วิ ธียกเลิก SMS กวนใจ ชอบหักเงินเราไปเสียเปล่าประโยชน์

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการยกเลิก SMS ที่ส่ งมากวนใจเราตลอดเวลา และยังหักเงินเราไปเสียดวยโดยเปล่าประโยชน์ แต่วันนี้ปัญหาเหล่านี้ของเพื่อนๆ จะหมดไปเพราะเรามีวิธีการยกเลิกมาแนะนำกับบทความ วิ ธียกเลิก SMS กวนใจ ชอบหักเงินเราไปเสียเปล่าประโยชน์ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่างไรบ้าง

วิ ธียกเลิก ข้ อความ SMS เหล่านี้มาแนะนำไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง บางทีเติมมาจะเอาไว้โทรหาลูก แต่มันก็หักไปๆ จนไม่เหลือสักบ า ทแล้ว เดือ ดร้อน มาก ทำยังไงให้ sms พวกนี้มันไม่ส่ งหาเรา ถ้ามันส่ งมาเฉยๆ ไม่เป็นไรหรอ ก แต่นี่ส่ งมาแล้วเหมือนจะโดนหักเ งิ น เพราะ sms กวนใจส่ งมามากมาย แถมยังขอบคุณที่ รับข่าว ส า ร ด้วย แบบนี้ไม่ได้การล่ะเลยเปิดคอมขึ้น

มาค้นหาทันทีว่าจะ ยกเลิกอย่ างไร หลังจากยกเลิกแล้วก็มีเพื่อนบ้านบ้านอีกหล า ยคน มาสอบถาม ก็เลยต้องเขียนบทความนี้ เพื่อรวบรวมว่าแต่ละเครือข่ายยกเลิกยังไง ใครเห็นก็ แ ช ร์ บอ กต่อคนที่ไม่รู้ให้ด้วยนะคะ จะได้ช่วยๆกัน ปัญหาใหญ่ที่เกิดขึ้นกับผู้ใช้ บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ คนที่ไม่เคยคิด อ ย า ก จะได้รับ SMS ทั้งหล า ย แต่ต้องมาถูกลักไก่แอบหักเ งิ นในโทรศัพท์หรือเก็บเ งิ น ผ่ า น ใบเสร็จค่าโทรศัพท์มือถือ ที่เป็นเรื่องแดงขึ้น มา

เพราะมีคนนับร้อยไปร้องเรียนต่อ คณะก ร ร มการกิจการวิทยุกระจายเ สี ยง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม กสทช. เป็นผลต้องให้เรียกผู้ประกอบการมา รับทราบความเดือ ดร้อนของผู้ใช้บริการ และให้ไปแก้ไขปัญหา กสทช. แนะนำว่า ถ้ามี SMS ที่ไม่ต้อง โผล่เข้ามาในโทรศัพท์มือถือ ถ้าไม่ต้องการ ผู้บริโภคมีสิทธิ์แจ้งยกเลิก คือ กด *137 แล้วโทรออ กฟรี เพื่อทำการยกเลิกบริการดังกล่าว สามารถทำได้ทุกเครือข่าย เบอร์เดียวกัน

แนะนำกดยกเลิกแล้วร้องเรียน 1200 สายด่วน กสทช. ขอให้ค่ายมือถือคืนเ งิ น ในส่วน SMS ที่เด้งเข้ามา สิทธิ์ของท่าน เ งิ นของท่าน ต้องได้คืน แต่ขอให้กด *137 เพื่อยืนยันว่า ไม่ต้องการจริงๆ แนะนำขอให้ลูกหลานรบกวน ช่วยสอ ดส่องและช่วย กดยกเลิกแทนด้วย ที่สำคัญ โปรดสังเกตบ่อยๆ เนื่องจากแม้จะกดยกเลิกแล้ว

แต่วันดีคืนดี SMS เหล่านี้ มันชอบต ามมาหลอ กหลอ กเด้งเข้าเครื่องอีกได้ ก็ให้กดยกเลิกซ้ำ ค่ายมือถือ โทรถามโทรแจ้งชอบอ้างว่า บล็อ กไม่ได้ทั้งหมด และอ้างว่า ผู้บริโภค สมัครใจรับเอง ทั้งที่หล า ยคน ยืนยันเ สี ยงแข็งว่า ไม่ได้สมัคร ไม่เคยสมัคร ไม่รู้มาได้อย่ างไร แต่คราวนี้ ต่อให้ค่ายมือถือ ยืนยันเ สี ยงเข้มแข็งแค่ไหน ขอให้รู้ว่า

ผู้บริโภคไม่ได้สมัครใจ อ ย า ก ได้แน่นอน เลขาธิการ กสทช. นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ กล่าวว่า จากการชี้แจง ของผู้ประกอบการโทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกร า ย กรณีผู้บริโภคถูก SMS ดูดเ งิ นผู้ใช้บริการ ซึ่งประช าชนต้องเ สี ยเ งิ น

โดยไม่ได้สมัครใจ สำรวจพบว่า ปี 2560 มีร้องเรียนถูก SMS คิดเ งิ นโดยไม่ได้สมัครจาก ผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3 ค่ายใหญ่ มายัง กสทช. 772 เรื่อง คิดเป็นเ งิ นประมาณ 176,911 บ า ท ขณะที่ปีนี้มีประช าชน ร้องเรียนเข้ามา ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 15 เมษายน โดยไม่ได้สมัครใจ 292 เรื่อง เมื่อคิดเป็นเ งิ นประมาณ 58,217 บ า ท ซึ่ง

กสทช.ได้ดำเนินการยุติ เรื่องดังกล่าว แล้วทั้งหมดด้วยการให้ค่ายมือถือ ไปติ ดตั้ งอุปกรณ์พร้อมรองรับการส่ ง SMS ยกเลิก
SMS ที่คิดเ งิ นโดยไม่ได้สมัครใจ ผ่ า น ทาง *137# แล้วกดโทรออ ก เป็นระบบอัตโนมัติให้แล้ว

เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 สัปดาห์ จากนั้นส่ ง SMS ตอบกลับผู้ใช้บริการ แล้วดำเนินการต ามขั้นตอนคืนเ งิ น ให้กับผู้ใช้บริการที่ร้องเรียนเข้ามาเพื่อรั ก ษ าฐานลูกค้ า

ที่มา sabidee, parinyajai