วิ ธีใช้ชีวิตให้มีความสุข แ บ บเรียบง่าย สบายใจ ไม่ต้องแข่งกับใคร

ในสังคมปัจจุบันที่ก้าวล้ำเทคโนโลยี คน มากมายอาจลืมไปถึงความสุขที่ได้รับจากการดำเนินชีวิตอันแสนเรียบง่ายและใกล้ชิดกับธรรมชาติ มาทดสอบกันว่าคุณยังโหยหาชีวิตบนความสมถะพอเพียง ที่คุณค่าของวัตถุไม่ใช่สิ่งสำคัญต่อชีวิตอยู่หรือไม่

ฉันรักวิถีชีวิต ที่เรียบง่าย เมื่อชีวิตเรียบง่าย ฉันก็จะมีพื้นที่เพื่อสงบจิตใจ ภายในร่างกายของตัวเอง อ ย่ างไรก็ต าม ความเรียบง่าย ไม่ได้หมายถึงการใช้ชีวิตง่ายๆ แต่เป็นการใช้ชีวิตอ ย่ างไม่เร่งรีบต่างหาก ดังนั้นสัปดาห์นี้ ฉันจึงเฝ้าแต่คิดถึง ความหมายของวิถีชีวิต อันเรียบง่าย ในแ บ บที่ปฏิบัติได้จริง และนี่คือ 8 วิ ธีที่ฉันค้นพบ

1.พักผ่อนอ ย่ างมีคุณภาพมากขึ้น

ร่างกายของคนเรา ถูกสร้างขึ้น มา เพื่อเคลื่อนไหวไปต ามจังหวะ และพักผ่อน โดยส่วนตัว ฉันจะกำหนดวัน พักผ่อนขึ้น มาในแต่ละสัปดาห์ รวมถึงการสร้างขอบเขต ในการทำงาน และเลือ กที่จะเข้านอนเร็วขึ้น

2.ทำกิจก ร ร มให้น้อยลง

เนื่องจากเหตุผล ในการใช้ชีวิตของฉันเปลี่ยน ฉันจึงเลือ กที่จะตัดสินใจ ทำกิจก ร ร มต่างๆน้อยลง เพื่อเน้นคุณภาพให้ได้มากที่สุด นี่อาจเป็น การเ สี ยสละบางอ ย่ างไป แต่ฉันก็ได้ความสงบ และความพอใจ รวมถึงความเรียบง่าย เข้ามาในชีวิตของฉัน และเมื่อ กิจกรร มน้อยลง ฉันก็สามารถ ทำสิ่งที่มีความสำคัญ เป็นอันดับหนึ่งในชีวิตได้

3.รู้จักวางแผนไว้ล่วงหน้า

ทุกครั้งที่ฉันเจียด เวลาในแต่ละสัปดาห์ ประมาณ 20 นาที เพื่อวางแผนการจัดเตรียม อาหารล่วงหน้า รู้ไหมว่า ในสัปดาห์นั้นๆ ชีวิตของฉัน จะเต็มไปด้วย ความสะดวกสบาย และไม่ยุ่งเหยิง ตลอ ดทั้งสัปดาห์ ฉันจะไปร้านข ายของชำ เพียงครั้งเดียว และไม่ต้องป ว ดหัว ว่าเย็นนี้จะกินอะไรดี การวางแผนล่วงหน้า ทำให้ชีวิตของฉัน ง่ายขึ้นเยอะเลย

4.มีให้น้อย

การมีน้อย ถือเป็นคุณสมบัติ ที่วิเศษ และทรงพลัง ในการใช้ชีวิตอ ย่ างเรียบง่าย ยิ่งมีน้อย เราก็ยิ่งดูแลรั ก ษ าน้อย แถมไม่ต้องอาศัย พื้นที่ทางใจให้กับ สิ่งเหล่านี้ด้วยเช่น บ้านยิ่งโล่งก็ยิ่งทำความสะอาดได้ง่าย ตู้เสื้อผ้า ยิ่งเล็ก ก็ยิ่งเลือ กเสื้อ ที่เหมาะกับเราได้ง่าย ลิ้นชักยิ่งเล็กเราก็ยิ่งจัดของได้ง่าย

5.จงรู้จักบุญคุณและเลือ กความพึงพอใจ

ชีวิตจะมีความสุข หากเราเลือ ก ที่จะปล่อยให้มัน ดำเนินไปต ามธรรมชาติ เราไม่ต้องการวันหยุด หรือเสื้อผ้าทันสมัย หรือบ้านหลังโตหรือ แม้แต่การทำเล็บ สุดเพอร์เฟค ไปจนถึงชีวิตที่สมบูรณ์แ บ บ ทั้งนี้เมื่อคุณ เลือ กความพึงพอใจ และรู้จักกล่าวคำขอบคุณ คุณก็ได้สัมผัส กับความสวยงามอ ย่ างแท้จริง ของการมีวิถีชีวิตเรียบง่าย

6.ขยันทำงาน

วิถีชีวิตอันเรียบง่าย ไม่ได้หมายถึง การอยู่อ ย่ างขี้เ กี ย จ อันที่จริงตรงข้ามกันเลยล่ะ ชีวิตจะเรียบง่ายที่สุด เมื่อฉันได้ทำใน สิ่งที่ถนัดและกำจัด ความเ กี ย จคร้านออ กไปจากชีวิต

7.หาที่ยึดเหนี่ยวจิตใจทุกวัน

ทุกครั้งที่ฉันแบ่งเวลา ให้กับความสงบ ภายในจิตใจอ่ า นคำสวดมนต์ ท่องบทภาวนา และนั่งสมาธิเงียบๆ ฉันจะสามารถ ใช้ชีวิตในแต่ละวันได้ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจและความรัก จิตใจของฉัน ก็จะจดจ่ออยู่กับ วิถีชีวิตที่เรียบง่าย และลึกซึ้งกว่าเดิม

8.จัดลำดับความสำคัญและตั้งเป้าหมาย

บ่อยครั้ง ที่ฉันใช้ชีวิตอ ย่ างไร้จุดมุ่งหมาย และไร้ประสิทธิภาพ เหตุผลง่ายๆ ก็เพราะฉัน ไม่มีความพย าย าม ที่จะจัดลำดับ ความสำคัญในชีวิต และไม่รู้จักวางแผน เวลาอ ย่ างเหมาะสม ฉันรู้สึกเหนื่อยกับชีวิต ไม่จัดลำดับความสำคัญ ไม่ตั้งเป้าหมาย

ไม่วางแผน หรือวางขอบเขตใดๆทั้งสิ้น สุดท้ายมันก็กล า ยเป็นวัฏจักร ทำให้ฉันรู้สึกเหนื่อยยังไงล่ะ ในที่สุดฉันก็ต้องเข้าสู่ โหมดเอาตัวรอ ด ฉันต้องหา เวลาเพื่อประเมินทุกอ ย่ างใหม่ ตั้งเป้าหมายใหม่รวมถึงจัดลำดับ ความสำคัญใหม่ด้วย ไม่นานชีวิตของฉัน ก็เรียบง่าย และมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่มา today.line bloggang  stand-smiling