หากการเงินของคุณมี 5 ข้ อนี้ บอ กได้ว่าคุณเป็นคนใช้เงินเกินตัว

หล า ยคนอาจจะกำลังสงสัยว่าการเงินของตัวเองนั้น กำลังใช้เงินแบบไหน วันนี้เรามีวิ ธีสังเกตกันว่า คุณเป็นคนใช้เงินแบบไหน ใช้เกินตัวเกินไปหรือใช้ในแบบปกติ กับบทความ หากการเงินของคุณมี 5 ข้ อนี้ บอ กได้ว่าคุณเป็นคนใช้เงินเกินตัว

1. ต้องยืมเงินคนอื่น

หากการเงินของคุณเริ่มเข้าสู่วิ ก ฤ ต จนจำเป็นต้องยืนเงินคนอื่น และไม่สามารถจ่ายห นี้ต ามกำหนดได้ ยืมเงินเพื่อนำมาจ่ายห นี้วนเวียนอยู่เช่นนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเ สี ยที ถึงเวลาที่คุณต้องป ฏิ วั ติ การเงินของคุณเ สี ยใหม่แล้วค่ะ

2. ไม่มีเงินเก็บ

คุณอาจจะสามารถบริหารจัดการ ให้เงินเดือนของคุณเพียงพอต่อ การใช้จ่ายในแต่ละเดือน แต่กลับพบว่าคุณไม่เหลือเงินเก็บเพื่อ การออมเลย นี่เริ่มเป็นสัญญาณอันตรายที่บ่งบอ กว่า คุณกำลังเป็นคนที่เก็บเงินไม่อยู่ และวันใดที่คุณจำเป็นต้องใช้เงินก้อนใหญ่คุณจะไม่มีเงินสำรองสำหรับเหตุฉุ ก เ ฉิ น นั้น รีบแก้ไขปัญหานี้ตั้งแต่เนิ่น ๆ บริหารจัดการรายรับรายจ่ายให้สมดุลกัน

และอย่ า ลืมเก็บออมเงินเพื่ออนาคตบ้ า ง การออมเงินที่ดีและมีวินัย คือ การแบ่งรายรับออ กมาเก็บออมเพื่อให้คุณสามารถคำนวณเงินออมได้อย่ า งชัดเจน ไม่ควรนำเงินไปใช้ จนเหลือเท่าไหร่แล้วค่อยเก็บ

เพราะการออมเงินวิ ธีนี้ จะทำให้คุณไม่ทราบจำนวนเงินออมในแต่ละเดือนเป็นการบ่มเพาะวินัยในการออมที่ไม่ดี และอาจทำให้คุณไม่เหลือเงินเก็บได้ค่ะ

3. มีข้าวของเต็มบ้ า น แต่ใช้จริงได้แค่ไม่กี่อย่ า ง

ยังรู้สึกว่ามีของไม่พอใช้อยู่ดี คุณมีข้าวของเต็มบ้ า น ตู้เสื้อผ้าที่เต็มแน่นไปด้วยเสื้อผ้ามากมาย โต๊ะเครื่องแป้งที่มีเครื่องสำอางเรียงราย และข้าวของต่าง ๆ รกเต็มบ้ า น แต่มีของที่คุณใช้ได้จริง ๆ เพียงไม่กี่ชิ้น และยังรู้สึกว่ายังมีของใช้ที่จำเป็นไม่เพียงพอต่อ การใช้งานจนต้องหาซื้ อ เพิ่มอยู่อีกเรื่อย ๆ คงถึงเวลาที่คุณต้องวางแผนการซื้ อ ของเข้าบ้ า นให้ดียิ่งขึ้นแล้วค่ะ ยกตัวอย่ า งเช่น

แบ่งแยกประเภทของเสื้อผ้า เช่น เสื้อที่ใส่เป็นประจำ เสื้อที่ใส่ในบางโอกาส เสื้อผ้าชุดไหนเข้าคู่กันได้ ลองนับมา Mix & Match ให้เข้ากัน เพื่อจะได้สามารถสลับใช้ได้หล า ยโอกาสมากยิ่งขึ้น เสื้อที่ไม่ใช้แล้วก็นำไปข า ยหรือบริจาคต่อจัดระเบียบเครื่องสำอาง ทำลิสต์รายการว่ามีเครื่องสำอางอะไรข า ดเหลือบ้ า ง เพื่อป้องกันการซื้ อ ซ้ำ โดยไม่จำเป็น

4. เงินเดือนไม่พอใช้

ไม่ว่าจะเดือนไหน ไม่ว่าในเดือนนั้นจะมี 4 สัปดาห์ หรือ 5 สัปดาห์ คุณก็รู้สึกว่าเงินเดือนไม่พอใช้เลยสักเดือนพอถึงช่วงสิ้นเดือนทีไรต้องเร่งประหยัดอ ดออมทุกที หากเป็นแบบนี้ทุกเดือน คุณคงต้องเริ่มหันกลับมาพิจารณาการใช้จ่ายเงินของคุณ

ว่าที่จริงแล้วเงินเดือนของเราน้อยเกินไป ไม่สัมพันธ์กับค่าครองชีพ หรือที่จริงแล้วคุณกำลังใช้จ่ายเงินเกินความจำเป็นอยู่กันแน่คุณสามารถแก้ไขได้ด้วยการจดรายรับรายจ่าย เพื่อติดต ามดูการใช้จ่ายของเรา และค้นหาค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือย

ที่แฝงอยู่ในค่าใช้จ่ายตลอ ดทั้งเดือนของคุณ เพื่อที่จะสามารถลดค่าใช้จ่ายที่เกินความจำเป็นลงได้และจะได้ทราบสถานะทางการเงินของตัวเราเองอยู่เสมอ ในปัจจุบันนี้ มี Application ที่สามารถติดต าม คำนวณประมวลผลและวิเคราะห์รายรับรายจ่ายของเราได้อย่ า งละเอียดให้เลือ กใช้หลากหล า ย Application เลยค่ะ

5. วงเงินบัตรเครดิตเต็ม

การใช้บัตรเครดิต ไม่ได้เป็นเรื่องที่เ ล ว ร้ า ย หรืออันตรายเสมอไป หากรู้วิ ธีใช้อย่ า งชาญฉลาดและมีสติ คุณก็สามารถใช้บัตรเครดิตให้คุ้มค่าและสามารถรับสิทธิประโยชน์มากมายได้ แต่หากคุณพบว่า วงเงินบัตรเครดิตของคุณเต็มอยู่เสมอ เต็มเป็นประจำ

และคุณไม่มีเงินพอที่จะจ่ายห นี้ให้ครบทั้งหมดเ สี ยที ต้องเ สี ยดอ กเบี้ยซ้ำแล้วซ้ำอีกโดยไม่ก่อให้เกิดรายรับเพิ่มขึ้น นี่เริ่มเป็นสัญญาณอันตรายทางการเงินแล้วค่ะ

ที่มา  yimlamun