วิ ธีเปลี่ยนแบตรถยนต์ ทำได้เองง่ายๆ ไม่ง้อช่าง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้วิธีการเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ด้วยตัวเอง กับบทความ วิ ธีเปลีายนแบตรถยนต์ ทำได้เองง่ายๆ ไม่ง้อช่าง ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อให้เราสามารถประหยัดรายจ่ายได้มากขึ้น

คำถามที่ผู้ใช้รถหล า ยคนคงต้องเคยเจอเมื่อถึงเวลาเปลี่ยนแบตเตอรี่รถยนต์ จะเลือ กแบบไหนดี แบตเตอรี่แห้ง หรือ แบตเตอรี่น้ำ แตกต่างกันอย่ างไร แล้วที่จริงแบตเตอรี่รถยนต์มีให้เลือ กกี่ชนิด battery ในรถยนต์เป็นอุปกรณ์ที่มีความสำคัญอันดับต้นๆ ของการขับใช้ ง า น รถยนต์ battery ถูกออ กแบบมาเพื่อทำหน้าที่ป้อนกระแสไฟฟ้าให้กับอุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องยนต์ ระบบไฟส่องสว่างและระบบต่างๆ ที่ต้องการกระแสไฟฟ้าไปเลี้ยงเพื่อให้ทำ ง า น ได้ ซึ่งหมายความว่าถ้าไม่มีแบตเตอรี่ รถก็สต าร์ตไม่ติดนั่นเอง

battery รถยนต์มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด คือ

1 battery แบบแห้ง เป็นแบตฯ ร า ค า แพง ( มาก ) ที่ไม่ต้องดูแล รั ก ษ า อะไรกันให้มากเรื่องมากราว เนื่อจากไม่ต้องเติมน้ำกลั่น แบตฯชนิดแห้งมีความทนทานและมีอายุการใช้ ง า น ที่ย าวนานกว่า รวมถึงยังมีร า ค า ที่สูงกว่าแบตฯ แบบเปียกอยู่พอสมควร battery แบบแห้งนี้จะมีอายุการใช้ ง า น ย าวนานกว่าแบตฯ แบบอื่น อายุการใช้ ง า น ของมันเฉลี่ยประมาณ 5 – 1O ปี

2 battery แบบเปียก เป็นแบตฯ ที่รถยนต์ส่วนใหญ่นิยมใช้ แบตฯแบบเปียกแบ่งออ กเป็น 2 แบบ คือ แบบที่ต้องเติม และดูแลน้ำกลั่นบ่อยๆ อย่ างน้อยสัปดาห์ละครั้ง กับแบบไม่ต้องดูแลบ่อย ( Maintenance Free ) ซึ่งจะกินน้ำกลั่นน้อยมาก โดยทั้ง 2 แบบนี้จะมีฝาปิด – เปิดสำหรับเติมน้ำกลั่น ในแบบแรกนี้จะมีอายุการใช้ ง า น โดยประมาณ 1.5 – 2 ปี แต่ไม่ควรเกิน 3 ปี ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับส ภ า พการใช้ ง า น

อุปกรณ์ที่ต้องใช้

1 battery ใหม่

2 ประแจไข

3 จารบีสำหรับ battery

4 ถุงมือย าง

5 อุปกรณ์ช่างต่าง ๆ

1 จอ ดรถให้มั่นคง เข้าเกียร์และเบรคมือให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันการไหลของรถ

2 เปิดฝากระโปรงหน้า ใส่ถุงมือย างให้เรียบร้อย เตรียมถอ ด battery

ต่อไป

ต่อไป

ภาพต่อไป

3 ถอ ด battery เก่าออ ก โดยถอ ดจากขั้วลบก่อน แล้วค่อยถอ ดขั้วบวก

4 ดึง battery ออ กจากช่อง

ทำความสะอาดหน่อย

5 นำ battery ใหม่ใส่ลงไปในช่อง

ภาพต่อไป

6 ใส่ขั้ว battery โดยใส่จากขั้วบวกก่อน แล้วค่อยใส่ขั้วลบ

7 ฉีดจารบีลงไปเพื่อชะลอ การเสื่อมส ภ า พ

8 ทดสอบการทำ ง า น

ไม่ย ากเลยใช่ไหมคะสำหรับการเปลี่ยน battery รถยนต์ ส่วนสำหรับ battery เก่านั้น ให้นำไปส่ งร้านข า ย battery หรืออู่ซ่อมทั่วไปได้ค่ะ ไม่ควรทิ้งลงในถังขยะทันทีเพราะ battery เป็นขยะมีพิ ษ อันตรายต่อสิ่งแวดล้อมมาก แล้วคราวหน้ากระปุกคาร์จะนำเสนอ วิ ธี การดี ๆ ที่ทำเองได้มาฝากกันอีก อย่ าลืมติดต ามกันนะคะ

วิ ธี การถนอม battery รถยนต์

การดูแล รั ก ษ า battery ให้ถูก วิ ธี จะช่วยยืดอายุการใช้ ง า น ของ battery รถยนต์ของเราได้ไปอีกหล า ยปีเลยทีเดียว ซึ่งเราสามารถทำได้เองด้วย วิ ธี การง่ายๆ ดังต่อไปนี้

1 ตรวจสอบส ภ า พของ battery เสมอ อย่ าให้มีรอยแตกร้าว เพราะจะทำให้ battery ไม่เก็บประจุไฟฟ้า

2 ดูแลขั้ว battery ให้สะอาดเสมอ ถ้ามีคราบเกลือเกิดขึ้น ให้ทำความสะอาด

3 ตรวจส ภ า พของระดับน้ำกลั่น battery ทุกๆ 1 สัปดาห์

4 ตรวจเช็กระบบไฟช าร์จของอัลเตอร์เนเตอร์ ว่าระบบไฟช าร์จต่ำหรือสูงไป ถ้าต่ำไป จะมีผลทำให้กำลังไฟไม่พอใช้ในตอนที่สต าร์ตเครื่องยนต์ หรือถ้าสูงไปจะทำให้น้ำกรดและน้ำกลั่นอยู่ภายในระเหยเร็วหรือเดือ ดเร็วได้ ในช่วงเวลาเดียวกัน

5 ช่วงที่มีอากาศหนาวหรืออุณหภูมิต่ำ ประสิทธิภาพการแพร่กระจาย ของน้ำกรด และน้ำกลั่นจะด้อยลง ดังนั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้กระแสไฟมากๆ ตอนที่อากาศเย็น

6 ควรศึกษาถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ให้เหมาะสมกับ battery และไดร์ช าร์จ เพื่อที่จะให้วงจรการไหลของไฟฟ้าเป็นไปด้วยดี

7 ควรเติมน้ำกลั่นให้ได้ต ามระดับที่กำหนด ไม่ควรเติมต่ำหรือสูงเกินไป ( เติมสูงไป เป็นสาเหตุหลักทำให้ขี้เกลือขึ้นเร็ว แบตฯ สกปรกเร็ว )

ที่มาของเนื้อหา คลิป How to change a car battery safely โพสต์โดยคุณ AskTheMechanicCoUk สมาชิกเว็บไซต์ยูทูบดอทคอม ( https://youtu.be/R5Xa6eMAriQ ) , parinyacheewit