สัญญาณ 12 ข้ อ บอ กให้เราควรรู้จักเก็บเ งิ นไว้บ้าง หากไม่อย ากลำบาก

ทุกคนคงเห็นแล้วว่า ในยุคปัจจุบันนี้มีอะไรหล า ยๆอ ย่ างที่ทำให้เรานั้นต้องปรับตัวอยู่ให้เป็น เ งิ นเริ่มห า ย ากขึ้น หล า ยๆคนตกงาน ฉนั้นชีวิตอะไรก็เกิดขึ้นได้จริงๆ คนที่มีเ งิ นเก็บก็อยู่ไม่ค่อยลำบาก แต่สำหรับคนที่ยังไม่เริ่มเ งิ น อย ากให้ดูสัญญาณต่อไปนี้ ว่าทำไมเราควรต้องรู้จักเก็บเ งิ น

1 เริ่มเห็นกันแล้วว่า นักท่องเที่ยวไม่เหมือนเมื่อก่อน น้อยมาก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวยุโรป ที่กระเป๋าหนักมาถึงตอนนี้ ไม่มาเที่ยวบ้านเรากันแล้ว

2 หลังสองสามปีมา เราจะเห็นการใช้พลังงานไฟฟ้า แทนน้ำมัน และเมื่อเราคิดจะลงทุน ในธุรกิจหุ้นน้ำมัน พิจารณาคิดให้รอบคอบ ก่อนจะทำอะไรลงไป

3 หล า ยๆบริษัทปิดกิจการ โดยไม่ได้แจ้ง บางคนตกงาน โดยแบบไม่ทันตั้งตัว เมื่อวานยังทำงานอยู่ดีๆ เช้าวันต่อมา เดินทางไปที่ทำงาน รู้ข่าวอีกที ก็ตอนอยู่ที่หน้าโรงงาน

4 และใครทำงานแบงค์ รีบมองหางานใหม่ก่อน ที่จะถูกปลด เพราะระบบใหม่ของ ธนาคาร เน้นใช้แอพมากกว่า การที่ไปธนาคารแล้ว

5 อสังหาริมท รั พ ย์ต่างๆเนี่ย เพิ่มขึ้น แต่คนจมทุน โดยเฉพาะคอนโด ที่เราเห็นว่า ซื้ อเพื่อเก็งกำไร และตอนนี้ ก็เริ่มออ กอาการชัดขึ้น เนื่องจากหล า ยสาเหตุที่มี พวกแนะนำ ให้คนไปกู้เ งินเกิน แล้วทีนี้คนที่ลงทุนต าม คิดว่าจะเอาค่าเช่า มาผ่อน แต่ที่ไหนได้ ไม่มีคนเช่าลำบาก ตัวเองอีกทีนี้

6 การที่ค่าเ งินบ้านเรา เรทดี แข็งกว่าประเทศอื่นๆ ก็อ ย่ าเพิ่งดีใจไปนะ เพราะเขาต้องการถือเงิ นบาท เพื่ออะไรบางอ ย่ างนั่นแหละนะ

7 ปัจจุบันโลกแห่งหุ้ น พื้นฐานดีจะค่อยๆหมดไป เพราะแทบจะไม่มีธุรกิจ ที่ยั่งยืน ในพื้นฐานโลกใหม่นี้ ที่กำลังจะดำเนินต่อไป

8 บริษัทที่เปิดกิจการอยู่ ก็แทนที่พนักงานด้วยเครื่องจักร แย่งกันทำงานหมดแล้ว

9 คน มักฟุ้งเฟ้อ มากกว่ารายได้ที่มี ไม่นึกถึงอนาคตข้างหน้า ขอให้อ ย่ าสร้างห นี้เพิ่มมากกว่าเดิม เพราะดอ กเบี้ยทวีคูน อ ย่ าใช้จ่ายเกินตัว เพราะถ้าวันหนึ่ง ที่เกิดวิก ฤ ติจะลำบากเอานะ

10 แล้วก็ห นี้สินที่มีตอนนี้ เป็นห นี้สินที่ด อ กเบี้ยต่ำสุด หากดอ กเบี้ย นโยบายขึ้น แค่หลักสต างค์ บาทสองบาท ความลำบาก จะเกิดต่อคนที่เป็นห นี้ทันที เช่น บ้านเคยผ่อนหมื่น ดอ กเบี้ยสองหมื่น ในยอ ดผ่อนสามหมื่น กลับกล า ยเป็นด อ กเบี้ยแทบทั้งหมดซะอ ย่ างนั้น

11 ส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวจีน ที่เคยเข้ามาช่วงนี้ ก็เริ่มห า ยไป ไม่ใช่เพราะบ้านเราไม่น่าเที่ยว แต่เพราะเค้าเอง ก็เจอปัญหาหนักอ ย่ างโ รคที่ทราบกันดี ทั้งคนที่เที่ยว และออ กมาลงทุนห า ยไปด้วย ปัจจัยที่ใหญ่เกินที่เราจะกำหนดมันได้

12 หลักการสำคัญ ที่ใช้ได้ทุกสมัย อ ย่ างเ ศ ร ษ ฐ กิ จพอเพียง ก็สามารถช่วยเราได้ หากเราไม่สร้างห นี้เกินตัว เพราะประเทศเรา ดินดี มีแม่น้ำลำธารอุดมสมบูรณ์ ปลูกผัก ปลูกผลไม้ทานได้

พอให้เรามีกิน มีใช้ เราอย ากให้ทุกคนอ่ า น และคิดดูสักพัก มองถึงเหตุการณ์ปัจจุบัน ต ามหลักความเป็นจริง ที่เป็นกลาง และเป็นธรรม ปราศจากอคติว่ายุคปัจจุบันนี้ เราจะต้องปรับตัวกันจริงๆ แล้วและจะต้องใช้ชีวิตอ ย่ างไร ให้ไม่อ ดอย ากไม่ลำบาก

ที่มา e–yhangwa    stand-smiling