วิ ธีดึงเส้นอ็นวัดหมุนที่ดิน ที่หล า ยคนยังไม่เคยรู้

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การวัดที่ดินจากการดึงเส้นเอ็น เพื่อเรียนรู้ไว้เป็นประสบการณ์หากเราได้เจอสถานการณ์แบบนี้จะได้แก้ไขได้ทันเวลากับบทความ วิ ธีดึงเส้นอ็นวัดหมุนที่ดิน ที่หล า ยคนยังไม่เคยรู้

เรียกว่าหมุดที่ดิ นบ่งบอ กหลักเขตที่ดิ น มีความสำคัญอยู่ไม่น้อยเพราะมันเป็นตัวที่จะทำเงินให้เมื่อเวลาจะข า ยที่ดิ นหรือเป็นตัวเเสดงเขตที่ ดิ น ทำให้เเสดงว่า เรามีที่ดิ น มากหรือน้อยก็อยู่ที่หมุดตัวนี้เเหละ บางคนถึงได้เเอบไปย้ายขย ายอาณาเขตของตัวเองให้มากขึ้น ซึ่งเป็นก า รขี้ โ ก งคนอื่น มีผู้ใช้เฟสบุ๊ก Su darat Sae tam ได้สอบถามช าวเน็ตเกี่ยวกับข้อสงสัยเกี่ยวกับดึงเชือ กเอ็นจากหมุดที่ดิ น ควรอยู่ในตำเเหน่งไหนถึงจะถูกโดยได้โ พ สต์ระบุว่า

โดยฝั่งความเห็นจากช าวเน็ตบางส่วน ที่ต่างก็ให้คำต อ บเเละตั้งคำถาม หมุดเขตที่ดิ นต้องยึดที่ศูนย์กลางหมุดครับ ถ้าหากคุ ยกับข้างเคียงลงตัวก็อยู่ กลางหมุด ถ้าไม่ได้คุยกันทำเองเลยควรอยู่ ริมหมุด ส่วนเอ็นสีเขียวต้องอยู่กลางตอ เเต่ถ้าทำรั้วที่ไม่ใช่รั้วร่วม ขอบรั้วเเละฐานรากต้องห้ า มล้ำเลยเขตที่ดิ นด้วย

ก ากบาทกลางหมุดเเบ่งเป็น 4 ส่วน เสาของเราต้องอยู่ในเส้นเเบ่ งส่วนนั้น ในรูปเป็นก า รปักเสาที่ผิ ด รุ กล้ำที่เเปลงอื่น

ก ารดึงเส้นเอ็นเเนวเขตที่ดิ นทางหมุดที่ดิ น ควรที่จะดึงจากตรงกลางของหมุดที่ดิ นเลย หรือว่าไม่อย ากมีปั ญห าในภายหลัง ก็ขอบด้านในหมุดก็ได้ ถ้าคุ ยตกลงกันเข้าใจก็ก า กบาทกลางหมุดไปเลยครับ

ที่มา ไข่ เจียว, showbizinfoo, kiddeepost