หัวหน้า 10 ประเภท ที่ลูกน้องรัก เคารพ อย ากทำงานให้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อน ๆที่กำลังอย ากเป็นหัวหน้าคนงาน ไปเรียนรู้สิ่งที่ทำแล้วลูกน้องให้ความเคารพ และอย ากที่จะทำงานให้แบบไม่มีที่ติ กับบทความ หัวหน้า 10 ประเภท ที่ลูกน้องรัก เคารพ อย ากทำงานให้ ไปดูกันว่าหัวหน้าที่ดีนั้นเขาเป็นกันอย่ างไร

การเป็นนักบริหารที่ดี ไม่เพียงแต่คุณจะต้องเก่งกาจ ในเรื่องของการบริหารงาน การวิเคราะห์ตลาด และการวางแผนธุรกิจ ให้ประสบความสำเร็จเท่านั้น แต่การเป็นสุดยอ ดนักบริหารตัวจริง คุณจะต้องเก่งในเรื่องของ ‘การบริหารคน’ ด้วย เพราะธุรกิจของคุณ จะไม่มีทางขับเคลื่อนไปในทิศทางที่ดีได้เลย ถ้าคุณไม่ได้ใจลูกน้อง

จากผลการสำรวจและวิจัยของ Gallup พบว่า ใน 100 คน มีเจ้านายเพียง 10 คนเท่านั้น ที่ลูกน้องรักและยินดีร่วมงาน ด้วยแบบไม่มีเงื่อนไข ยินดีให้ความร่วมมือ ปฏิบัติต าม และให้ความเคารพ อย่ างแท้จริงไม่ใช่การทำไป เพราะตำแหน่งและบทบาทในหน้าที่การงานเท่านั้น และต่อไปนี้คือ 10 คุณสมบัติเจ้านายที่ได้ใจลูกน้อง และลูกน้องรักเหลือเกิน เจ้านายแบบนี้ลูกน้องรักเลย…

1 ให้กำลังใจที่ดีและให้ความช่วยเหลือสนับสนุน

บางครั้งความผิดพลาดอาจเกิดขึ้น จากการทำงาน เจ้านายที่คอยให้กำลังใจที่ดี เข้าใจให้อภั ยและให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนลูกน้องอยู่เสมอคือเจ้านาย ในดวงใจเพราะไม่มีลูกน้อง คนไหนอย ากทำผิดพลาดและเมื่อผิดพลาด แล้วได้รับกำลังใจที่ดี ให้เริ่มต้นใหม่แบบนี้ลูกน้องคนไหนไม่รัก และทุ่มเทใจทำงาน ให้ก็บ้าแล้ว

2 ใช้อำนาจเป็น

การใช้อำนาจในที่นี้ คือ การใช้อำนาจ ในฐานะของเจ้านาย อย่ างเหมาะสม และไม่มากจนเกินไป ไม่เบ่งอำนาจ จนลูกน้องรู้สึกว่าตัวเองกำลัง เป็นทาสอยู่รึเปล่า รวมทั้งใช้อำนาจต ามอำเภอใจสั่งให้ลูกน้องทำ ในสิ่งที่อยู่นอ กเหนืองานที่รับผิดชอบ

3 ชี้เป้าหมายที่ชัดเจน

การชี้เป้าหมายที่ชัดเจน ช่วยให้ลูกน้องมีแนวทาง ที่ชัดเจนเช่นกัน ในการสร้างสรรค์ผลงานที่ดีที่สุด และเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากบางครั้ง ความคลุมเครือ การไม่พูด และบอ กออ กไปตรงๆ โดยคาดว่าอีกฝ่าย น่าจะรู้ว่าต้องทำอะไร เป็นวิธีที่ไม่สร้างสรรค์ ไม่เกิดประโยชน์ และลูกน้องไม่ชอบ เพราะไม่รู้ว่างานที่ทำ ผิดตรงไหน หรือหัวหน้าต้องการให้งานเป็นอย่ างไร อย ากให้ทำอย่ างไร ก็บอ กลูกน้องไปตรงๆแบบนี้แหละได้ใจ

4 สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี

เจ้านายที่ลูกน้องรัก นอ กจากจะมีความยุติธรรม มีคุณธรรม และภาวะความเป็นผู้นำสูงแล้ว อีกหนึ่งคุณสมบัติ ที่สามารถสร้างความประทับใจ ให้กับลูกน้องได้ คือความสามารถในการแก้ไขปัญหาอย่ างยอ ดเยี่ยม ยิ่งปัญหาได้รับการแก้ไขรวดเร็วเท่าไหร่ ลูกน้องจะยิ่งให้ความเคารพ ในตัวเจ้านาย เชื่อมั่นและมีศรัทธามากขึ้นต ามไปเท่านั้น

5 มีความยุติธรรมและมีภาวะความเป็นผู้นำ

ความยุติธรรม และภาวะความเป็นผู้นำคือคุณสมบัติ ที่ข า ดไม่ได้ ของผู้ที่จะเป็นหัวหน้าหากคุณต้องการ ให้บริษัทดำเนินธุรกิจ อย่ างราบรื่นรวดเร็ว และงาน มีคุณภาพสูง คุณต้องมีความยุติธรรม และสร้างภาวะความเป็นผู้นำ ลูกน้องเกิดความเชื่อถือให้ได้ นอ กจากนี้ห้ามเป็นเจ้านาย ที่ลำเอียงเด็ดข า ด เพราะบอ กได้คำเดียวว่าลูกน้องเ ก ลี ย ดที่สุด

6 ทำงานร่วมกับลูกน้อง

การทำงานร่วมกับลูกน้อง ช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดี และแน่นแฟ้น มากยิ่งขึ้น แตกต่างจากเจ้านายที่จะพบเจอ กัน เฉพาะในการประชุมเท่านั้น ส่ งผลให้เจ้านายประเภทนี้มีความเข้าอ กเข้าใจ ลูกน้องมากเป็นพิเศษ เพราะการทำงานร่วมกัน ทำให้ได้เรียนรู้ ตัวตนความคิดทัศนคติ ศักยภาพและความสามารถที่ลูกน้อง

แต่ละคน มีช่วยให้งาน มีประสิทธิภาพมากขึ้น การทำงานราบรื่น รวดเร็วและเป็นระบบนอ กจากนี้การแจกจ่ายงาน ยังเป็นเรื่องง่าย เพราะเจ้านายรู้ว่าใครเก่งอะไรเจ้านายมั่นใจ ในผลงานลูกน้องก็สบายใจได้ทำงานที่ถนัดที่สุด

7 สร้างความรู้สึกมีส่วนร่วม

ลูกน้องส่วนใหญ่ มักจะประทับใจและให้ความร่วมมือ ในการทำงาน อย่ างสุดความสามารถกับเจ้านาย ที่เห็นความสำคัญและทำให้พวกเขา รู้สึกได้ว่าพวกเขา มีส่วนร่วมกับบริษัทเป็นส่วนหนึ่งที่ข า ดไม่ได้ และทุกความสำเร็จ เกิดขึ้นจากพนักงานทุกคนร่วมมือ กัน ไม่ใช่เพราะการบริหารงานที่ดี ของเจ้านายเพียงคนเดียว

8 เปิดโอกาสให้ลูกน้องแสดงความคิดเห็น

เจ้านายที่ดีต้องให้ลูกน้องได้พูดคุย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ของตนเองได้ ซึ่งข้อ ดีของการเปิดโอกาส ให้ลูกน้อง ได้แสดงความคิดเห็นนั้น จะช่วยให้รูปแบบการทำงาน ผลงานและความสัมพันธ์ในการทำงาน เป็นไปอย่ างราบรื่น เกิดแนวคิดและไอเดียธุรกิจใหม่ๆอยู่เสมอ

9 ช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพของตนเอง

ถึงแม้ว่าลูกน้อง แต่ละคนจะทราบดีว่า ตนเองมีความสามารถ อะไรอยู่ แต่นั่นก็อาจไม่ใช่ทั้งหมด การที่เจ้านาย ช่วยให้ลูกน้องเห็นศักยภาพ ที่แท้จริงหรือศักยภาพทั้งหมด ที่ตนเองมีไม่เพียงแต่จะช่วย ให้ลูกน้องสามารถ ทำงานต ามความสามารถได้ อย่ างมีประสิทธิภาพสูงสุดเท่านั้น แต่ลูกน้องยังมีโอกาส พัฒนาศักยภาพที่ตนเองมี ให้มีเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆอีกด้วย

10 เปลี่ยนเรื่องย ากเป็นเรื่องที่ง่าย

ในแต่ละวันของการทำงาน นอ กจากปัญหาสารพัด ที่สามารถเกิดขึ้นได้แล้ว ความเยอะของเจ้านาย ยังสามารถสร้างความลำบากในการทำงาน ให้กับลูกน้องได้เช่นกัน เพราะฉะนั้นเจ้านายที่ช่วย ให้การทำงานเป็นเรื่องง่าย หรือเปลี่ยนเรื่องย าก ให้เป็นเรื่องง่ายได้ เป็นเจ้านายที่ลูกน้องรักจริงๆ

ทั้ง 10 คุณสมบัตินี้ คือคุณสมบัติของเจ้านาย ที่ลูกน้องอย ากให้เกิดขึ้นกับเจ้านายทุกคน เพราะคนเป็นลูกน้อง ต่างให้ความเห็นว่าเจ้านาย เป็นส่วนสำคัญ ของการทำงาน ถ้ามีเจ้านายดี การทำงานก็ราบรื่น มีความสุขต่อให้งานย ากแค่ไหน พวกเขาก็เต็มใจ ทำให้ด้วยความยินดี และอ ย ากทำงาน ให้เจ้านายแบบนี้ตลอ ดไป

ที่มา stand-smiling