วิ ธีโบกมือลาจากสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุข

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆไปเรียนรู้แนวทางการลอ กลาสิ่งที่ทำให้เราเป็นทุ ก ข์ ชีวิตไม่มีความสุข กับบทความ วิ ธีโบกมือลาจากสิ่งที่ทำให้เราไม่มีความสุข ไปดูกันว่าเราจะโบกมือลาความทุ ก ข์นั้นได้อย่ างไร

คนที่มีความสุข = เป็นแหล่งกำเนิดของความสุขแก่ผู้ใกล้ชิด ใครเข้าใกล้ก็รู้สึกถึงความสุข

คนที่มีความสุข = รู้มาก แต่พูดน้อยเท่าที่จำเป็น ไม่โอ้อวด

คนที่มีความทุ ก ข์ = รู้น้อย แต่ชอบคุยโม้โอ้อวดเพื่อ กลบเกลื่อน ความไร้สามารถในเรื่องอื่นๆ

คนที่มีความทุ ก ข์ = ชอบนินทาว่าร้ า ยผู้อื่น หยิบยกความ ผิดของคนอื่น มาบดบังความชั่ วร้ า ยของตนเอง

คนที่มีความสุข = เห็นความบกพร่องของตนเอง และ พร้อมที่จะปรับปรุงแก้ไข

คนที่มีความทุ ก ข์ = มองข้ามความบกพร่องของตัวเอง แต่เชี่ยวช าญในการจับผิดเรื่องของคนอื่น

คนที่มีความสุข = มีความเห็นอ กเห็นใจคนที่ด้อยกว่า อย ากช่วยเหลือ

คนที่มีความทุ ก ข์ = ถนัดในการซ้ำเติมความผิดของผู้อื่น ชอบเอาปมด้อยคนอื่น มาล้อเลียน

คนที่มีความสุข = เห็นความดีและความสามารถทั้งของตัวเอง และ ผู้อื่น พูดชื่นชมคนอื่นทั้งต่อหน้าลับหลัง

คนที่มีความสุข = มีจิตใจที่เมตต า เมื่อเห็นผู้อื่น ประสบความสำเร็จก็ชื่นชมยินดี

คนที่มีความทุ ก ข์ = ช่างอิจฉาริษย า เห็นคนอื่นได้ดีแล้วตัวเองเ จ็ บ ป วด

คนที่มีความสุข = อ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพ ให้เกียรติผู้อื่น

คนที่มีความทุ ก ข์ = มักก้าวร้าว เย่อหยิง ยโสโอหัง พูดจา ขวานผ่าซาก ไม่ รั ก ษ า น้ำใจคน

คนที่มีความสุข = อย ากเรียนรู้จากคนอื่นในเรื่องที่ตนเอง ยังไม่รู้ เปิดใจรับฟัง

คนที่มีความทุ ก ข์ = ชอบทำตัวเหนือ กว่าคนอื่น รับไม่ได้ว่า คนอื่นเก่งกว่าเราในบางเรื่อง

คนที่มีความสุข = จะแก้ไขปัญหาอย่ างสันติและสร้างสรรค์

คนที่มีความทุ ก ข์ = มักใช้ความรุ นแ รงในการแก้ปัญหา

คนที่มีความสุข = มีความเสียสละ คิดถึงประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เป็นหลัก

คนที่มีความทุ ก ข์ = เห็นแก่ตัว ชอบเอาเปรียบผู้อื่นเมื่อมีโอกาส

คนที่มีความทุ ก ข์ = เป็น มลพิ ษของคนรอบข้าง ใครอยู่ใกล้มักอึดอัด รำคาญ ได้ยินแต่เรื่องร้ า ยๆ

ทุกคน มีจุดเด่นของตัวเอง มีคุณค่าในตัวเองและมีความสามารถ ในตัวเองการรู้สึกว่าตัวเองแ ย่ ต้องคอยหา ‘ ข้อลบ’ ของคนอื่น เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเอง ‘ เหนือ กว่า’ ไม่เคยมองเห็น ‘ ข้อบกพร่อง’ ของตนเองที่สุดแล้วก็ไม่มีการพัฒนามัน มีแต่ทำร้ า ยตัวเอง ไม่ใช่รักตัวเอง มีแต่เพิ่มความทุ ก ข์ให้ตัวเอง ไม่ใช่การทำให้ตัวเองมีความสุข

ที่มา Rich Infinity, staylifeth