สาเหตุที่ทำให้ยังจนอยู่ ทั้งที่เงินเดือนสูง

หล า ยๆคนเชื่อว่า มีความสงสัยในตัวเองอยู่บ้างแหละ ว่าทำไมทำงาน มาก็นาน เงินเดือนก็ไม่ใช่น้อยๆแต่ทำไมไม่ร ว ยกับเขาสักที ดูคนอื่นที่เงินเดือนน้อยกว่าตัวเอง แต่เขากลับมีกิน มีใช้ ไม่ขัดสน กลับมาดูที่เรา เงินเก็บไม่มี แถมขัดสนเรื่องเงินอยู่เป็นประจำเลย

เคยได้ยินไหม ว่าความร ว ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับรายได้ที่สูงหรือต่ำ อยู่ที่พฤติก ร ร มการใช้เงินของเรานี่แหละ ถ้าในตอนนี้คุณเองก็ได้แต่สงสัยมาโดยตลอ ดว่า เงินที่หามาได้ในแต่ละเดือน มันไปไหน แล้วทำไมเงินที่เหลือจึงเป็นหลักร้อยมานานหล า ยปี แสดงว่าคุณเผลอมี 6 พฤติก ร ร มการใช้เงินที่พาให้จนแบบนี้หรือเปล่า

1. หาเงิน มาเพื่อเที่ยว

วัยที่เพิ่งเริ่มทำงาน หล า ยคนก็คิดอย ากหนีไปเที่ยวไกล ๆ จากที่เดิมที่เคยอยู่นั่นแหละจนในที่สุดก็ทนเ สี ย งเรียกร้องของหัวใจตัวเองไม่ได้ บินลัดฟ้าไปเที่ยวต่างประเทศ และประเด็นคือ การท่องเที่ยวของคุณดันดูดท รั พ ย์จากรายได้ที่เข้ามาแต่ละเดือนไปหมด ทีนี้เงินที่จะเก็บออม เลยต้องเริ่มต้นนับหนึ่งใหม่อยู่ตลอ ด

2. นั่งรอวันที่จะร ว ยแต่กลับไม่ทำอะไรสักอ ย่ าง

คนจะร ว ยโชคไม่ช่วยเสมอไปนะ ส่วน มากคนที่ร ว ยมักร ว ยได้เพ ราะน้ำพักน้ำแรงของเขา และมันสมองของเขา หมายความว่าหากอย ากร ว ยก็ต้องเริ่มเก็บออม ต้องมองหารายได้เสริม

ต้องคิดทำทุกวิถีทางเพื่อเปิดช่องทางการเงินให้ตัวเอง ไม่ใช่รอโชคชะต า แล้วใช้เงินไปวัน ๆ การมีเงินเพียงอ ย่ างเดียวไม่สามารถทำให้คุณร่ำร ว ยได้ เพ ราะเงินจะวิ่งเข้าออ กต ามความพฤติก ร ร มของเจ้าของ

3. เงินเดือนขึ้นก็ใช้จ่ายมากต าม

เงินเดือนขึ้นทุกปีก็จริง แต่คุณเองก็มีพฤติก ร ร มการใช้เงินที่แปรผันไปกับจำนวนรายได้ที่เพิ่มขึ้น มาด้วย อ ย่ างนี้จะเหลือเงินที่ไหน มาเก็บ เพ ราะงั้น พย าย ามบริหารจัดการรายได้ให้เหมาะสมกับค่าใช้จ่ายด้วย

4. ใช้เงินแบบเต็มที่ ไม่สนใจอนาคต

แบบว่าใช้ชีวิตเหมือนวันนี้เป็นวันสุดท้าย การที่คิดแบบนี้ใช้ไม่ได้กับความร ว ย ฉะนั้น คนที่ใช้จ่ายเงินแบบลืมนึกถึงอนาคต จงปรับเปลี่ยนแนวคิดเ สี ย ใหม่เถอะ โดยอาจจะแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งไว้ใช้จ่ายต ามจำเป็น อีกส่วนไว้เก็บออมเพื่ออนาคตของเรา

5. ซื้ อทุกอ ย่ างที่อย ากได้ ไม่สนว่าจะฐานะตัวเองเป็นยังไง

นิสัยข้อนี้เรียกให้คุ้นหูก็ต้องพูดกันตรง ๆ ว่าฟุ่มเฟือย ยิ่งกับคนไหนที่ซื้ อของไม่บันยะบันยังเนี่ย เอะอะจ่ายตลอ ด ทั้งยังเป็นการซื้ อโดยไม่ได้ผ่านการไตร่ตรอง แบบนี้ได้เงิน มาเท่าไรก็คงใช้แบบเดือนชนเดือนวันยังค่ำนั่นแหละ

6. ก่อห นี้ไม่รู้จบไปเรื่อย ๆ

รายได้เท่าเดิมเพิ่มเติมคือห นี้ ใครที่เป็นแบบนี้ขอให้รีบเคลียร์ห นี้สินโดยด่วน เพร าะถ้าคุณปล่อยปละละเลย การชดใช้ห นี้ดอ กเบี้ยที่มากับห นี้ก็จะยิ่งทบทวีคูณ เช่น เป็นห นี้บัตรเครดิต ถ้าไม่สามารถปิดห นี้ได้หมด วงเวียนการเป็นห นี้ และต้องใช้ห นี้จะยังคงติดตัวไป ลดช่องทางและโอกาสในการออมเงินไปเรื่อย ๆ

ที่มา  360scopenew