวัยเกษียณ กลับมานั่งเป็นที่ปรึกษา ช่วยบริษัทตัดสินใจในเรื่องสำคัญต่าง ๆ

6. พนักงานชั่ วคราว

ในแต่ละปีมีห้างร้านหล า ยแห่งประกาศจ้างงานผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อย ซึ่งหน้าที่ส่วนใหญ่ก็ไม่ต้องใช้แรงงาน มาก อ ย่ างเช่น แคชเชียร์ พนักงานประจำจุดบริการลูกค้ า

พนักงานข า ย พนักงานครัว พนักงานเสิร์ฟ พนักงานบริการต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ คณะก ร ร มการค่าจ้างได้กำหนดให้ผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จะได้รับอัตราค่าจ้างร า ย ชั่ วโมง (Part Time) ไม่ต่ำกว่า 45 บาท/ชั่ วโมง เท่ากันทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยทำงานไม่เกิน 7 ชั่ วโมง/วัน และไม่เกิน 6 วัน/สัปดาห์

7. ข า ยของออนไลน์

ยุคนี้ที่อินเทอร์เน็ตกล า ยเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวันไปแล้ว การข า ยของออนไลน์จึงเป็นหนทางสร้างร า ย ได้ที่คนสนใจอ ย่ างมาก ด้วยความที่เริ่มต้นง่าย ใช้เ งิ นล ง ทุ น ไม่มาก

แถมมีโอกาสทำเ งิ นได้สูง จึงเป็นอาชีพเสริมที่เหมาะกับผู้สูงอายุเลยทีเดียว ถ้าไม่รู้จะข า ยสินค้ าอะไรดี ก็อาจจะลองเลือ กข า ยสินค้ าที่ตัวเองมีความสนใจ หรือมีความรู้ในผลิตภัณฑ์นั้น ๆ ดูก่อน

8. ข า ยภาพถ่ายออนไลน์

จัดเป็นอาชีพเสริมยอ ดฮิตไม่เว้นแม้แต่คนวัยเกษียณหล า ยคนที่หลงรักในการถ่ายภาพ ก็หัน มาหาร า ย ได้เสริมด้วยการข า ยภาพผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ต่าง ๆ ซึ่งปัจจุบันก็มีให้เลือ กหลากหล า ยเ ว็ บไ ซต์ ส่วนเรื่องผลตอบแทนก็ไม่น้อยเลย เผลอ ๆ บางทีอาจจะทำเ งิ นได้มากกว่างานประจำที่เคยทำมาซะอีก

9. ช่างซ่อม

อาจจะเป็นงานที่ต้องใช้กำลังแรงกายมากสักหน่อย แต่ถ้าใครที่ยังสุ ข ภ า พร่ า ง ก า ยแข็งแรงดี คล่องแคล่วว่องไว ไม่มีโ ร คภั ยไข้เ จ็ บ และมีทักษะความสามารถด้านงานช่างติดตัวอยู่แล้วละก็

การรับจ้างซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์ภายในบ้ านต่าง ๆ ก็เป็นแหล่งร า ย ได้ที่ดีทีเดียว แถมยังออ กกำลังไปในตัว ทำให้ร่ า ง ก า ยกระปรี้กระเปร่าตลอ ดเวลา

10. ทำอ า ห า ร-ทำขน มข า ย

ใครที่ปกติชื่นชอบการเข้าครัว ทำอ า ห า ร ทำขน ม ให้ลูก ๆ หลาน ๆ กินกันเป็นประจำอยู่แล้ว อาจจะลองนำเ งิ นเก็บที่มีมาล ง ทุ น ทำอ า ห า รข า ยก็ไม่เ ล วนะ ไม่แน่ถ้ารสชาติอร่อยถูกอ กถูกใจลูกค้ า คงช่วยเพิ่มร า ย ได้ในช่วงวัยเกษียณได้ไม่น้อยเลย

11. เป็นตัวแทนประกัน

เดี๋ยวนี้มีตัวแทนข า ยประกันภั ย ประกันสุ ข ภ า พ ประกันรถยนต์ ฯลฯ มากมาย ข า ยทางออนไลน์ก็ยังได้ ยิ่งผู้สูงอายุที่ไม่ได้ทำงานประจำแล้ว ก็จะมีเวลาว่างมาดูแลตรงนี้เต็มตัว

12. ซื้ อแฟรนไชส์

ถ้าคิดไม่ออ กจริง ๆ ว่าจะเริ่มต้นเปิดร้านอ ย่ างไรดี แนะนำให้มองหาแฟรนไชส์ที่ตัวเองสนใจ เพราะแฟรนไชส์ส่วนใหญ่จะมีอุปกรณ์ และคู่มือไว้ให้พร้อมแล้ว แค่ล ง ทุ น ก็เปิดร้านได้เลย บางร้านจ่ายแค่หลักพันต้น ๆ ก็เป็นเจ้าของธุรกิจได้แล้วด้วย

13. เปิดร้านข า ยของ-ร้านอ า ห า ร-ร้านกาแฟ

การเปิดร้านค้ าข า ยของ ร้านอ า ห า ร หรือร้านกาแฟ ก็เป็นอีกช่องทางสร้างร า ย ได้ที่น่าสนใจสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีที่มีทาง มีทำเลดี ๆ เป็นของตัวเอง โดยอาจจะไม่ต้องเปิดร้านใหญ่โตมากมายก็ได้ แค่เป็นร้านเล็ก ๆ

พอให้มีร า ย ได้ใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน นอ กจากนั้น การเปิดร้านข า ยของยังดีตรงที่ทำให้เราได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกับลูกค้ ามากหน้าหล า ยต า ช่วยให้ชีวิตไม่น่าเบื่อ ดีต่อสุ ข ภ า พกายสุ ข ภ า พใจอีกด้วย

14. ปลูกต้นไม้-ปลูกผัก-ทำเกษตร

เชื่อแหละว่าหล า ยคนพอถึงวัยเกษียณแล้ว ก็อย ากใช้ชีวิตเรียบง่าย ปลูกผัก จัดสวน อยู่กับธรรมชาติในช่วงบั้นปล า ย งั้นลองมาปลูกผักง่าย ๆ ไว้บริโภคเอง เหลือเท่าไหร่ค่อยเก็บไปข า ยสร้างร า ย ได้กันดูสิ

หรืออาจจะเลือ กปลูกไม้ดอ ก ไม้ประดับ ต้นไม้ขนาดเล็ก ที่ดูแลไม่ย ากและไม่ต้องใช้แรงมากเกินไป เอาไว้ทำสวนแก้เหงา แถมส่งข า ยสร้างร า ย ได้แบบชิล ๆ ก็ยังได้อีก

15. ขับรถรับ-ส่ง / ขับรถพาผู้สูงอายุไปโรงพย าบาล

ถ้ามีใบขับขี่ ขับรถเป็น ใช้สมาร์ตโฟนได้ จะทำอาชีพขับรถส่งของ หรือส่งอ า ห า รก็ไม่เ ล ว แถมยังร า ย ได้ดีมาก เพราะตอนนี้เป็นยุคที่คนสั่งอ า ห า รและซื้ อสินค้ าออนไลน์กัน มากขึ้น

หรือถ้าไม่ถนัดแบบนี้ แนะนำให้ไปขับรถรับ-ส่งพาผู้ป่ ว ยหรือผู้สูงอายุไปโรงพย าบาล เชื่อไหมว่าอาชีพนี้มีลูกค้ ารอใช้บริการจำนวนไม่น้อยเลย เพราะต้องการคนขับรถที่ไว้ใจได้คอยดูแลผู้ป่ ว ยระหว่างเดินทาง และสามารถเป็นลูกค้ าขาประจำได้ในอนาคต รับรองว่าทำร า ย ได้ดีทีเดียว

16. รับจ้างเลี้ยงเ ด็ ก

ผู้สูงอายุหล า ยคน มีประสบการณ์เลี้ยงลูก เลี้ยงหลาน มาก่อน จึงเข้าใจเ ด็ ก ๆ เป็นอ ย่ างดี ก็เหมาะเลยกับงานรับจ้างเลี้ยงเ ด็ กในยุคที่พ่อแม่ต้องออ กไปทำงานนอ กบ้ าน ไม่มีเวลาดูแลลูกเล็ก แต่ถ้าเดินทางไม่สะดวก หรือไม่อย ากเดินทางไกล ก็สามารถเลือ กรับเลี้ยงเ ด็ กที่อยู่ในหมู่บ้ าน หรือในกลุ่มคนรู้จักแถวละแวกบ้ าน

17. ทำงานฝีมือ งานศิลปะ

จะดีแค่ไหนถ้าได้ทำสิ่งที่ตัวเองชอบ แถมได้เ งิ นอีกต่างหาก อ ย่ างงานฝีมือ งานศิลปะต่าง ๆ คงเป็นสิ่งที่คนจำนวนไม่น้อยอย ากทำ แต่ติดตรงที่ช่วงทำงานประจำไม่มีเวลามากพอ

จึงเห็นคนวัยเกษียณ หัน มาจับงานศิลปะ งานฝีมือ ทำเป็นงานอ ดิเรก เพิ่มร า ย ได้กันไม่น้อย ไม่ว่าจะเป็นถักโครเชต์ ถักนิตติ้ง ทำดอ กไม้ประดิษฐ์ ผ้าบาติก วาดภาพเหมือน วาดภาพการ์ตูน เป็นต้น สร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วจะนำไปวางข า ยที่ตลาดนัด หรือโพสต์ข า ยในอินเทอร์เน็ตก็ได้เหมือนกัน

18. ล ง ทุ น

สำหรับคนที่มีเ งิ นเก็บอยู่จำนวนหนึ่งแล้วอย ากนำเ งิ นที่มีไปต่อยอ ดให้เพิ่มพูน อาจเลือ กการล ง ทุ น มาเป็นตัวช่วย แต่สิ่งสำคัญของการล ง ทุ น วัยเกษียณคือ ต้องไม่เลือ กการล ง ทุ น ที่เ สี่ ย งเกินไป และต้นทุนไม่ห า ย อาจล ง ทุ น ในสินท รั พ ย์ที่มีความเ สี่ ย งต่ำ เช่น พันธบัตรรัฐบาล สลากออมท รั พ ย์ เ งิ นฝากประจำ

หรือตราส า รหนี้ ก็ได้ แต่ถ้าใครที่มั่นใจว่ามีความรู้ ความเข้าใจเรื่องการล ง ทุ น อ ย่ างดี ก็อาจจะเลือ กการล ง ทุ น ที่มีความเ สี่ ย งสูงขึ้น มาหน่อย แต่ได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น

อ ย่ างกองทุนหุ้นปันผล หรือล ง ทุ น ในหุ้นปันผล เพื่อจะได้มีเ งิ นปันผลออ กมาไว้ใช้จ่ายในช่วงที่ไม่มีร า ย ได้ ซึ่งต้องขอย้ำว่า หากเลือ กล ง ทุ น ในตลาดหุ้นละก็ ต้องรู้จักศึกษาข้อมูลอ ย่ างดี มีความรอบคอบ ติดต ามข่าวส า รอยู่เสมอ ไม่เช่นนั้น เ งิ นที่เก็บมาทั้งชีวิต อาจจะห า ยหมดในพริบต าก็ได้

19. ล ง ทุ น ตู้หยอ ดเหรียญ

เดี๋ยวนี้เราเห็นตู้หยอ ดเหรียญต ามจุดต่าง ๆ เต็มไปหมด แน่นอนว่าผู้สูงอายุที่มีเ งิ นทุนจำนวนหนึ่ง อาจเจียดเ งิ นบางส่วน มาล ง ทุ น ในธุรกิจตู้หยอ ดเหรียญ ก็น่าสนใจเหมือนกันนะ

เพราะไม่ต้องดูแลมาก ล ง ทุ น ทีเดียว รอรับผลตอบแทนได้เลย แถมธุรกิจตู้หยอ ดเหรียญสมัยนี้ก็มีให้เลือ กล ง ทุ น กันส า รพัด เช่น ตู้กดน้ำ ตู้เติมเ งิ น ตู้เติมน้ำมัน หรือจะเป็นตู้เติมลมย างรถ ถ้าคิดว่าทำเลของเราเหมาะกับการติดตั้งตู้หยอ ดเหรียญประเภทไหนก็ลองหาข้อมูลแล้วล ง ทุ น กันดู

20. เปิดบ้ านพักโฮมสเตย์

หากมีพื้นที่ในบ้ าน มีห้องพักเหลือ ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรละก็ ลองเอามาปล่อยเช่าสร้างร า ย ได้ เป็นแนวบ้ านพัก โฮมสเตย์ ดูก็เข้าท่า ยิ่งถ้าใครมีบ้ านอยู่

ต ามแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะ ยิ่งดีเข้าไปใหญ่ เชื่อว่าคงมีลูกค้ า นักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามาใช้บริการไม่ข า ดสายเลยล่ะ อีกทั้งยังจะได้เพื่อนเอาไว้พูดคุยแก้เหงาอีกด้วย

ที่มา  jingjai999