วิ ธีใช้ชีวิตที่มีความสุข เรียบง่าย ไม่หรูแต่ดูแพง

ชีวิตที่ธรรมดาใครบอ กว่าไม่มีความสุข บางครั้งการกินหรูอยู่แพงก็ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขเสมอไป แต่คนที่ใช้ชีวิตมีความสุขคือคนเรียบๆ ง่ายๆต่างหาก แต่ไม่ใช้อะไรก็ได้ หรืออะไรก็ยอมนะ วันนี้เราจะพาทุกคน มาดูกันว่า คนที่เขาใช้ชีวิตเรียบๆแบบง่ายๆนั้นเขาทำอะไรบ้าง

1 ใช้แต่ของธรรมดาๆ ไม่ติดห รู ไม่ติดของแ บ รนด์เ น ม เคยเที่ยวเมืองนอ ก แล้วชอบซื้ อของแ บ ร นด์เ น มทั้งหมดแต่ตอนนี้ หยุดทั้งหมดแล้ว เพราะคิดว่า ของธรรมดาๆ มันก็ใช้ได้เหมือนกัน เสี ยดายเงิน เสี ยด ายทรัพย ากรโล ก

2 ใส่ใจและให้ความสำคัญกับปัจจุบันที่เป็นอยู่ อย่ าไปยึดติดและคิดมากอยู่กับอะไรที่ผ่าน มาแล้ว เพราะอ ดีตก็คืออ ดีตเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขอะไรได้แล้ว

3 แต่งหน้าน้อยลงมาก รู้แล้วว่าการแต่งหน้าเยอะแล้วจะดูแก่ และยังประหยัดเงินในการซื้ อเครื่องสำอ างได้เยอะมากเลยล่ะ

4 จงอยู่อย่ างพอเพียง และเพียงพอ พอในการใช้ชีวิตที่เป็นอยู่ ปลูกพืชผักสวนครัวไว้ทานเอง เพื่อเป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย และยังสามารถ ส่งเสริมอาชีพเกษตรกรได้ดีอีกด้วยนะ

5 ไม่ได้ขับรถห รู ขับรถธรรมดา เพราะรู้สึกว่าใจมันไม่ได้ชอบ รถธรรมดาก็ขับไปไหนต่อไหน ได้เช่นกันไม่จำเป็นต้องซื้ อ รถแ พ งๆ มาขับหรอ ก

6 ไม่ได้สนใจกับ ก ร ะ แ ส สังคมในตอนนี้ที่เป็นอยู่ เราทุกๆ คน มีเหตุผลของตัวเองเสมอ จงใส่ใจและโฟกั สที่ตัวเรา อย่ าไปมองและอย่ าไปเหมือนใครเขา

7 ไม่ออ กงาน ที่ไม่สำคัญกับความสุขในระยะสั้น เมื่อเลิกงาน มักให้ความสำคัญ กับครอบครัวของเราเองและเพื่อนที่สนิทกัน มากๆ ถึงจะมีเพื่อนน้อย แต่คุณภาพนะ

8 ความโก ร ธ ทำให้คนเราไม่หันหน้าคุยกัน เราจึงเลือ กไม่โก ร ธ ใครนานๆใครทำดีกับเรา เราก็ดีกลับ ใครไม่ดี ก็อย่ าไปใส่ใจ ไม่ต้องเข้าไปยุ่ ง

ที่มา  e-yhangwa