สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเราไม่ทานข้าวเย็น

วันนี้เราจะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ประโยชน์ของการไม่ทานข้าวเย็น กับบทความ สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเราไม่ทานข้าวเย็น ไปดูกันว่าการไม่ทานข้าวเย็นจะช่วยให้ชีวิตดีได้อย่ างไร

อย่ างที่หล าย ๆคนได้รับรู้กันอยู่แล้วว่า การที่เราจะมีร่างกายที่แข็งแรงนั้น จะต้องทานอาหารให้ครบทุกมื้อและมีการพักผ่อนให้เพียงพอ เลือ กทานอาหารที่เป็นประโยชน์กับร่างกาย แต่ทราบกันหรือไม่ว่าจริงๆแล้วนั้นการที่เราทานอาหารวันละ 2 มื้อนั่นก็เพียงพอ โดยในมื้อเย็นเราจะงดจำพวกแป้ง ก็คือ ข้าว แต่จะให้ทานอื่นๆได้ อย่ างเช่น สลัดผัก ผลไม้ต่างๆ อาหารเบาๆ ที่จะทำให้ร่างกายของเรานั้นย่อยได้ง่าย เพราะเนื่องจากว่าในช่วงเวลานอนนั้นจะเป็นช่วงเวลาที่ร่างกายเริ่มกระบวนการ ซ่อม แซมในส่วนที่ สึ กหรอ และฟื้น ฟูอ วั ย ว ะต่างๆ

การทานหนักๆโดยเฉพาะอาหารประเภทเนื้อสั ต ว์ในมื้อเย็นนั้น จะมีการย่อยได้ย าก นอ กจากนี้แล้วพลังงานที่เราใช้ไม่หมด จากอาหารมื้อ เช้าเที่ยงและเย็นนั้น จะถูกนำไปเก็บในส่วนต่างๆของร่างกาย ในรูปแบบของไข มันนั่นเอง โดย ตั บจะทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานเป็นไข มันเข้าไปแทรกต ามใต้ผิวหนัง ซึ่งเป็นสาเหตุของน้ำ หนักขึ้น สาเหตุที่ทำให้อ้ ว นนั่นเอง หากไข มันได้มีการค้างและได้สะสมอยู่ต ามหลอ ด โล หิต ยิ่งมีการสะสมมากเท่าไหร่ ก็จะยิ่งทำให้มีการอุด ตัน ซึ่งส่ งผลให้โลหิตไม่สามารถที่จะไปเลี้ยงอ วั ย วะในส่วนอื่นๆต ามร่างกายได้ ทำให้อ วั ย วะต่างๆนั้นเ สื่ อ ม สภาพเร็วขึ้น หรือแก่เร็วขึ้น

การทานอาหารในมื้อเย็นปริมาณมากๆ นั้นจึง เป็นการเ ร่ งกระบวนการเ สื่ อ มสภาพของอ วั ย วะในร่างกาย ทำให้ร่างกายนั้นต้องมีการทำงานและใช้พลังงานอย่ างหนัก ในการเ ผ าผ ล า ญอาหารที่ได้ทานเข้าไป หรือมีเวลาน้อยในการซ่อม แซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย หากมีคำถามว่า ถ้าไม่ทาน มื้อเย็นนั้นแล้วหิวจะทำอย่ างไร

คำตอบที่ได้คือทางสายกลาง ก็คือ ทานในมื้อเช้า มื้อเที่ยง งดมื้อเย็น เปรียบเสมือนว่าตัวเราเป็นรถยนต์ เมื่อตื่นขึ้น มาถังน้ำมันว่างเปล่า เติมน้ำมันก่อนออ กไปทำงาน ด้วยการทาน มื้อเช้า มื้อเช้าก็จะอยู่ได้ถึงเที่ยง น้ำมันยังไม่หมด หมายถึง พลังงานจากอาหารที่เราได้ทานเข้าไปนั้นในมื้อเช้ายังไม่หมด และถูกเติมในมื้อเที่ยง ก็จะสามารถอยู่ได้ถึงเย็นและถึงก่อนเข้านอน

วิธีฝึก การไม่กิน มื้อเย็น

– ลดปริมาณอาหารมื้อเย็นทีละน้อย อย่ างเช่นปกติแล้วทานข้าว 2 ทัพพี ให้เหลือ 1 ทัพพีหรือครึ่งทัพพี ทานข้าวน้อยๆเน้นการทานผัก เน้นการทานผลไม้มากๆ แล้วดื่มน้ำเปล่าเยอะๆ

– ขยับเวลาในการทานอาหาร เช่น จากเวลา 2 ทุ่ม ให้มากิน 1 ทุ่ม ต่อไปเหลือ 6 โมงเย็น 5 โมงเย็น

– เราสามารถทานเม็ดแมงลักแทนในมื้ออาหารเย็นได้ โดยจะทานกับน้ำเต้าหู้แบบไม่ใส่น้ำต าล แล้วใส่เครื่องเม็ดแมงลักลงไปจะช่วยทำให้อิ่มท้องได้นาน

– นอนเร็วขึ้นเป็นสิ่งที่ช่วยได้ การนอนเร็วก็จะทำให้เราไม่หิวในตอนกลางคืน และการนอนหลับพักผ่อนที่เพียงพอนั้นดี กับสุ ข ภ า พร่างกายของเรา

ที่มา postsod