สิ่งของ 5 อย่ างนี้ ที่ไม่ควรเชื่อศูนย์รถ

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆที่ใช้รถยนต์ทุกวัน ไปเรียนรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ภายในรถยนต์ และระยะเวลาที่ควรเปลี่ยน เพื่อความประหยัดของเพื่อนๆ เอง กับบทความ สิ่งของ 5 อย่ างนี้ ที่ไม่ควรเชื่อศูนย์รถ ไปดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้าง

หล าย คนเมื่อถึงเวลาที่ต้องเช็คระยะร ถ ย น ต์ จะนึกถึงศูนย์บริการเป็นอันดับแรก เพราะว่าในศูนย์บริการนั้น มีหล าย ๆอ ย่ างที่ทำให้เราไว้วางใจและน่าเชื่อถือ เข้าไปแล้วจะได้รับการบริการโดยการต ร ว จ ส ภ า พ ร ถ ย น ต์

จะดูความผิ ดปกติของอุปกรณ์ต่างๆภายในรถยนต์ มีการเปลี่ยนซ่อมแซมและแก้ไข แต่สิ่งที่จะทำให้เจ้าของรถยนต์ป ว ดหั วเป็นอย่ างมากนั่นก็คือค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการศูนย์บริการในศูนย์บริการนั่นเอง

ในความเป็นจริงแล้ว อะไรบางอ ย่ า งที่เปลี่ยนในศูนย์บริการร้านข้างนอ กก็มี เป็นสิ่งที่แตกต่างกันและเห็นได้ชัดนั่นก็คือ ร า ค า ในวันนี้เราจึงมาบอ กเคล็ดลับในการรั ก ษ าเงินในกระเป๋า ว่าอุปกรณ์ที่เปลี่ยนในศูนย์บริการและร้านข้างนอ กไม่ได้มีคุณภาพของสิ่งของแตกต่างกัน แต่สิ่งที่แตกต่างกันนั้นคือ ร า ค า มีอะไรบ้างไปดูกันเลย

1 น้ำย าล้า งหั วฉ ีด

หล าย คนที่เข้ารับบริการจากศูนย์บริการจะได้ยินคำถามว่า ใส่น้ำย าล้างหัวฉีดด้วยไหม นั่นคือ น้ำมันเบนซินที่มีส่วนผสมแบบพิเศษ ที่จะทำให้การเครื่องยนต์นั้นทำงานได้อย่ างเต็มประสิทธิภาพ และในปกติเราจะใช้เพียงแค่ปีละ 1-2 ครั้งเท่านั้นไม่มีความจำเป็นที่เราจะต้องทำเพิ่มเติม และที่สำคัญน้ำย าล้างหัวฉีดนี้ เราสามารถหาซื้ อได้ต ามร้านข้างนอ กทั่วไปและมีร า ค าที่ถูกกว่าครึ่งต่อครึ่งเลยทีเดียว

2 ย า งรถยนต์

หล าย ๆคนคงรู้อยู่แล้วว่าย างรถยนต์นั้นสามารถซื้ อได้ต ามร้าน เปลี่ยนไปต ามร้านข้างนอ กได้เลย เมื่อย างรถยนต์ใช้ไปนานๆจะมีความเสื่อมสภาพ และไม่ปลอ ด ภั ยในการขับขี่รถยนต์

ถ้าเข้าศูนย์บริการทางศูนย์จะแนะนำให้เปลี่ยนย างใหม่ทันที สิ่งที่แตกต่างกันนั้นจะอยู่ที่ร า ค า ในร้านข้างนอ กสามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันและย างยี่ห้อเดียวกันโดยที่ไม่ต้องเสียค่าบริการที่สูงกว่าในศูนย์บริการ

3 แบตเตอรี่

เมื่อเข้ารับบริการทางศูนย์บริการรถยนต์ เมื่อแบตเตอรี่ใกล้หม ดอ ายุทางศูนย์บริการจะแจ้งให้เปลี่ยนแบตเตอรี่ใหม่ คนที่ใช้รถอยู่เป็นประจำควรตรวจเช็คแบตเตอรี่สม่ำเสมอ เมื่อเห็นว่าแบตเตอรี่ใกล้จะหมดอายุแล้วควรเปลี่ยนเพื่อ การใช้งานในวันข้างหน้าที่สะดวกยิ่งขึ้น

ซึ่งแบตเตอรี่ในศูนย์บริการกับร้านข้างนอ กนั้นไม่มีความแตกต่างในเรื่องคุณภาพเลย แต่สิ่งที่ต่างกันนั้นคือ ร า ค า และที่สำคัญเปลี่ยนที่ร้านข้างน อ กยังสามารถนำแบตเตอรี่เก่ามาข า ยเพื่อแลกเป็นเงินเพื่อมาซื้ อแบตเตอรี่ ลู กใ หม่ได้ด้วย

4 น้ำมันเครื่อง

หล าย คน มีความเชื่อ ผิ ดๆว่าของแพงจะดีกว่าเสมอไป จึงคิดไปเองว่าทางศูนย์บริการจะใช้น้ำมันเครื่องที่ดีกว่าร้านข้างนอ กอย่ า งแน่นอน แต่ในความเป็นจริงแล้ว น้ำมันเครื่องที่ใช้เปลี่ยนในศูนย์บริการกับร้านข้างนอ กนั้นไม่มีความแตกต่างกันในเรื่องคุณภาพ ที่สำคัญน้ำมันเครื่องนั้นยังสามารถหาซื้ อมาเปลี่ยนเองได้ด้วย ถ้ามีความชำนาญมากเพียงพอจะช่วยให้ประหยัดเงินจะได้ถึง 500 บาทเลยทีเดียว

5 หลอ ดไฟ

เป็นตัวเลือ กที่ง่ายที่สุดที่สามารถทำเองง่ายๆ ในการหาซื้ อหลอ ดไฟที่เหมือนกับหลอ ดที่เสียมาใส่แทน ให้ดูต ามวิดีโอการสอนได้เลย วิธีการเปลี่ยนหลอ ดไฟแบบง่ายๆของรถรุ่นอะไรยี่ห้ออะไร เท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนได้ไม่ถึง 15 นาทีเท่านั้น ช่วยประหยัดเงินและประหยัดเวลาในการเข้ารับบริการได้ด้วย

ทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่เราสามารถช่วยให้เงินในกระเป๋าของเราไม่ไหลไปข้างนอ กได้ การดูแลย านพาหนะให้ดีนั้นถือเป็นหัวใจสำคัญของการเดินทาง วันนี้เราต้องใช้รถในการเดินทางไปที่ต่างๆ การดูแลรถ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่จะทำให้ชีวิตประจำวันเราเป็นไปอย่ างราบรื่น

ที่มา krustory