สิ่งของ 6 อย่ างที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถ

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งของที่ไม่ควรทิ้งเอาไว้ในรถยนต์ ไม่ว่าจะฤดูกาลอะไรก็ไม่ควรทิ้งเอาไว้ เพราะอาจจะทำให้เกิดอัน ต รา ย กับรถยนต์ของเพื่อน ๆได้ กับบทความ อง 6 อย่ างที่ไม่ควรทิ้งไว้ในรถ ไปดูกันว่ามีสิ่งของชนิดใดบ้างที่ไม่ควรทิ้งไว้

1 น้ำแข็งแห้ง

แม้ว่าจะมีโอกาสน้อย สำหรับใครที่นำน้ำแข็งแห้งติดขึ้น มาในรถ แต่ถ้าหากวันใดวันหนึ่งเราซื้อของ ที่เป็นไอศครีมแล้วมีน้ำแข็งแห้งติดในรถมาด้วย ก็อาจจะทำให้เกิดเหตุที่คุณไม่ทันได้คาดคิดได้ เพราะว่าน้ำแข็งแห้งนะ เมื่อนำมาไว้ในบริเวณที่ปิดอย่ างเช่นบนรถ จะทำให้คาร์บอนไดออ กไซด์เข้าไปทดแทนที่อากาศ

และทำการลดออ กซิเจนลง หากผู้ที่ขับขี่รถเป็นเวลานาน และจอ ดรถติดไฟแดงนาน อาจจะทำให้เราหมดสติโดยที่เราไม่ทันได้รู้ตัวเลย หรืออาจจะทำให้เรารู้สึกห า ยใจไม่สะดวก ข า ดอากาศได้ ดังนั้นแล้วไม่ควรที่จะนำมาวางไว้บนรถ คนที่จะเอาไว้ท้ายกระโปรงรถหรือ กระบะหลังจะดีที่สุด

2 สเปรย์กระป๋อง น้ำหอมกระป๋อง

คุณอาจจะเคยได้ยินข่าว สำหรับการเอาสเปรย์กระป๋องติดเอาไว้ในรถ แล้วทำให้รถคันนั้นตู้มได้เลย มันก็เป็นเพราะว่าภายในสเปรย์กระป๋องนั้น มีแก๊สอัดอยู่ในปริมาณมาก ภายใต้ความดันของกระป๋อง ตัวสเปรย์กระป๋องเจอ กับความร้อนสูง

จะทำให้เกิดการขย ายตัวของแรงดันในกระป๋อง แล้วก็เกิดปัญหาได้ในที่สุด ดังนั้นแล้วเราไม่ควรที่จะนำสเปรย์กระป๋อง หรือว่ากระป๋องใดที่มีแก๊ส เก็บไว้ในรถโดยเด็ดข า ด เพราะถ้าหากเราจอ ดรถกลางแจ้งจนนานเกินไป สเปรย์กระป๋องพวกนี้จะทำให้เกิดความเสียห า ยแก่รถของคุณและตัวคุณเองได้

3 การบูรติดรถ

หล า ยคน มักจะเลือ กนิยมการนำการบูรมาติดเอาไว้ในรถ เพื่อที่จะเอาไว้ดับกลิ่นบนรถ แต่รู้ความจริงกันหรือไม่ว่า การบูรเป็นสิ่งที่ไม่ควรเอามาไว้ในรถเลย เพราะการบูรจะทำการระเหยออ กมาเป็นไอ และไปเกาะต ามช่องแอร์ ต ามท่อแอร์ต่างๆ เมื่อคนสูดดมเข้าไปมากๆจะทำให้รู้สึกมีอาการมึน ทำให้สมรรถภาพการขับขี่รถยนต์ลดน้อยลงไป

4 ไฟแช็ค

ขึ้นชื่อว่าไฟแช็กย่อมมีของเหลวข้างใน ที่สามารถทำให้เกิดประกายไฟ อีกทั้งยังมีแก๊สที่เป็นส่วนประกอบ เมื่อเราจอ ดรถต ากแดดไว้ในระยะเวลานาน อาจจะเป็นสาเหตุหนึ่งทำให้เกิดปัญหาต ามมาโดยไม่ทันได้คาดคิดเช่นเดียวกัน นอ กเหนือจากนี้ หากมีความร้อนสูงความดันของไฟแช็คจะเพิ่มปริมาณหล า ยเท่า ทำให้หลอ ดไฟแช็กทนต่อแรงดันไม่ไหวและแตกออ กมาในที่สุด

5 แบตเตอรี่ Power bank

สำหรับอุปกรณ์ช าร์จแบต ไม่ว่าจะเป็นแบตเตอรี่ หรือว่าพาวเวอร์แบงค์ก็ต าม หากเรานำไปวางไว้ในรถ และจอ ดรถต ากแดดเป็นเวลานาน สิ่งของพรุ่งนี้เป็นโลหะสามารถนำความร้อนได้ มีโอกาสทำให้เกิดความเสียห า ยได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นแล้วควรที่จะหลีกเลี่ยงการน้ำหอมอุปกรณ์เหล่านี้ไปวางไว้ในรถต ากแดด ควรเก็บให้เรียบร้อยทุกครั้งก่อนลงจากรถ

6 ขวดน้ำพลาสติก

ส่วนใหญ่เวลาที่เราขึ้นรถ เรามักจะมีขวดน้ำพลาสติกติดรถอยู่แล้ว แต่รู้หรือไม่ว่า การที่เราวางขวดน้ำพลาสติกไม่ว่าจะเป็นแบบใสหรือแบบขุ่นก็ต าม วางเอาไว้บนรถ เมื่อเราจอ ดรถต ากแดดเป็นเวลานาน มีแสงกระทบเข้ามา มีมุมหักเหแสงพอ ดีกับขวดน้ำของเรา สุดท้ายจะกล า ยเป็นจุดรวมแสง คล้ายๆกับแว่นขย าย ทำให้เกิดประกายไฟเกิดขึ้นได้ ซึ่งขวดพลาสติกเป็นวัตถุที่สามารถติดไฟได้ง่ายมาก ถึงแม้ว่าจะมีโอกาสน้อยที่เกิดขึ้น แต่ถ้าหากป้องกันไว้ก่อน ควรที่จะเก็บให้พ้นจากแสงแดดจะดีที่สุด

ดังนั้นแล้วเวลาที่จอ ดรถไว้กลางแจ้งเป็นเวลานาน ควรที่จะตรวจสอบสิ่งของภายในรถว่ามีอะไร ที่ไม่ควรวางไว้ในรถ เพื่อที่จะได้ระมัดระวังตัวเอง และคอยเก็บให้พ้นจากแสงแดดสม่ำเสมอ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อตนเองและไม่สร้างปัญหาให้กับผู้อื่น

ที่มา Postsod