สิ่งที่คนฉลาดเขาเป็นกัน น้อยคนนักที่จะมี

เพื่อนๆคิดว่าคนที่เขาฉลาดจริงๆนั้นต้องเป็นยังไง ดูได้จากอะไรบ้าง หล า ยคนอาจจะสงสัย ฉนั้นวันนี้เราจะพามาดูกันว่าสิ่งที่คนฉลาดเขาเป็นกันนั้นเขาเป็นยังไง และเราก็เชื่อว่าน้อยคนที่จะเป็นแบบนี้

1. เปิดกว้าง

คนที่ฉลาดจะไม่ปิดกั้นตัวเอง เมื่อมีโอกาสหรือ ไอเดียใหม่ๆ เข้ามา เขามักจะมองหาทางเลือ กแล้วชั่งน้ำหนัก เพื่อหาเหตุผลที่ดีที่สุด คนเหล่านี้จะเ ก ลี ย ด การยอมรับอะไรง่ายๆ เขาจะหาคำตอบจนกว่าจะมีหลักฐานที่ยืนยันได้จริงๆ เท่านั้น

2. รู้ว่าตัวเองไม่รู้

ไม่กลัวที่จะพูดว่า ฉันไม่รู้ และพร้อมจะเรียนรู้ ในสิ่งที่ตัวเองไม่รู้ เพราะคนที่ไม่ฉลาด จะประเมินความสามารถตัวเองสูงกว่าความเป็นจริง จากผลการทดลองระบุว่า นักเรียนกลุ่มที่ได้คะแนนต่ำที่สุด

จากการให้ลองทำข้ อสอบประเมิน คำตอบที่ตัวเองจะตอบถูกได้เพียง 50 เปอร์เซ็นต์ ขณะที่นักเรียนกลุ่ม ที่ได้คะแนนสูงสุดประเมินได้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงกว่ามาก

3. ชอบอยู่กับตัวเอง

คนที่ฉลาดจะมี ความเป็นปัจเจกบุคคล ซึ่งคาดเดาได้ว่าพวกเขา อาจใช้เวลาเหล่านั้นขบคิดคำถาม หรือบางเรื่องที่ตัวเองกำลังสนใจ สัมพันธ์กับในชีวิตจริงที่หล า ยครั้ง เราเกิดปิ๊งไอเดียขึ้น มาในเวลาที่อยู่คนเดียว

4. ปรับตัวและยืดหยุ่น

คนที่ฉลาด มักจะมีความยืดหยุ่นและปรับตัวได้ดี ในสถานการณ์ต่างๆ โดยไม่หวั่นไหวกับความไม่ชัดเจน หรือข้ อจำกัดใดๆ มีผลงานวิจั ย ด้านจิตวิทย าออ กมาสนับสนุ น ว่า สติปัญญาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรร ม เพื่อรับมือ กับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป

5. สนใจใคร่รู้ตลอ ดเวลา

อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เคยพูดถึงตัวเองว่า ผมไม่ได้มีความสามารถพิเศษอะไร ผมเป็นแค่คนอย ากรู้อย ากเห็นแค่นั้นเอง งาน วิ จั ย ตีพิมพ์ปี 2016 ระบุว่า การได้เปิดโลกในวัยเด็กสัมพันธ์ กับความสนใจใคร่รู้ในตอนเป็นผู้ใหญ่

6. มีวินัย

ความมีวินัย หรือ ความสามารถในการควบคุมตัวเอง (Self-Control) มีความเกี่ยวข้ องกับความฉลาด จากการศึกษาทดลองในปี 2009 ได้ให้ผู้ร่วมทดลองเลือ กระหว่าง การได้รับเ งิ นจำนวนหนึ่งทันที หรือ รอรับเ งิ นก้อนใหญ่ภายหลัง ปรากฏว่าผู้ร่วมทดลองที่เลือ กรอรับเ งิ นก้อนใหญ่ มักจะทำคะแนน ในการทดสอบสติปัญญาได้สูงกว่าอีกกลุ่มหนึ่ง

7. เชื่อม โ ย ง ความคิดในเรื่องต่างๆ ได้

คนฉลาดจะมองเห็น ในสิ่งที่คนอื่นไม่เห็น เพราะว่าพวกเขาสามารถ เ ชื่ อ ม โ ย ง ความคิด จากเรื่องที่ดูเหมือนจะไม่เกี่ยวกันได้ อาทิ คุณคิดว่าซาชิมิกับ แตงโมเหมือนกันตรงไหน คำตอบคือทั้ง 2 อ ย่ างต้องกินตอนที่ ดิบ และ เย็น เหมือนกันถึงจะอร่อย

8. เอาใจใส่คนรอบข้าง

คนที่เอาใจใส่ ในเรื่องความต้องการ ความรู้สึกของผู้อื่น และทำในสิ่งที่ คนเหล่านั้นต้องการ คือคนที่ฉลาดทางอารมณ์ ขณะเดียวกันความฉลาด ทางอารมณ์ยังหมายถึง ความสนใจที่จะเข้าไปพูดคุย กับผู้คนใหม่ๆ และพร้อมที่เรียนรู้สิ่งต่างๆ จากคนที่คุยด้วย

9. ผัดวันประกั น พรุ่ง

คนฉลาดจะผัดวันประกั นพรุ่ง จากงาน ที่ทำประจำวันหรือทำซ้ำๆ ในเวลาที่เขาพบเป้าหมาย หรือสิ่งที่สำคัญกว่า นักจิตวิทย า กล่าวว่านี่คือหัวใจของการสร้างสรรค์นวัตกรร มเลยก็ว่าได้

ตัวอ ย่ างเช่น เมื่อ สตีฟ จ็ อ บส์ ต้องการหาความเป็นไปได้ใหม่ๆ เขาจะใช้เวลาไปกับการถกเถียง เพื่อหาไอเดียที่แตกต่าง และพร้อมจะหันหลังให้กับไอเดียพื้นๆ หรืออะไรที่คนอื่นๆ ก็สามารถเดาได้

10. มีอารมณ์ขัน

คนที่มีอารมณ์ขันส่วนใหญ่ มักจะเป็นคนที่ฉลาด มีงานศึกษาชิ้นหนึ่งระบุว่า คนที่ทำคะแนนการเขียนคำบรรย าย การ์ตูนตลกได้สูงเยอะๆ จะเป็นคนที่ฉลาดด้านการใช้ภาษา ขณะที่งานศึกษาอีกชิ้นระบุว่า นักแสดงตลก มักจะทำคะแนนความฉลาดทางด้านภาษาได้สูงกว่าค่าเฉลี่ยของคนทั่วไป

11. ใคร่ครวญกับคำถามย ากๆ

คนฉลาดมักจะมีคำถาม เกี่ยวกับจักรวาลและความหมายของชีวิต พวกเขามักจะกระวนกระวาย กับเรื่องเหล่านี้ที่อาจจะมีส่วนจริงอยู่บ้าง เพราะปราชญ์ในโลกนี้ล้วนแต่ตั้งคำถามพื้นๆ ที่ว่า ชีวิตคืออะไร

ที่มา admissionpremium  independent.co.uk  themomentum  verrysmilejung