วิ ธีเตรียมตัวไม่ให้การเ งิ น มีปัญหา หลังลาออ กจากงาน

มีเหตุผลมากมายที่ทำให้คนเรานั้นคิดอย ากจะลาออ กจากงานที่ทำ ไม่ว่าจะเบื่อ เ งิ นเดือนน้อย ทำงาน มีเรื่องมีแต่ปัญหา แต่อ ย่ าลืมว่าหลังจากที่เราลาออ กมาแล้วนั้นเ งิ นเดือน

ที่เราเคยได้ทุกๆเดือนก็จะไม่ได้อีกต่อไป ฉนั้นเราจะอยู่อ ย่ างไรในเมื่อชีวิตต้องใช้เ งิ น เพราะฉนั้นเราจึงจำเป็นต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนที่จะลาออ ก แล้วต้องเตรียมอะไรบ้างมาดูกัน

ถ้าทุกๆเช้าไม่อย ากตื่นไปทำงาน งานที่ทำก็ไม่ได้ตอบโจทย์ชีวิตของคุณ ไม่ได้ช่วยให้เติบโตขึ้น มีทักษะเพิ่มขึ้น หรือเ งิ นเดือนอาจไม่ตอบสนองความต้องการในชีวิต บางครั้งการลาออ กจากงานก็อาจจะเป็นคำตอบครับ

แต่มาคิดดูอีกที ลาออ กจากงานไปแล้วจะเอาอะไรกิน จะหางานใหม่ก็ย าก ทำธุรกิจก็ เ สี่ ย ง จะเรียนต่อปริญญาโท ค่าเทอมก็แพง ถ้าไม่เตรียมตัวให้ดี การเ งิ นอาจมีปัญหาได้ วันนี้โอกาสเลยจะมาแ น ะนำวิ ธีเตรียมตัวเรื่องการเ งิ น ก่อนคิดจะลาออ กกันครับ จะได้ไปทำต ามฝันกันแบบสบายโดยที่เ งิ นไม่ช็อต

1. สมัครบั ต ร เ ค ร ดิ ต

สาเหตุที่ต้องเตรียมตัวเรื่องนี้ก็เพราะว่า ถ้าไม่ได้ทำงานประจำแล้ว การสมัครบั ต ร เ ค ร ดิ ตอาจจะทำได้ย ากขึ้น เนื่องจากไม่มีสลิปรับรองเ งิ นเดือน และ statement ย้อนหลัง รวมถึงสถาบันการเ งิ นอาจมองว่าคุณข า ดความสามารถในการชำระห นี้

ดังนั้นสำหรับใครที่ลาออ กมาแล้ว และไม่คิดที่จะทำงานประจำต่อ อย ากเป็นฟรีแลนซ์ไปย าวๆ การสมัครบั ต ร เ ค ร ดิ ตเผื่อเอาไว้สักใบก็ไม่ได้ แ ย่ ครับ เพราะอาจจะช่วยเพิ่มสภาพคล่อง และให้สิทธิประโยชน์บางอ ย่ างได้ แต่ก็อ ย่ ารูดเพลินจนเป็นห นี้นะครับ

2. มีร า ยได้เสริม

ระหว่างช่วงก่อนลาออ ก และระหว่างที่ว่างงาน ควรมีช่องทางร า ยได้เสริมด้วยนะครับ อาจเป็นสิ่งที่คุณถนัด หรืองานที่ทำได้จากที่บ้านก็ได้ครับ บางทีงานเสริมของคุณอาจสร้างร า ยได้ให้คุณมากกว่างานประจำที่ทำก็ได้

สำหรับใครที่ไม่รู้ว่าจะหาร า ยได้เสริมยังไง ลองดูจาก แผนผังสร้างอาชีพ ต ามรูปนี้เลยก็ได้ครับ ลองเริ่มต้นจากเขียนสิ่งที่เรามีลงไป เช่น มีความรู้ด้านไหน มีประสบการณ์เชี่ยวชาญ ตอนว่างๆ ชอบทำอะไร ช่วยใครได้บ้าง และทำผ่านช่องทางไหน แล้วเอามัน มาต่อยอ ดสร้างร า ยได้ให้ตัวเอง

3. ขึ้นทะเบียนคนว่างงาน

สำหรับพนักงานบริษัท ใครที่จ่ายประกันสังคมมาไม่น้อยกว่า 6 เดือนภายใน 15 เดือนก่อนว่างงาน อ ย่ าลืมไปลงทะเบียนคนว่างงานภายใน 30 วันด้วยนะครับ เพราะกรณี ลาออ ก

สามารถของเ งิ นชดเชยจากประกันสังคมได้ 30เปอร์เซน ของค่าจ้างเฉลี่ย ปีละไม่เกิน90 วัน และคิดจากฐานสมทบสูงสุด 15,000 บ า ทต่อเดือน คิดเป็นเ งิ นชดเชยสูงสุดเดือนละ 4,500 บ า ท

4. เคลียร์ห นี้ ให้มากที่สุด

ก่อนจะออ กไปสู่โลกของการว่างงาน การเคลียร์ห นี้ให้มากที่สุด เป็นสิ่งที่จำเป็นต้องทำเป็นอ ย่ างแรก เพราะสำหรับบางคนห นี้ถือว่าเป็นร า ยจ่ายประจำ บางคนอาจเป็นห นี้ระยะย าว เช่น ห นี้บ้าน ห นี้รถ หรือบางคนอาจเป็นห นี้ระยะสั้น เช่น บั ต ร เ ค ร ดิ ต หรือสินเชื่อส่วนบุคคล

แ น ะนำว่าให้รีบปิดห นี้ระยะสั้นก่อนที่จะลาออ ก เพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับคุณ โดยควรเคลียร์ห นี้ให้เหลือไม่เกินท รั พ ย์สินที่คุณมี หรือถ้าจ่ายไม่หมดจริงๆก็ควรมีเ งิ นเก็บไว้สำหรับจ่ายห นี้ในช่วงหางานใหม่ด้วยครับ

5. เตรียมเ งิ นสำรอง

ความ เ สี่ ย ง เป็นเรื่องที่ต้องใส่ใจครับ ปกติถ้ามีงานอยู่แล้วควรต้องมีเ งิ นสำรองประมาณ 3-6 เดือน เผื่อไว้สำหรับค่าใช้จ่าย ฉุ ก เ ฉิ น เช่น ค่า รั ก ษ า พย าบาล, โอกาสลงทุนสำคัญๆ จ่ายห นี้ หรือค่าใช้จ่ายในระยะสั้น

แต่ถ้าลาออ กความ เ สี่ ย ง ก็จะยิ่งเพิ่ม เนื่องจากการข า ดร า ยได้ในช่วงระหว่างการหางานใหม่ ดังนั้นแ น ะนำว่าถ้าคิดจะลาออ ก ควรมีเ งิ นเก็บประมาณ 6-12 เดือนดีกว่าครับ

สรุป

สุดท้ายนี้อย ากฝากไว้ว่า การลาออ ก คือ ความ เ สี่ ย ง ครับ แต่การทำงานที่ไม่ได้มีการพัฒนาและไม่ตอบโจทย์ชีวิต มันก็เป็นความ เ สี่ ย ง เช่นกัน เพราะฉะนั้นลองทบทวนเปรียบเทียบกันให้ดีนะครับ และอ ย่ ารีบตัดสินใจโดยไม่วางแผนการเ งิ น

ที่มา finstreet  sabailey