วิ ธีตรวจสอบ ร า ค าประเมินที่ดิน ด้วยมือถือเครื่องเดียว

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การตรวจสอบร า ค าประเมินที่ดินออนไลน์ สามารถทำได้เองง่ายๆ ด้วยมือถือเครื่องเดียวกับบทความ วิ ธีตรวจสอบ ร า ค าประเมินที่ดิน ด้วยมือถือเครื่องเดียว ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้างเพื่อให้เราทราบร า ค าประเมินที่ดิน

ในวันนี้เราได้มีขั้นตอนในการตรวจสอบและการประเมินร า ค าที่ดินที่เราอย ากรู้ สามารถประเมินได้ด้วยตนเองจากมือถือของเรา เพียงไม่กี่นาทีเราก็สามารถรู้ร า ค าที่ดินผืนนั้นแล้ว ขั้นตอนในการทำก็ง่ายมากๆ ทำให้ชีวิตของเราสะดวกมากยิ่งขึ้น ที่สำคัญไปกว่านั้นในการทำธุรก ร ร มเกี่ยวกับที่ดินก็จะมีความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

สิ่งที่เราจะต้องมีนั่นคือ

โฉนดที่ดินของเราแบบชัดเจน ( จะเป็นฉบับจริงหรือฉบับสำเนาก็ได้ )

ขั้นตอนการตรวจสอบ

1 ในขั้นตอนแรกให้เราเข้าไปที่ website ของกรมธนารักษ์ กระทรวงมหาดไ ท ย

2 เมื่อเข้าไปหน้าเว็บไซต์แล้ว ให้เรากดเข้าไปที่ปุ่ม ร า ค าประเมินที่ดินจากเลขที่โฉนด ดังรูปด้านล่าง

3 จากนั้นเมื่อเรากดเข้ามาแล้ว จะพบกับบนหน้าเว็บไซต์ที่ใช้ในการค้นหา

4 หยิบโฉนดที่ดินขึ้น มาแล้วสังเกตดูในตำแหน่งเลขที่ดิน ( ตำแหน่ง 1 ) และ เลขหน้าสำรวจ ( ตำแหน่งที่ 4 )

5 นำเลขทั้ง 2 ชุดที่เราดูในขั้นตอนที่ 4 และชื่อจังหวัดไปใส่หน้าดังกล่าว แล้วกด ‘ค้นหา’

6 จากนั้นเราจะได้ร า ค าประเมิน มา แนะนำให้กดปุ่ม ‘พิมพ์เอกสาร’ ดังภาพ จะได้เห็นรายละเอียดชัดเจน มากขึ้น

7 เมือ กดเข้ามาดูในหน้าพิมพ์เอกสารแล้ว เราก็จะได้เห็นข้อมูลว่าที่ดินเรามีขนาดต ารางวาละเท่าไหร่ สำหรับวิธีคำนวนร า ค าที่ดินทั้งหมดของโฉนดฉบับนั้นๆ ก็คือ ให้เอาขนาดพื้นที่คูณด้วยร า ค าประเมินต่อต ารางวา ผลลัพธ์ก็คือร า ค าประเมินของที่ดินทั้งหมด

เช่นดังตัวอย่ าง ขนาดพื้นที่ทั้งหมด 20 ไร่ 1 งาน 54 ต ารางวา รวมพื้นที่ทั้งหมดเป็น 8,154 ต ารางวา มีร า ค าประเมินต ารางวาละ 175 บาท นั่นก็หมายความว่าที่ดินทั้งหมดในโฉนดฉบับนี้มีร า ค า 8,154 x 175 = 1,426,950 บาท

เป็นการตรวจสอบและประเมินร า ค าที่ดินที่ทำได้ง่ายๆ เพียง 7 ขั้นตอน จากนี้ต่อไปเราก็ไม่จำเป็นที่จะต้องไปหน่วยงานของทางราชการให้เสียเวลาอีกต่อไป เพราะเราสามารถทำได้ในมือถือได้จากทุกมุมโลก

ร า ค าที่เราประเมินไว้นั้น เป็นเพียงไปใช้ในการกู้หรือจำนองได้เท่านั้น หากร า ค าข า ยจริงยังต้องมีการประเมินอีกหล า ยเงื่อนไขที่ทำให้ร า ค าที่ดินสูงกว่าร า ค าประเมินจากทางราชการ เช่น ในกรณีที่ติดกับถนนใหญ่ หรือใกล้กับรถไฟฟ้า แต่ในบางกรณีนั้นร า ค าอาจจะต่ำกว่าร า ค าประเมิน เช่น เป็นที่ดิน มองไม่เห็นเป็นต้น

ที่มา แชร์สดออนไลน์, postsod