สาเหตุที่ทำให้คนทำงานเก่งต้องลาออ กจากงาน ทำงานดีแค่ไหนก็อยู่ไม่ได้

หล า ยๆครั้งที่เรามักจะเห็นเพื่อนๆหรือคนที่เรารู้จักมักจะเปลี่ยนงานอยู่บ่อยๆ ทั้งที่เขาก็ทำงานดีจนเกิดข้ อสงสัยว่า ทำไมเขาถึงต้องลาออ ก มีงานทำก็ดีอยู่แล้ว วันนี้เราจะพามาดูกันว่ามัน มีสาเหตุอะไรที่ทำให้ผู้คนเหล่านี้ต้องลาออ ก

แม้ว่าจะทำงานเก่งแค่ไหน ถ้าไปอยู่ผิ ดที่ ไปยืนผิ ดทาง ก็อาจถูกขวางไม่ให้ชีวิตเจริญ ก้าวหน้าได้ อ ย่ างไรก็ต าม คนเก่งนั้นหางานใหม่ได้ไม่ย าก เพราะคน มีความสามารถ ทำงานเก่ง ย่อมเป็นที่ต้องการตัวอยู่แล้วแต่อะไรคือสาเหตุ ที่ทำให้คนเก่งๆ ต้องลาออ ก นี่คือ 6 เหตุผล ที่จะอธิบายให้คุณได้รู้

1. ไม่เติบโตในสายงานที่ทำ

การทำงานนอ กจากจะมีความสุข เ งิ นเดือนดี สวัสดิการเยี่ยม มันต้องมีการเติบโตด้วย ใครจะทนอยู่กับชีวิตที่มันจำเจ เ งิ นเดือนไม่ขึ้น ย่ำอยู่แต่ที่เดิม อะไรก็ไม่ก้าวหน้า แม้ว่าที่เป็นอยู่มันไม่ได้เดื อ ดร้ อน แต่ว่าชีวิตมันไม่ไปไหน ออ กไปอยู่ที่อื่นอาจจะทำให้เขาได้ดีกว่านี้

2. ทำงานหนักเกินรับไหว

บางคนทำงานเก่ง แต่โดนเพื่อนร่วมงานเอาเปรียบ เจ้านายสั่งงานหนัก ไม่กระจายงานให้คนอื่นช่วยทำแบบนี้ยังไงก็ไม่น่าทน เพราะมันคงไม่คุ้มค่านัก หากต้องถูกคนอื่นเอาเปรียบเป็นประจำทำงานเก่ง ก็ต้องได้เ งิ นเดือนที่เหมาะกับเรา

3. หัวหน้าบริหารงานห่วย

หัวหน้าบางคน ไม่เข้าใจลูกน้องว่าเขาเหมาะกับงานแบบใด จ่ายงานที่ไม่ถนัดให้ทำ บ้างใช้งานไม่ตรงตำแหน่งบ้าง บางคนต้องทำงานเยอะกว่าใครเขา ทั้งที่ได้เ งิ นเดือน เท่ากันหล า ยคนเลยตัดสินใจลาออ ก

4. สวัสดิการไม่ตอบโจทย์

บางที่นะ แห้งแล้ งมาก มีแต่เ งิ นเดือนเพียวๆ ต้องทนทำงานแบบฝืดๆ แถมยังหั กโน่นนี่ นั่นอีก ยิ่งทำยิ่งจน ยิ่งทนยิ่งแ ย่แต่พอหัน มามองดูที่อื่น เขามีทั้งคอมมิชชั่น เบี้ ยขยัน โบนัส โอที กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ พาเที่ยวประจำปี ฯลฯ

5. เ งิ นน้อย

เ งิ นเดือน เป็นแ ร งจูงใจ ที่ทำให้พนักงาน มีกำลังใจทำงาน หากบริษัทไหนจ่ายเ งิ นเดือนน้อย มันก็จะไม่คุ้มกับหล า ยสิ่งที่ต้องเสี ยไป หากมีที่ใหม่ให้เ งิ นเดือน มากกว่า

สวัสดิการดีกว่า ยังไงพวกเขาก็ไปแน่นอน

6. การทำงานไม่ตอบโจทย์

แม้จะทำงานเก่งแค่ไหน แต่ถ้ามันขัดกับไ ลฟ์สไ ตล์ของเรา อยู่แล้วอึดอัด ไม่สบายใจ ก็ไปไม่รอ ดหรอ ก ดังนั้น ถ้าอย ากรั ก ษ าคนเก่งไว้ บริษัทก็ต้องรู้จักปรับตัวบ้างนะ

ดูอ ย่ างบริษัทชั้นนำในต่างประเทศสมัยนี้เขาไม่เน้นกำหนดเวลาเข้า ออ กงานกันแล้ว แถมยังลดชั่ วโมงทำงานลงเพื่อเพิ่มคุณภาพของผลงานด้วย

ที่า meokayna    sabaisabuy