สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเราปิด เปิดแอร์ก่อนดับเครื่องรถยนต์

วันนี้เราอยากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อสงสัยที่หล า ยๆ คนมักจะตั้งคำถามในใจเสมอว่าเราจะต้อง ปิด หรือเปิดแอร์ก่อนดับเครื่องรถยต์ กับบทความ สิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อเราปิด เปิดแอร์ก่อนดับเครื่องรถยนต์ ไปดูกันว่าต้องทำอย่างไร ถึงจะดีต่อตัวเราที่สุด

หล า ยๆท่านคงมีความเข้าใจที่ว่า หากเปิด – ปิด AIR ก่อนทำ ก า ร สต าร์ทเครื่องยนต์ จะทำให้เกิดความเ สี ยห า ยกับระบบ AIR จึงมักจะถูกสอน มาว่า ให้ปิด AIR หรือระบบปรับอากาศก่อนทุกครั้ง จะช่วยยืดอายุ ก า ร ใช้งานของระบบ AIR บนรถคันโปรดของเรา

ขั้นตอนที่ 1 บิดไปที่ตำแหน่ง Acc

จะเป็น ก า ร เปิดให้อุปกรณ์ที่ใช้ไฟบางอ ย่ าง เปิดทำงานได้ เช่น ที่จุดบุหรี่ นาฬิกา หรือวิทยุ เป็นต้น เพราะเป็น ก า ร เปิดให้ไฟไปเลี้ยงได้

ขั้นตอนที่ 2 บิดต่อไปในตำแหน่งที่ 2 ตำแหน่ง on

ซึ่ง ก า ร บิดกุญแตชจมาที่ตำแหน่งนี้ จะทำให้แบตเตอรี่จ่ายไฟไปยังอุปกรณ์ทุกอ ย่ างภายในรถยนต์ ของเรา เช่น ที่ปัดน้ำฝน AIR ทำงานได้ ในกรณีที่กดเปิด AIR ซึ่งจะเป็นขั้นตอนใน ก า ร เตรียมจะสต าร์ทรถ จึงเป็นตำแหน่งที่ไฟไปเลี้ยงอุปกรณ์ทุกอ ย่ าง

ขั้นตอนที่ 3 บิดไปที่ตำแหน่ง Start

จะเป็น ก า ร ทำให้เครื่องยนต์ทำงาน ก็คือ ก า ร สต าร์ทรถนั่นเอง และเมื่อเรารู้ถึงขั้นตอนใน ก า ร ทำงานของเครื่องยนต์ กับ ก า ร ทำงานของสวิทช์กุญแจแล้ว ว่ามีความสอ ดคล้องกันยังไงบ้าง เราก็จะมาดูที่เรื่อง ปัญหาใน ก า ร เปิด-ปิด AIR ก่อนดับเครื่องยนต์ ว่าแบบไหน มีข้ อ ดี-ข้ อเ สี ย แตกต่างกันอ ย่ างไร

หล า ยคนก็ถูกสอน มาว่า ก า ร ปิด AIR ก่อนดับเครื่อง จะช่วยให้ไม่เกิดไฟกระช ากเข้าระบบ AIR แต่หากยังเปิด AIR ไว้อยู่ แล้วดับเครื่องก่อน ก็จะทำให้ AIR เกิดความเ สี ยห า ย จึงเลือ กที่จะปิด AIR ก่อนที่จะดับเครื่องกัน

ถาม เขาว่าต้องปิด AIR ก่อนดับเครื่องจริงไหม

ตอบ จริง และไม่จริง จริง สำหรับรถรุ่นเก่าที่ใช้ระบบ AIR ธรรมดา และไม่จริง สำหรับรถรุ่นใหม่ที่ใช้ระบบ AIR อัตโนมัติ

ในกรณีของรถรุ่นเก่า แนะนำให้ปิด AIR ก่อนดับเครื่องยนต์ เพราะหากแบตเตอรี่อ่อน สต าร์ทแค่พอไหว มันอาจจะกล า ยเป็นไม่ไหวเอาได้

ในกรณีรถรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเปิด AIR หรือปิด AIR ตอนสต าร์ทเครื่อง คอมเพรสเซอร์จะไม่ทำงาน เพราะรถรุ่นใหม่จะมีระบบอัตโนมัติควบคุมให้ คอมเพรสเซอร์ทำงานเมื่อเครื่องยนต์หมุนเร็วพอ

ฉะนั้นจะเปิด AIR ไว้ตลอ ดก็ได้ ทางวิศวกรผลิตเครื่องยนต์ เขามี ก า ร คิดค้น มาอยู่แล้วว่า หากมี ก า ร สต าร์ทแล้วมี ก า ร สร้างความเ สี ยห า ยให้กับอุปกรณ์ที่ใช้ไฟ จึงได้มี รีเลย์ ที่จะช่วยใน ก า ร หน่วง เพื่อให้ตัดไฟไม่ให้เข้าไปในระบบ AIR ในจังหวะที่เราบิดกุญแจสต าร์ท นั่นเอง ดังนั้น ใ ค ร ที่กำลังกลัวว่า เมื่อสต าร์ทรถ แล้วไฟจะกระช ากเข้าระบบ AIR ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป เพราะจะไม่มีระบบไฟเกินเข้าไปกระช าก AIR สร้างความเ สี ยห า ยอ ย่ างที่หล า ยๆคนกลัว

ที่มา bitcoretech, parinyajai