หากคิดอย ากลาออ กจากงาน คุณควรมี 5 สิ่งนี้ก่อน

สำหรับใครที่กำลังคิดอย ากจะลาออ กจากงาน อย ากเปลี่ยนไปทำอ ย่ างอื่นหรือธุรกิจของตัวเอง เบื่อแล้วที่จะเป็นลูกจ้างเขา แต่ก่อนที่จะลาออ กเราอย ากให้คุณมองดูตัวเองก่อน ว่าคุณพร้อมแค่ไหน แล้วมั่นใจได้อ ย่ างไรว่าลาออ กไปแล้วชีวิตคุณจะดีขึ้นกว่าเดิม

หากวันนี้ คุณยังไม่มีอะไรที่เป็นตัวยืนยันได้ว่า การออ กมาทำอาชีพอิสระจะมีรายได้ที่ได้มากกว่างานที่ทำอยู่ คุณอย่ าพึ่งตัดสินใจลาออ กจากงาน และวันนี้เราก็มีบทความที่อย ากจะแนะนำคุณ เกี่ยวกับ 5 สิ่งนี้ที่คุณควรมี ก่อนที่คุณจะออ กจากงาน ไปดูกันว่าคุณจะต้องมีอะไรบ้างก่อนที่จะออ กจากงาน

1. ลู่ทางทำธุรกิจ / อาชีพเสริม

หากใครที่มีความคิดว่าจะลาออ กจากงาน แต่ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าออ กมาแล้วเราจะทำอะไรเลิกคิดไปเลย เพราะในบางครั้งเราตัดสินใจ ลาออ กจากงานด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิดด้วยอารมณ์ที่คิดว่าไม่อย ากทำ

ไม่อย ากเป็นลูกน้องใครโดยไม่ได้ เตรียมพร้อมว่าถ้าหากว่าเราออ กมาแล้วนั้นเราจะทำอะไร จะหาเ งิ นที่ไหนในการเลี้ยงตนเองและครอบครัว เพราะฉะนั้น อ ย่ า! ลาออ กจากงาน หากยังไม่รู้จะทำอะไรต่อไป หรือยังหาสิ่งที่ชอบสิ่งที่อย ากทำไม่เจอ

2. เก็บเ งิ นให้พอที่จะสามารถอยู่รอ ดได้

หลังจากที่เราได้ลาออ กจากงานที่ทำนั้น แน่นอนว่าในทุกก้าวของการใช้ชีวิต ย่อมมีความ เ สี่ ย ง เพราะเราไม่ได้รับเ งิ นเดือน ประจำเหมือนก่อนหน้านี้แล้ว ในการประกอบธุรกิจต่างๆที่เราตั้งใจเอาไว้อาจจะสำเร็จ หรืออาจจะล้มเหลวก็เป็นได้

คุณควรต้องคิดหน้าคิดหลังให้ดี ปัญหาอุปสรรคที่ผ่านเข้ามาคุณจะต้องมีแผนในการรับมือ เรียกได้ว่าเป็นประสบการณ์ทางธุรกิจ ที่คุณจะต้องเรียนรู้ไว้ เพราะฉะนั้นคุณจะต้องมีเ งิ นเก็บ ให้พอไว้สำหรับใช้ย ามจำเป็น เพราะถ้าหากธุรกิจที่คุณทำล้มเหลวคุณจะได้มีเ งิ นในการตั้งตัว

3. ความรู้ความชำนาญ

เรียกได้ว่าเป็น สิ่งสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ หากคิดที่จะออ กมาทำธุรกิจของตนเองออ กมา เป็นเจ้านายตัวเองความรู้ ความชำนาญและความสามารถที่เรามีจะนำไปสู่อาชีพจะนำไปสู่ธุรกิจ

ที่เราอย ากทำแต่ถ้าหากว่าเรา ไม่มีความรู้และความชำนาญเราก็ต้องถามตัวเองต่อว่า เราจะทำสำเร็จไหมหากเจอคู่แข่งเราจะรับมืออ ย่ างไร เมื่อมีปัญหาต่างๆ เข้ามาเราจะแก้ไขได้หรือไม่ เพราะฉะนั้นจงหาความรู้ ฝึกฝนพัฒนาตนเองซะ ตั้งแต่ตอนนี้ก่อนที่จะรู้ตัวว่าสายเกินไป

4. แผนสำรอง แผน B

ไม่ว่าจะทำอะไรการทำงานหรือ การใช้ชีวิตย่อมมีความ เ สี่ ย ง ย่อมมีโอกาสสำเร็จ และมีความผิ ดพลาดที่พอๆ กัน หากเรามีปัญหาเข้ามาเราไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขอ ย่ างไร สิ่งที่เราควรมี

และสิ่งที่เราควรคิดไว้ คือแผนสำรอง แผนการแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ เพราะฉะนั้น ต้องมีแผนสำรองรอไว้เสมอควรคิดวิเคร าะห์ ถึงปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นล่วงหน้าไว้แล้วเตรียมแผนรับมือ กับมันซะ

5. ตั้งเป้าหมายและแผนการ

หากคุณไม่มีเป้าหมายในชีวิต การเดินทางของคุณในแต่ละวันนั้นก็ย่อมไม่มีค่า ลองนึกภาพดูเล่นๆว่า คุณต้องขับรถออ กจากบ้าน โดยมีน้ำมันอ ย่ างจำกัดแต่คุณขับรถไปเรื่อยๆ โดยที่ไม่รู้ว่าจะไปไหน ต้องขับกี่ชั่ วโมง การทำธุรกิจก็เช่นกัน คุณทำไปเรื่อยๆ

แต่คนไม่มีจุดมุ่งหมายของการทำธุรกิจซึ่งไม่ต่างอะไรจากการนั่งทำงานประจำ เราควรมีเป้าหมายและแผนการในการใช้ชีวิตการทำงาน และการหาเ งิ นให้ชัดเจน เพื่อที่จะเดินทางไปสู่เป้าหมายให้ถึงฝั่งเพราะฉะนั้น จงตั้งเป้าหมาย และที่สำคัญกว่าเป้าหมายคือ ต้องทำอ ย่ างไรบ้างถึงจะสามารถไปยังเป้าหมายที่เราหวังไว้

ที่มา fw  verrysmilejung