สิ่งที่คนอายุวัย 40 – 90 ต้องเจอทุกคน ความจริงที่ห นีไม่พ้ น

มีหล า ยสิ่งที่คนเราอาจจะพบเจอแตกต่างกัน แต่ก็มีอีหล า ยสิ่งที่ต้องพบเจอเหมือนๆกัน วันนี้เราจะพาทุกคน มาดูสิ่งที่ต้องเจอ ที่ทุกคนนั้นหนีไม่พ้นกัน จะมีอะไรบ้างเราไปดูพร้อมๆกันเลย

ในชีวิตของคนเรามีเรื่องราวต่างๆมากมาย และความไม่แน่นอนก็เกิดขึ้นได้ของทุกช่วงเวลาชีวิต แน่นอนว่าคนเราทุกคน นั้นต่างก็

อย ากที่จะมีชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย แต่ทุกคนเชื่อหรือไม่ หากเรามีอายุในช่วง 40-90 นี้นั้น สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นกับทุกคนแน่นอน

เรื่องรวามของ ชีวิต เมื่ออายุ 40 เรียนสูง กับ เรียนต่ำ นั้นเหมือนกัน คนเรียนน้อยอาจจะหาเ งิ นได้มากกว่า เมื่ออายุ 50 สวย กับ ขี้เหร่

นั้นเหมือนกัน ไม่ว่าคุณจะสวยเพียงใด อายุปูนนี้แล้ว มันย ากที่ จะปกปิดความเ หี่ ย ว จุดด่างดำ ฯ

เมื่ออายุ 60 ตำแหน่งสูง กับ ต่ำ นั้นเหมือนกัน หลังเกษียณ แม้แต่ลูกจ้างก็มองไม่เห็นหัวเจ้านาย เมื่ออายุ 70 บ้านใหญ่ กับ

เล็ก นั้นเหมือนกัน พอข้ อเ สื่ อ ม เดินลำบากเข้า คุณก็ต้องการที่เพียงนิดเดียวเพื่อนั่ง

เมื่ออายุ 80 มีเ งิ น กับ ไม่มี นั้นเหมือนกัน แม้คุณอย ากจ่ายเ งิ น คุณก็ไม่รู้จะซื้ ออะไร เมื่ออายุ 90 หลับ กับ ตื่น นั้นเหมือนกัน ตื่นแล้ว คุณก็ยังไม่รู้ว่าจะทำอะไรดี ทำตัวสบายๆ กันเถอะครับ

ในที่สุดเราก็จะเหมือนกันลืมความกดดันทั้งหล า ยเ สี ยแล้วแสวงหาความสุขกับชีวิตเถิดหากชีวิตเรา ถือเ งิ นทองเป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง ชีวิตนั้น มีแต่ความย ากลำบากหากชีวิตเรา ถือบุตรธิดาเป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง ชีวิตนั้น มีแต่ความเหนื่อยล้า

หากชีวิตเรา ถือความรักเป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง ชีวิตนั้น มีแต่ความเ จ็บ ป ว ดหากชีวิตเรา ถือ การแข่งขันเปรียบเทียบเป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง ชีวิตนั้น มีแต่ความตกต่ำ หากชีวิตเรา ถือความเอื้อเฟื้อใจกว้างเป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง ชีวิตนั้น มีแต่ความโชคดีมีสุขหากชีวิตเรา ถือความพอเพียงเป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง ชีวิตนั้น มีแต่ความสุขหากชีวิตเรา ถือบุญคุณเป็นจุดมุ่งหมายเป็นศูนย์กลาง ชีวิตนั้น มีแต่ใจเมตต า

1 อย่ าได้อวดอ้างรถของคุณ เมื่อคุณจากไป กุญแจรถก็อยู่ในมือคนอื่นแล้ว

2 อย่ าได้อวดอ้างเ งิ นของคุณ ในโรงพย าบ า ลมันเป็นเพียงกระดาษ 1 แผ่น

3 อย่ าได้อวดอ้างงานที่คุณทำ เมื่อไม่มีคุณ จะมีคนอีกเหลือคณานับที่ทำได้ยอ ดเยี่ยมกว่าที่คุณทำ

4 อย่ าได้อวดอ้างห้องหับบ้างช่องของคุณ เมื่อคุณไปแล้ว มันก็กล า ยรังของคนอื่น

มีสิ่งเดียวที่คุณจะอวดอ้างได้นั้นคือ สุ ข ภ า พของคุณเมื่อไม่มีคนอื่น คุณก็ยังสามารถอาบแดด ดื่มชา เพลิดเพลินกับชีวิตที่มีสุ ข ภ า พดีขอให้ดูแลรั ก ษ าตัวเองให้ดี เนื่องเพราะอะไหล่ไม่อาจเข้ากันได้

และร า ค าสุดแพงนี่เป็นการกระตุ้น เพื่อส่งเสริมและแบ่ งปั นกัน ให้ดูแลรั ก ษ าตัวเองให้ดี หล า ยเรื่องเป็นปรัชญาการดำรงชีวิตหรือ การปฏิบัติตนของคนเพื่อให้อยู่ดีมีสุข เวลาไม่มีเ งิ น ขอให้ขยันทำงาน เ งิ นก็มา อันนี้เรียกว่า สวรรค์ประทานรางวัลให้ความขยันเวลามีเ งิ น เอาเ งิ นออ กไป คนก็มาเลย

อันนี้เรียกว่าเ งิ นไปคน มาหากมีคนแล้ว เอาความรักออ กไป ธุรกิจก็มาเลย อันนี้เรียกว่าร ว ยรักมากผู้คนหากธุรกิจสำเร็จ เอาปัญญาออ กไป ความปิติ ความเจริญก็มา อันนี้เรียกว่า คุณธรรมอยู่ฟ้า หากไม่ยอมให้หรือเ สี ยสละ ก็ไม่มีโลกนั้น

คุณปฏิบัติกับคนอื่นเช่นใด คนอื่นก็ปฏิบัติกับคุณเช่นนั้น มอบให้ท่านเรื่องจริงอีกหล า ยประโยคหากท่านป่ว ยไม่ห นั กเป็นเวลา 1 สัปดาห์ ท่านอาจจะพบว่า เ งิ นไม่สำคัญ แต่ร่างกายและคนในบ้านสำคัญหากท่านป่ ว ยห นั กเป็นเวลา 1 เดือนท่านอาจจะพบว่า

เ งิ นสำคัญมาก ร่างกายและคนในบ้านก็สำคัญมากๆหากท่านป่ ว ยห นั กมากเป็นเวลาครึ่งปีเดาว่าท่านต้องละทิ้งท รั พ ย์สินเ งิ นทอง และยศถาบรรดาศักดิ์เพื่อแลกกับสิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นของสำคัญที่สุดน่าเ สี ยดาย บนโลกใบนี้คนส่วนใหญ่เมื่อแผลห า ยก็ลืม ถึงความเ จ็ บ ป ว ด รวมถึงข้าพเจ้าด้วย ดังนั้นเมื่ออ่านถึงตอนนี้ ก็จะรู้แน่ชัดว่าในชีวิตเรา ใครและเรื่องอะไรถึงจะเป็นสิ่งที่สำคัญ

ที่มา  e-yhangwa