สาเหตุที่ทำให้คนอย ากลาออ กจากงานในยุคนี้

เชื่อว่าหล า ยๆคนไม่มีใครอย ากจะตกงาน หรืออย ากลาออ กจากงานหรอ ก ยิ่งเศรษฐกิจในยุคนี้แล้วด้วย แต่ทำไมเรายังเห็นว่ามีคนลาออ กกันเยอะมาก เพราะการลาออ กมัน มีเหตุผลมากมายที่ทำให้หล า ยๆคนอย ากลาออ กจากงานประจำ วันนี้เราจะพามาดูว่าสาเหตุที่คนลาออ กนั้น มีอะไรบ้างไปดู

ยุคสมัยนี้ได้ยินข่ า วว่าเพื่อนร่วมงาน หรือ รุ่นน้อง ลาออ กจากงานประจำเยอะมาก โดยเฉพาะคนที่ ไม่มีห นี้สิน หรือ ภาระค่าใช้จ่ายอะไรที่ต้องรับผิ ดชอบด้วยแล้ว ยิ่งมาไวไปไว ประเด็นแรกเลยคือ ยุคสมัยนี้มีทางเลือ กมากขึ้น ไม่เหมือนเมื่อก่อน

ที่จะทำงานหาเงินได้ก็ต้องเป็นลูกจ้าง ไม่ได้บอ กว่าเป็นลูกจ้างไม่ดีนะ แต่ถ้ามีทางเลือ ก ใครๆก็อย ากเป็นนายตัวเอง หรือ เป็นเจ้าของกิจการกันทั้งนั้น จริงไหม ไม่ใช่คนรุ่นใหม่ไม่มีความอ ดทน หนักไม่เอา เบาไม่สู้ แต่ถ้าเขามีทางเลือ กอื่นที่ดีกว่าเขาจะทนอยู่ทำไมจริงไหม

เขาออ กไปเป็นนายจ้างตัวเอง อาจจะเหนื่อยกว่าทำงานประจำด้วยซ้ำ อาจต้องทำงานหามรุ่งหามค่ำ ไม่มีวันหยุดเลย เหนื่อยหน่อย แต่ถ้าวันหนึ่งสำเร็จขึ้น มามันก็คุ้มที่จะเสี่ยง ปัจจุบัน มีเทคโนโลยีมากมายที่เข้ามาช่วยให้คนรุ่นใหม่ทำงาน เปิดอาชีพอิสระ หรือ เป็นนายตัวเองได้ง่ายขึ้น จึงไม่แปลกที่หล า ยๆคนจะเริ่มต้นทำกิจการอะไรของตัวเอง และ ง้องานประจำน้อยลง อีกประเด็นคือ เบื่อ

เบื่อเพื่อนร่วมงาน วุฒิภาวะไม่มี อาวุโสไม่สน บางคน แค่หัวโขนในวิชาชีพ นึกว่าจะด่า จะโวยยังไงก็ได้ มีแต่ตัวชี้วัดมากมายมากดดัน ทั้งๆเหตุผล ผลลัพธ์ปล า ยทางเห็นกันจะๆ เหมือนสร้างภาพสั่งด้วยประโยคอุดมการณ์ขั้นสูงสุดเท่ห์ๆแต่กินไม่ได้

เบื่อความยุติธรรม ต่อให้คิดมาเถอะระบบสุดยอ ด เกณฑ์ชัดเจน สุดท้ายก็อิหรอบเดิม คือ กล า ยเป็นซับซ้อนซ่อนเงื่อน รักใครชอบใครก็ให้คนนั้นเยอะอยู่ดี เบื่อความเหลื่อมล้ำ กลัวไม่ถูกใจคนนั้นคนนี้ ไม่ต้องสนใจตรรกะ ทำไมคนนั้นได้เลื่อนตำแหน่ง

ทำไมคนนี้ทำมานานแต่ยังอยู๋ที่เดิม เงินเดือนก็ไม่ขึ้น แต่อ ย่ างว่าแหละ โลกนี้รายได้ไม่พอนั้นอยู่ย าก ใครก็อย ากมีอย ากได้กันทั้งนั้น จึงกลาเป็นการแข่งขันกันเองในองค์กร

ที่มา  108resources