วิ ธีประหยัดอ ดออมเงิน ทำได้เหลือเงินเก็บมากขึ้น

หล า ยคน มักจะบอ กว่า จะให้ประหยัดยังไง ในเมื่อทุกวันนี้ข้าวของก็แพงขึ้นจากแต่ก่อนเยอะ เงินเดือนออ กมาก็แทบไม่พอใช้ ฉนั้นหากคุณ

เป็นเช่นนี้อยู่ละก็ วันนี้เราได้นำ วิ ธีประหยัดอ ดออมเงิน ทำได้เหลือเงินเก็บมากขึ้น จะมีวิ ธีไหนบ้างไปดูกัน

1.งดการใช้บัตรเครดิตหล า ยใบ = ล ดการก่อห นี้

การใช้บัตรเครดิต ถือว่าเป็นการใช้เงินในอนาคต ดังนั้นเราควรมีแต่เฉพาะความจำเป็นเท่านั้น เพื่อที่เราจะได้สะสมคะแนนไปด้วย

2.ออมก่อนใช้

เมื่อได้รายได้มา ควรรีบแบ่งสัดส่วนในการออมไว้เลย และค่อยเอาส่วนที่เหลือมาใช้ และถ้าใช้ไม่หมดก็รีบออมทันที

เช่น แบ่งสัดส่วน 50:50 ครึ่งนึงออม ครึ่งนึงใช้จ่าย เป็นต้น เพื่อที่จะทำให้เราไม่ใช้เงินอ ย่ างมือเติบ

3.งดการซื้ อ กาแฟ งดการกินชาไข่มุก กินน้ำเปล่าแทน

กรณีหากเราไม่ได้นั่งทำงาน พย าย ามล ดการซื้ อ กาแฟ หรือชาน มไข่มุกยอ ดฮิตที่มีคิวย าวที่มีร า ค าแพงแบบแก้วละ 80-200 บาท นอ กจากจะสิ้นเปลืองเงินแล้ว

ยังทำให้เราอ้วนและเสี่ยงเป็นเบาหวานอีกด้วย ดังนั้นจึงไม่แนะนำให้กินชาน มไข่มุกเลย ร า ค าแพงมากในสมัยนี้ เพราะเพียงแค่อย ากเอามาถ่ายรูปอวดโลกโซเชี่ยลเท่านั้น

4.ทำกับข้าวกินเองที่บ้าน

เพราะถ้าเราไปกินนอ กบ้าน นอ กจากอาหารจะมีร า ค าแพงแล้ว ยังต้องจ่ายค่าบริการอีก 10เปอร์เซน และภาษี อีก 7เปอร์เซน รวม ๆ แล้ว โดนบวกเพิ่มอีก

17เปอร์เซน การที่เราทำกับข้าวกินเองนอ กจากประหยัดแล้ว ยังสุ ข ภ า พดีกว่าเพราะเราสามารถเลือ กวัตถุดิบในการทำอาหารได้เองอีกด้วย

5.รู้จักการสะสมคะแทนบัตรส่วนล ดต่าง ๆ หรือสมาชิก

ผู้เขียนเองจะสมัครสมาชิกท็อปส์ซูเปอร์มาเก็ต เพื่อที่จะซื้ อของในร า ค าที่ถูกกว่า และเมื่อครบ 3 เดือนก็จะได้คูปองเงินสด และคูปองส่วนล ด ดีกว่าเราไปซื้ อร้านกระจัดกระจาย

เราจะไม่ได้ส่วนล ด หรือใช้บัตรเครดิตเพื่อสะสมคะแนนแลกส่วนล ดเท่ากับคะแนนตอนซื้ อของ ทำให้ได้ส่วนล ด on top สูงถึง 10-18เปอร์เซน เลยก็มี

6.งดการท่องเที่ยว หรือเสพสื่อ การท่องเที่ยวหรือจองตั๋วถูก

เพราะการเสพสื่อเกี่ยวกับการท่องเที่ยวนั้นถือว่าเป็นการกระตุ้นให้คน มีความอย ากใช้เงิน อย ากเดินทาง เราควรประหยัดเงินไว้บ้างท่องเที่ยวเสริมประสบการณ์ได้ต ามหลักความพอเพียง ถ้าไม่ได้มีสามีเป็นนักบินก็ไม่ควรใช้เงิน มือเติบนักเพราะรู้หรือไม่ว่าข้าวของ ค่าเทอมลูกแพงขึ้นตลอ ดทุก ๆ ปี

7.คิดถึงความจำเป็นก่อนช็อปปิ้ง

พย าย ามคิดหาเหตุผลว่าเราอย ากได้ของสิ่งนั้นจริง ๆ หรือไม่ และค่อยตัดสินใจซื้ อ อ ย่ างเสื้อผ้าต้องเดินถอยออ กมาก่อนถ้ามีร า ค าแพง ผู้เขียน มักจะซื้ อทีเดียวช่วยปล า ยปี หรือ กลางปีที่มีล ดร า ค า 50เปอร์เซน – 70เปอร์เซน เพราะเราจะได้ของที่ร า ค าดีมีคุณภาพอีกด้วย

8.ออ กกำลัง พักผ่อนนอนหลับ ทำสุ ข ภ า พให้แข็งแรง

เราจะได้ไม่ต้องเ สี ยค่าย า ค่าหมอ เพราะไปหาหมอเพราะป่ ว ยทีนึงก็ต้องเ สี ยเงิน 1,000 – 3,000 บาท ซึ่งถือว่าแพงมาก ดังนั้นพย าย ามรั ก ษ าสุ ข ภ า พร่างกายให้แข็งแรง ไม่เป็นหวั ด หรือทำอะไรให้มีสติ จะได้ไม่เกิดอุบั ติเ ห ตุ

9.งดการเดินห้าง

เพราะเป็นแหล่งดึงดูดเงินที่แท้จริง ๆ ควรหาแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ ทะเลแทน หรือถ้าไปห้างผู้เขียน มีข้ อสังเกตว่าถ้าเราไปห้างที่ไฮโซมาก ๆ ก็เป็นวิ ธีประหยัดเงินที่แปลก เพราะเราจะทำได้เพียงเดินผ่าน เราไม่มีเงินซื้ อ Window Shopping เพราะห้างนั้น ๆ จะมีแต่สินค้าแบรนด์เนมระดับโลกจากฝั่งยุโรป ประเทศฝรั่งเศส อิต าลีเป็นต้น เราก็ไปเดินต ากแอร์ และหาร้านอาหารระดับปานกลางกิน

ที่มา  forlifeth