สาเหตุที่ทำให้คุณมีสถานะการเงินที่แย่ ถ้าไม่เลิกยิ่งจะลำบาก

เพื่อความปลอ ดภั ยในชีวิต รวมทั้งท รั พ ย์สินด้วยนั้น เราจึงคิดค้นวิ ธีการในการป้องกันตัวเอง และสังเกตสิ่งที่คืบคลานเข้ามา การสังเกตจะทำให้เราคาดการณ์สิ่งที่จะเกิดขึ้นได้ ปัจจัยทางการเงินก็เช่นเดียวกัน มักจะมีลางสังหรณ์หรือสัญญาณเ ตื อ นภั ยเกิดขึ้นกับนักลงทุนก่อน ซึ่งจะเป็นตัวชี้นำว่า การเงิน จะมีทิศทางไปในลักษณะใด

หล า ยคนเคยสงสัยว่าเงินเดือนที่ได้ห า ยไปไหนหมดหรือหาคำตอบไม่ได้เลยว่าเงินในบัญชีไม่เหลือเลยตอนสิ้นเดือนเพราะอะไรยิ่งกว่านั้นคือคุณเริ่มคิดบ่อยขึ้นทุกทีว่า เงินห า ยไปไหน ถ้าคุณเป็นแบบที่เรากล่าวถึงในข้างต้นล่ะก็บอ กได้เลยว่าสถานะทางการเงินของคุณมาถึงจุด อั น ต ร า ยซะแล้วแต่ถ้าคุณยังไม่แน่ใจ เพราะใครๆก็คงคิดแบบนี้ก็ลองมาดูกันว่าคุณมีสัญญาณ อั น ต ร า ย ด้านการเงินรึเปล่า

สัญญาณที่ 1 แยกไม่ออ กระหว่าง จำเป็น กับ อย าก ได้

การเก็บออมเงินเพื่อสร้างความมั่งคั่งนั้น สิ่งสำคัญที่สุดนั้นคือ การจัดลำดับความสำคัญ คุณต้องแบ่งได้อะไรคือสิ่งที่คุณ ต้องมี, มีก็ดีหรือ ไม่มีก็ได้ ในการจ่ายของคุณแต่ละครั้ง หากคุณตั้งเป้าหมายไว้ว่าต้องร่ำร ว ยขึ้นคุณต้องยอมแลกกับความต้องการบางอ ย่ างในตอนนี้ ถึงคุณจะไม่ชอบก็ต ามเ ค ล็ ด ลั บ เขียนเป้าหมายทางการเงินของคุณให้ชัดเจน แล้วติดเป้าหมายไว้ในที่ๆคุณมองเห็นได้ชัดเพื่อที่จะอ่านเ ตื อ นใจให้ยึดมั่นกับแผนนี้อ ย่ างสม่ำเสมอ

สัญญาณที่ 2 ไม่เคยตั้งงบรายจ่าย

คุณทำทุกอ ย่ างเรียบร้อยแล้ว แต่อ ย่ าลืมจุดสำคัญอีกจุดเริ่มต้นของการเก็บออมนั่นก็คือ การตั้งงบรายจ่าย การตั้งงบรายจ่ายให้ตรงกับความเป็นจริงและมีหลักฐานเพื่อตรวจเช็คได้นั้นเป็นจุดเริ่มต้นของหนทาง

ที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จทางการเงินตั้งงบรายจ่ายและทำให้ได้ต ามแผนที่วางไว้ บอ กได้เลยว่าแค่นี้ก็เห็นความแตกต่างของเงินใน บัญชี ของคุณแต่หากคุณตั้งงบประมาณไม่ดี ก็จะทำให้การใช้จ่ายของคุณเกิดรอยรั่วได้ง่าย

สัญญาณที่ 3 ไม่พลาดทุกเทรนด์

การซื้ อสินค้าหากทำอ ย่ างพอ ดี หรือซื้ อเพราะความจำเป็นต่องานของคุณนั้นเป็นสิ่งที่คุณสมควรทำ แต่การซื้ อโทรศัพท์มือถือรุ่นใหม่และเปลี่ยนรุ่นตลอ ดเวลาเพราะคิดว่าตัวเองต้อง ต ามเทรนด์ ตลอ ดเวลานั้นสร้างความเ สี ยห า ยทางทางการเงินได้ ดังนั้นก่อนซื้ อทุกครั้งอ ย่ าลืมคิดว่า จำเป็น หรือแค่ อ ย า ก ได้

สัญญาณที่ 4 ไม่รู้ว่าใช้เงินซื้ อจ่ายอะไรบ้าง

หล า ยคนคิดว่าตัวเองรู้ดีว่ารายได้มาจากที่ไหนแล้วใช้ซื้ ออะไรไปบ้างทว่าในความเป็นจริงแล้วมีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่เป็นแบบนั้น เพราะเกือบทุกคนจำได้เฉพาะรายจ่ายก้อนใหญ่ๆเท่านั้นแต่รายจ่ายเล็กๆต่างหากที่ทำให้รายได้ของเราห า ยไปแบบไม่รู้ตัวเลยเ ค ล็ ด ลั บ

ไอเดียง่ายๆที่จะช่วยให้คุณรู้ว่ารายจ่ายของคุณไปไหนก็คือ การเขียนบันทึกว่าคุณมีรายได้เท่าไหร่และใช้จ่ายอะไรไปบ้าง ไม่ว่าจะซื้ อของชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ก็ต าม รับรองว่าแค่นี้คุณก็สามารถควบคุมรายจ่ายได้แล้ว

สัญญาณที่ 5 ห นี้วันนี้ใช้วันหน้า

หล า ยคนในปัจจุบันเรียกได้ว่าเป็นห นี้กันทั่วหน้าทำให้ดอ กเบี้ยที่เป็นของแถมจากการเป็นห นี้นั้นพอ กพูนจนกระทั่งไม่รู้จะ ชำระห นี้ยังไงดี และหล า ยคนที่ไม่รู้ว่าจะชดใช้ห นี้เหล่านี้ยังไงก็เลือ กที่จะปิดต าหนึ่งข้างโดยหวังว่าจะนำรายได้ที่มีมาใช้ห นี้ทั้งหมด

โดยไม่มีการออมก่อนอื่นต้องแก้ไขโดยการใส่รายการ ชำ ร ะ ห นี้ที่ด้านบนสุดของเป้าหมายทางการเงินของคุณ และเมื่อมีรายได้เข้ามาต้องแบ่งเงินสำหรับการ ชำ ร ะ ห นี้ทุกครั้งแค่นี้คุณก็สามารถปลดห นี้ได้เร็วขึ้นแล้วการออมเงินไม่จำเป็นต้องรอให้มีเงินออมก่อน แต่เราต้องสร้างเงินออมขึ้น มาเองเริ่มจากการเปลี่ยนสัญญาณ อั น ต ร าย

สัญญาณที่ 6 ยิ่งรายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายก็เพิ่มขึ้นต าม

หล า ยๆ คนคงอย าก ยินว่าตัวเองมีรายได้เพิ่มขึ้น แต่ในขณะที่รายได้เพิ่มขึ้นทุกคนก็อย าก ใช้เงินเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของตัวเองให้ดีขึ้นด้วย แต่หากคุณสนใจแต่เฉพาะรายจ่ายเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตล่ะก็

รายได้จำนวน มากเท่าไหร่ก็ไม่เพียงพอ กับรายจ่ายและยังไม่สามารถเก็บออมเงินได้แน่นอนสิ่งที่คุณควรระวังคือ พย าย ามรั ก ษ าระดับรายจ่ายของคุณให้คงที่อยู่เสมอ ในขณะที่อีกทางคือ การเพิ่มรายได้จากทางอื่นๆถึงจะเป็นเส้นทางสู่ความสำเร็จ

สัญญาณที่ 7 ไม่เริ่มเก็บออมเงินตั้งแต่ยังตอนนี้

ในวัยทำงานหล า ยคนใช้เงินหมดไปกับการซื้ อสิ่งของที่ตนเองต้องการ และคิดว่ายังไม่ถึงเวลาที่ต้องเริ่มออมเงิน แต่เดี๋ยวก่อน ไม่มีคำว่าเร็วเกินไปสำหรับการออมเงินไม่ว่าคุณจะมีรายได้มากหรือน้อยขนาดไหนก็ต าม เราขอแนะ

นำให้คุณเริ่มออมเงินตั้งแต่วันนี้คนร ว ยหล า ยๆคน แนะ นำว่าคุณควร เก็บออม ก่อนนำเงินที่เหลือมาใช้ใช้วิ ธีการนี้รับรองว่าคุณจะมีเงินเก็บจำนวน มากจนคุณคาดไม่ถึงเลยเ ค ล็ ด ลั บลองใช้ Internet B a n k i n g เพื่อ โอนเงินอัตโนมัติจาก บัญชีเงินเดือนไปยังบัญชี เงินเก็บที่เราแยกไว้อีก บัญชีแล้วคุณจะได้ไม่ต้อง ยุ่งย าก กับการเก็บเงินอีกต่อไป

สัญญาณที่ 8 ปล่อยไว้เดี๋ยวก็ดีเอง

หล า ยคนที่มีแก้ไขปัญหาทางการเงินไม่ได้มักเชื่อว่า ปล่อยไว้เดี๋ยวก็ดีเอง ซึ่งบอ กได้เลยว่านั่นเป็นหนึ่งในเส้นทางสู่ความล้มเหลวทางด้านการเงิน เพราะโดยทั่วไปพวกเขามักคิดถึงเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในวันนี้เช่น

วันนี้อะไรคือเรื่องจำเป็น แต่ไม่ได้มีการวางแผนสำหรับอนาคตเพื่อเตรียมรับมือแต่อ ย่ างใด เพราะเชื่อว่าในอนาคตก็จะหาทางออ กได้เอง หากคุณคิดแบบนี้ขอให้ลองเปลี่ยนความคิดที่เกี่ยวกับการเงินทั้งหมด เช่น หากเราตัดสินใจใช้เงินตอนนี้แล้วในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้าง เพื่อให้เราตัดสินใจอ ย่ างดีที่สุดในปัจจุบันเพื่อสร้างอนาคตที่มั่นคง ทั้ง 8 ข้ อให้เป็นแนวคิดที่จะช่วยให้คุณมีเงินออมโดยที่คุณไม่ต้องอ ดหรือ กดดันตัวเองจนเกินไปแล้วการออมเงินจะกล า ยเป็นหนทางสู่ความร่ำร ว ยในอนาคตโดยคุณเองไม่รู้ตัว

ที่มา  forlifeth