สร้างวินัยการออมนั้นไม่ย าก ถ้าอย ากมีเงินเก็บ ควรเริ่มทำเพราะชีวิตมันไม่ได้ง่าย

หากวันนี้คุณนั้นกำลังวางแผนการออมเงิน เพื่อให้อนาคตของคุณนั้น มีเงินทองใช้อย่ างสุขสบาย แต่ยังข า ดวินัยในการออมเงินอยู่ จึงทำให้คุณยังไม่มีเงินเก็บสักที วันนี้เราก็จะพาคุณไปอสร้างวินัยการออมอย่ างจริงจัง

เพื่ออนาคตที่สุขสบายของคุณ กับบทความ สร้างวินัยการออมนั้นไม่ย าก ถ้าอย ากมีเงินเก็บ ควรเริ่มทำเพราะชีวิตมันไม่ได้ง่าย ไปดูกันว่าทำไมเราถึงต้องสร้างวินัยการออมเงินตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

ไม่ว่าใครก็ย่อมมีความฝันด้วยกันทั้งนั้น หล า ยๆ สิ่งก็อย ากทำหล า ยที่ที่ต้องการจะไปและหนึ่งในนั้น คือ การมีเงินออม การมีเงินเก็บ ให้มัน มากพอที่จะสามารถนำไปใช้จ่ายกับสิ่งที่ตัวเองต้องการได้ แต่ว่านะ ในยุคปัจจุบันนี้

สิ่งที่หล า ยคนต้องประสบพบเจอ คือ การมีเงินไม่พอใช้ ไม่เพียงต่อความต้องการจนอาจเกิดจากการใช้เงิน มากเกินตัว และที่สำคัญเลย ค่าครองชีพสูงเกินไป ค้าข าย ไม่ดี งานต่างๆ ก็เริ่มน้อยลง ฯลฯ บางคนทำงาน มานาน มาก แต่เงินเก็บก็ไม่มีนะ และสิ่งเหล่านี้แหละ มันอาจเป็นสัญญาณที่สื่อได้ว่า

การวางแผนด้านการเงินของเรามันเริ่มมีปัญหาแล้วนะ ฉะนั้น วันนี้เรามีตัวอย่ าง ของผู้ที่เก็บเงินดีเด่น มาฝาก มนุษย์เงินเดือนที่ได้อ่านนั้นคิดว่าต้องมีกำลังใจในการเก็บเงินบ้างแหละ และเรามาดูกันว่า

จะเป็นยังไงในช่วงต้นเดือนที่ผ่าน มาหญิงสาวคนนึง เขาได้แบ่งปันวิธีเก็บเงินอย่ างละเอียด และเธอเน้น การเก็บแบบเรื่อยๆไม่ได้ตั้งจุดหมายไว้สูงอะไรนักหรอ ก เพราะเธอทำงานเป็นพนักงานเซเว่น เท่านั้น และเงินเดือนเพียง 9,300 บาทลำพังการใช้จ่ายธรรมดาๆ ทั่วไปในแต่ละวัน ค่าอยู่ ค่ากินก็แทบจะไม่พอจ่าย

แต่เธอทำได้นะ การเก็บเงินของเธอนั้นคือเธอวางแผนตั้งแต่เงินเดือนออ กเลยกดออ กจากธนาคารมาให้หมด ทีนี้ก็หักค่าใช้จ่ายทั้งหมด ที่จำเป็นของเดือนออ กไปนั่นเพราะเราจะได้ไม่ต้อง ‘เป็นห นี้’ และส่วนค่ากิน

ก็ต้องมีการวางแผนด้วย นึกภาพให้ออ กว่าวันนึงๆ เรามีความจำเป็นต้องใช้เงินไปกับอะไร เท่าไหร่ จึงทำการแยกเอาไว้เป็นถุงๆ จนครบเดือนเพราะป้องกันไม่ให้ใช้เงินไปกับสิ่งที่ไม่จำเป็น

เพราะไม่งั้น มันจะเก็บเงินไม่ได้ ถ้าเป็นเหรียญยิ่งดีเพราะมันจะทำให้รู้สึกขิ้เกียจหยิบมาใช้จ่าย ข้อ ดีคือมีเงินเหลือมากขึ้น ต่อไปเธอจะนำเงินที่เหลือในแต่ละวัน มาเป็นกองกลางสำหรับใช้จ่ายอะไรก็ได้

และในสุดท้าย เธอได้เลือ กการออมเงินโดยการนำเงินที่เหลือ จากการหักค่าใช้จ่ายที่จำเป็นไปลงทุนกับสลากออมท รั พ ย์ของ ธกส. เธอขยันด้วย ทั้งยังรับเสื้อผ้ามือ 2 มาข าย หารายได้เสริมให้ตัวเองไปด้วยง่ายๆ เลย คือเธอ จะแบ่งเงินเป็น 3 ส่วน ในทุกๆ เดือน

ส่วนที่ 1 คือ ค่ากินค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน หากเหลือก็จะเข้ากองกลาง เพื่อซื้ ออะไรก็ได้

ส่ วนที่ 2 คือ ค่าใช้จ่าย ที่จำเป็นในทุกๆ เดือน

ส่วนที่ 3 คือ เงินออมเพื่อ การลงทุนต่อยอ ดให้งอ กเงย เพิ่มมากขึ้น

แนวคิดที่ว่า ออมก่อนแล้วใช้ทีหลัง เป็นแนวคิดที่น่าสนใจ และใช้ได้ไม่เคยล้าสมัย

ที่มา forlifeth