สัญญาณ 9 ข้ อที่บอ กว่าอ ย่ าประมาทเรื่องเงิน จงใช้อ ย่ างมีสติ

ในทุกวันนี้เราทุกคนรู้ดีว่า เศรษฐกิจบ้านเรานั้นเป็นยังไง หากใครวางแผนชีวิตไม่ดีละก็ถือว่า ได้ลำบากกันแน่ โดยเฉพาะเรื่องเงิน ยิ่งต้องมีการวางแผนการใช้จ่ายให้ดี เพราะเราไม่สามารถรู้ได้ว่าในอนาคตจะย ากลำบากกว่านี้หรือไม่

การมีเงิน เราจะต้องมีสติในการควบคุม มีระเบียบวินัยในการใช้จ่าย ไม่อ ย่ างนั้น จะจัดการการเงินของตัวเองไม่ได้ และ 9 ข้ อนี้ จะเ ตื อ นใจให้คุณไม่ประม า ทในการใช้จ่าย แล้วคุณจะได้สติกลับมา

1. อิ ส ร ภาพทางการเงิน คำนี้ มันไม่ง่ายเลย

เเน่นอนว่าทุกคนอย ากจะมีมันอยู่แล้ว แต่ว่ามันไม่ใช่จะนั่งหลับต านึก แล้วได้มาเลย คนที่เขาได้ดี กว่าจะมาถึงวันนี้ได้ เขาก็ล้ ม มาไม่น้อยหรอ ก กว่าจะแกร่งได้เหมือนทุกวันนี้

2. อำน าจเงิน ยิ่งมากขึ้น

จากที่จะให้เงิน อยู่ใต้อำน าจของคน กลับกล า ยเป็นว่าคน จะยิ่งต้องอยู่ใต้อำน าจเงินไปซะงั้น ถ้าไม่มีเงินก็ทำอะไรไม่ได้ รวมถึงความยุติธรรม ก็ยังไม่อยู่ข้างเราถ้าไม่มีเงิน ทีนี้คนก็จะเอาเปรียบกัน ใครไม่มีเงิน มันก็จะลำบ าก เกิ ดปัญหาอะไรก็แก้ไม่ได้ เพราะไม่มีอำน าจ

3. หลังยุค ดอ กเบี้ย 0 เปอร์เซน มันจะยิ่งเเ ย่กว่าเดิม

นั่นคือ เงิน มันไปอยู่ในมือคนร ว ย ในคนจำนวนน้อย ส่วนคนจนก็ยังจนอยู่ดังเดิม เงิน มันล้ นเพราะคนแค่กลุ่มเดียว เหลื่ อ มล้ำมาก ๆ เมื่อมันเป็นแบบนี้ ก็ทำให้เ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี ใช้จ่ายน้อยลง ทุกอย่ างก็พลอยจะได้รับผลกระทบ

4. เงินหา ย า ก ในอนาคต

ของเเพ งขึ้นไม่พอ เงินยังห า ย ากต ามไปด้วยอีก โดยเฉพาะในช่วงสภาพวะเ ศ ร ษ ฐ กิ จอ ย่ างนี้ คนก็ตกงานกระทันหัน มีให้เห็นถมเถไป ธนาค ารก็ยังมีปัญหา ด อ กเบี้ ยต่ำ คนก็ฝากเงินน้อยลง ลำพังเงินจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคนในครอบครัวเเทบจะไม่มีแล้ว

5. คนสูงอายุ กลับมาทำงานอีก

ปกติแล้ว คนแ ก่ก็ยังคิดว่าพอเเ ก่ตัวมาจะไม่ต้องทำงาน อยู่สบาย ๆ แต่ในปัจจุบัน มันย ากขึ้น ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป คนเเ ก่หล า ยคนก็ยังดิ้ น ร น ทำงานยังคงหางานทำอยู่ ถ้ามั วแต่จะมาหวังพึ่งลูกหลาน พวกเขาก็ลำบ ากอยู่แล้วไง เดี๋ยวไปเป็นภาระให้เขาเพิ่มอีก

6. ความเหลื่ อ มล้ำชัดเจน

มัน มีอยู่ใน ทุกระบบ ทุกอย่ างเลย และมันจะยิ่งมากขึ้น และชัดเจน มากขึ้นไปอีก คนที่ร ว ยมีเงิน อยู่แล้วอาจจะมองข้าม เรื่องพวกนี้ไป แต่กับคนค่อนประเทศ หาเช้ากินค่ำ พวกเขาแทบจะไม่มีเงินเหลือเก็บเลย

7. ค่าครองชีพสูง

ทุกวันนี้ เงิน 15,000 บาท แทบจะไม่พอใช้ โดยเฉพาะคนที่ต้องนั่งรถไฟฟ้า เเท็กซี่ ไหนจะค่าน้ำมั น ค่ากับข้าวในแต่ละวัน มันก็ไม่ใช่ถูกๆ เลย

8. คอรั ปชั่ น โก ง มากขึ้น

ภาวะเ ศ ร ษ ฐ กิ จไม่ดี คนฉ วยโอกาสมันยิ่งจะเยอะขึ้น คอยจ้องรอโอกาส เพราะเงินขา ดมือไม่ต่างกัน และคนพวกนี้ขา ดจิตสำนึกอยู่แล้ว อะไรที่มันโก ยเข้ากระเป๋าตัวเองได้ ก็ทำหมด ไม่สนถูกผิ ดใดๆ

9. ปัญหาครอบครัว จะเพิ่มขึ้น

ก็เพราะปัญหาการเงินนี่แหละ ทำให้หล า ยครอบครัวต้องท ะ เ ล า ะกันรุนเเร ง เพราะค่าใช้จ่ายในบ้าน มันก็ไม่ได้น้อย ๆ ยิ่งบ้านไหนที่มีลูก ภ าระมันก็จะยิ่งเพิ่มขึ้น บางบ้านทำงานทุกคน แต่แทบไม่มีเวลาเจอ กัน

ที่มา  sabaisabuy