วิ ธีรับมือเมื่อรายจ่าย เยอะกว่ารายรับ ให้ชีวิตพอมี พอใช้ เหลือเก็บ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการรับมือ กับรายจ่ายท่วมหัวแต่รายรับนิดเดียวกับบทความ วิ ธีรับมือเมื่อรายจ่าย เยอะกว่ารายรับ ให้ชีวิตพอมี พอใช้ เหลือเก็บ ไปดูกันว่าเราจะสามารถรับมือ กับค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้อย่ างไร

เชื่อว่าหล า ยๆคน คงจะเคยเจอ กับปัญหาที่ว่า รายจ่ายมากกว่ารายรับ ซึ่งทำให้การเงิ นของเรานั้น ติดขัดแล้วเราจะแก้ปัญหาเหล่านี้อย่ างไรดี เพื่อให้มีเหลือเก็บ ไม่มีห นี้สินต ามมา วันนี้เรามีแนวทาง มาบอ กกันสำหรับใคร ที่กำลังเจอปัญหาแบบนี้ ลองนำไปปรับใช้ในชีวิตกันดู

รายจ่ายมากกว่ารายรับจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง

มีความเสี่ยงสูง ที่เราจะเป็นห นี้จากการกู้ยืม ไม่ว่าจะเป็นห นี้ ในระบบหรือห นี้นอ กระบบ ต้องเดือ ดร้อนหาเงิ น มาให้เพียงพอ ต่อ การใช้งานไม่ว่าจะเป็นการหารายได้เสริม หรือ การหยิบยืม สถานภาพทางการเงิ นย่ำแย่ จนอาจจะส่ งผลให้ประวัติการเงิ นของเราไม่ดี ซึ่งจะมีผลต่อ การทำธุรกร รม กับทางธนาคารในอนาคตด้วย มีเ งินไม่เพียงพอที่จะใช้จ่าย ในชีวิตประจำวัน อาจจะส่ งผลให้อ ดมื้อ กิน มื้อ ซึ่งนอ กจากที่เราหยิบยกมานี้ก็ยังมีสิ่งอื่นๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นอีก ก็ได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยของแต่ละคน แต่ถึงอย่ างไรนั้นการหลีกเลี่ยงไม่ให้ เกิดปัญหานี้ขึ้นกับตัวเราเอง ก็จะเป็นการดีที่สุด แต่หากว่าปัญหานี้เกิดขึ้น มาแล้ว และกำลังมองหาวิธีแก้ไข ก็ติดต ามในหัวข้อต่อๆไปได้เลย การที่รายจ่ายมากกว่ารายรับนั้น

ส่วนใหญ่จะเกิดจากการใช้จ่ายแบบไม่มีการวางแผนของเราให้ดี ซึ่งทำให้เราไม่รู้ว่า ใช้จ่ายไปแล้วเท่าไหร่ และมีเงิ นที่สามารถใช้ได้ เหลืออยู่อีกเท่าไหร่ รวมถึงไม่สามารถ แยกรายจ่ายที่จำเป็น และไม่จำเป็นออ กจากกันได้ นอ กจากนี้ยังรวมถึง รูปแบบวิธีการใช้จ่าย อีกด้วยที่บางคนนั้นเงิ น เดือนไม่มาก แต่ใช้จ่ายแบบคนที่มีเ งินเดือนสูงๆ เพราะต้องการมีหน้ามีต ามากกว่าหรือเทียบเท่าผู้อื่น จึงเลือ กใช้ของแพงๆ

โดยที่ไม่สนใจว่ารายได้ของตัวเองนั้น จะเพียงพอให้ใช้จ่ายหรือไม่ ก็จะส่ งผลให้รายจ่ายสูงกว่ารายรับ หรืออาจจะเรียกสั้นๆได้ว่า ใช้จ่ายเกินตัวนั่นเอง หากใครที่เคยเป็นแบบนี้ จนเกิดปัญหา รายจ่ายมากกว่ารายรับ และอย ากแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นกับเราอีก ก็สามารถดูในหัวข้อ ต่อไปได้เลย แยกให้ออ กระหว่างรายจ่ายจำเป็น และรายจ่ายไม่จำเป็นสิ่งแรกที่เราควรจะใส่ใจ ก็คือ การแยกแยะ รายจ่ายที่จำเป็น และไม่จำเป็นออ กจากกันเพื่อที่เรานั้น จะได้รู้ว่าสาเหตุ

ที่เรามีรายจ่ายเยอะกว่ารายรับนั้น มาจากสาเหตุอะไรบ้าง ตัวอย่ างรายจ่ายจำเป็น ก็เช่นค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าอาหาร ค่าเดินทางไปทำงาน เป็นต้น หรือเข้าใจง่ายๆก็คือ รายจ่ายที่เราต้องใช้ ในการดำเนินชีวิตประจำวันนั่นเอง ส่วนรายจ่ายไม่จำเป็น ก็เช่นค่าเปลี่ยน มือถือใหม่ ต ามแฟชั่นเป็นต้น หรือรายจ่ายที่ไม่จำเป็น ในการดำเนินชีวิตของเรา หากงดใช้จ่ายก็ไม่ส่ งผลอะไร ต่อชีวิตแต่อย่ าลืมว่า ต้องแยกให้ชัดด้วยนะ ว่าจำเป็นจริงๆ หรือว่าเรานั้นคิดว่าจำเป็น เพราะส่วนนี้จะมีผลต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออ ก

ขั้นต่อมาเมื่อเรารู้แล้วว่า อะไรคือรายจ่ายจำเป็น และไม่จำเป็น ก็ให้เราตัดในส่วนของค่าใช้จ่าย ที่ไม่จำเป็นออ กทั้งหมด เพื่อลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของเราลง

หากมีห นี้ให้รีบจัดการ

หากช่วงที่เรามีรายจ่าย มากกว่ารายรับ นั้นทำให้เราเป็นห นี้ ก็ขอแนะนำว่า หลังจากลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นลงแล้ว ก็ให้รีบวางแผน จัดการห นี้ที่มีอยู่ให้หมดไป โดยเร็ว เพราะยิ่งปล่อยไว้นานๆ ดอ กเบี้ยก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นซึ่งไม่ส่ งผลดีต่อเราเลย

หารายได้เสริมเพื่อเพิ่มรายรับ

หนทางหนึ่งในการเพิ่มรายรับของเราที่ดีมากๆ ก็คือ การหารายได้เสริมนั่นเอง ไม่ว่าจะเป็นการทำ OT หรือว่าจะหารายได้เสริม จากการข ายออนไลน์ หรือจากช่องทางอื่นๆ ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดี ทั้งนั้นอย่ างที่มีคนพูดกันไว้ ว่าเรานั้นควรจะมีรายรับมากกว่าหนึ่งทางนั่นเอง

เปลี่ยนงานใหม่

หากว่าเรานั้นรู้สึกว่างานที่ทำอยู่นั้น ให้ผลตอบแทนน้อยเกินไป เราก็สามารถที่จะมองหางานใหม่ได้ เพื่อที่จะได้รับผลตอบแทนที่มากขึ้น แต่ทว่าข้อนี้เราควรพิจารณาให้ดี ก่อนการตัดสินใจนะ เพราะอนาคตไม่มีอะไรแน่นอน รวมถึงปัญหาในที่ทำงานใหม่ด้วย เพราะในทุกที่ทำงานนั้น มีปัญหาเสมอ ไม่ว่าจะมากหรือน้อย ก็ล้วน มีปัญหาด้วยกันทั้งนั้น ดังนั้นอย่ าลืมศึกษารายละเอียด ของบริษัทและงานใหม่ให้ดีด้วยนะ ทางที่ดีนั้นไม่ว่า เราจะเงิ นเดือน มากหรือเงิ นเดือนน้อย ก็ควรที่จะรั ก ษ าสมดุล ระหว่างรายรับและรายจ่ายให้ดีอยู่เสมอ พย าย ามอย่ าให้รายจ่ายสูงกว่า รายรับเพื่อที่เรานั้น จะได้ไม่ต้องเดือ ดร้อนหรือลำบากเรื่องเ งิน

ที่มา moneygurufahhsai, yakrookaset