หากทำ 21 ข้ อนี้ได้ แสดงว่าคุณเป็นคนที่แกร่งกล้า มีจิตใจเข้มแข็งมากขึ้น

ชีวิตคนเราต่างพบเจอเรื่องมากมาย ทั้งเรื่องทุ ก ข์เรื่องสุข แต่จะมีกี่คนที่จะผ่านเรื่องทุ ก ข์ใจไปได้ มีคน มากมายที่กำลังอ่อนแอกับเรื่องแย่ๆในชีวิต แต่เราจะบอ กว่าเรื่องที่แย่ๆมันจะผ่านไป เพราะไม่มีใครหรอ กที่จะมีแต่เรื่องแย่ๆในชีวิต วันนี้เราจะพามาดูว่าคนที่เข้มแข็งนั้นเขาเป็นยังไง ถ้าหากเราเป็นแบบนี้ได้รับรองเลยว่าคุณจะผ่านเรื่องแย่ๆไปได้ทุกเรื่อง

1. คุณเผชิญหน้ากับความกลัว

แม้ว่าภาพลักษณ์ของคนที่มีจิตใจแข็งแกร่งจะทำให้พวกเขาดูเหมือนพวกที่ไม่กลัวอะไร แต่อย่ างไรก็ต ามพวกเขาก็ต้องกล้าที่จะเผชิญกับความกลัวมากมาย ที่เป็นอุปส ร ร คต่อพวกเขาด้วยเช่นกัน

2. คุณไม่ทำตัวไร้สาระ

ในขณะที่คนอื่นพย าย ามหาข้ ออ้างนู่นนี่ บ่นคนอื่น และไม่กล้าเผชิญปัญหา ผู้ที่มีจิตใจแข็งแกร่งจะไม่มีทางเ สี ยเวลาทำเรื่องไร้สาระเหล่านี้

3. คุณเรียนรู้จากข้ อผิ ดพลาดในอ ดีต

แทนที่จะซ่อนความผิ ด หรือหาข้ ออ้าง คนที่มีจิตใจเข้มแข็งเลือ กที่จะเรียนรู้จากมันแทน

4. คุณสร้างสมดุลให้อารมณ์ด้วยเหตุและผล

ผู้ที่มีจิตใจที่เข้มแข็งจะรู้ว่า อารมณ์ส่งผลต่อความคิดและการกระทำ พวกเขาจึงจะใช้เหตุผลเข้ามาช่วยควบคุมอารมณ์ เพื่อให้เกิดกระบวนการคิดที่ดีที่สุด

5. คุณมั่นใจว่าจะปรับตัวไปกับความเปลี่ยนแปลงได้

แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงจะไม่ใช่เรื่องง่ายและต้องอาศัยความอ ดทน แต่คนที่มีจิตใจ เข้มแข็งก็ไม่กลัวการเปลี่ยนแปลง และพร้อมปรับตัวเองอย่ างเต็มที่

6. คุณสร้างสมดุลระหว่างการยอมรับในตัวเอง และการพัฒนาตัวเอง

ผู้ที่มีจิตใจแข็งเเกร่งจะยอมรับในสิ่งที่พวกเขาเป็น ในขณะเดียวกันก็ไม่ลืมที่จะพัฒนาตนเอง

7. คุณซุ่มพัฒนาความสามารถตนเอง มากกว่าเอาแต่โอ้อวดให้คนอื่นเห็น

ในขณะที่คนอื่น มัวแต่มองหาการยอมรับจากคนอื่น คนที่จิตใจแข็งแกร่งจะเลือ กฝึกฝนตนเองให้ดีขึ้น

8. คุณพอใจในสิ่งที่เป็น

พวกเขาไม่เคยรู้สึกกดดันเมื่อเวลาตัดสินใจทำอะไร เพราะพวกเขารู้ว่าสิ่งใด สำคัญต่อตัวเอง และรู้ว่าได้ใช้ชีวิตโดยคำนึงถึงสิ่งเหล่านั้นแล้ว

9. คุณชื่นชมกับความสำเร็จของผู้อื่นอย่ างจริงใจ

คนที่จิตใจเข้มแข็งจะเลือ กทำงานร่วมกับผู้อื่นแทนที่จะแข่งขัน พวกเขาไม่เคยรู้สึกว่าความสำเร็จของผู้อื่นคืออุปส ร ร คของเป้าหมายของพวกเขาเอง

10. คุณซื่อสัตย์กับตัวเอง

คนที่จิตใจแข็งแกร่งจะซื่อสัตย์กับตนเอง คำพูดก็จะมาจากนิสัยของพวกเขา

11. คุณอ ดทนเพื่อเฝ้ารอชื่นชมกับความสำเร็จที่แท้จริง

สำหรับพวกเขาแล้ว ความสำเร็จเปรียบเสมือนการแข่งขันวิ่งมาราธอน ไม่ใช่การวิ่งเร็วในระยะสั้นๆ ดังนั้นพวกเขาจะอ ดทนกับความลำบากระยะสั้นหากมันให้ผลประโยชน์ระยะย าว

12. คุณค่าของคุณอยู่ที่ตัวตน ไม่ใช่ความสำเร็จ

ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ พวกเขาก็ไม่เคยรู้สึกแย่กับตนเอง

13. คุณคิดเสมอว่า ความย ากลำบากคือโอกาสในการพัฒนา

ความย ากลำบากอาจสร้างปัญหาให้ใครต่อใคร แต่สำหรับพวกเขา มันคือครูที่คอยสั่งสอนให้พัฒนาตนเองยิ่งๆ ขึ้นไป

14. คุณล้มแล้วลุก และแข็งแกร่งกว่าเดิม

พวกเขาไม่เคยมองว่าความล้มเหลวคือจุดจบของชีวิต แต่มันคือโอกาสที่ช่วยพาพวกเขาไปสู่ความสำเร็จ

15. คุณรู้สึกพึงพอใจในสิ่งที่มี

แทนที่จะโหยหาสิ่งต่างๆมาเติมเต็มความต้องการของตนเอง พวกเขาเลือ กที่จะยอมรับและพอใจในสิ่งที่ตัวเองมี

16. คุณโฟกัสในสิ่งที่คุณถนัด

โดยปกติพวกเขามักทำงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพในชีวิต เพราะว่าพวกเขาทุ่มเทชีวิตให้กับสิ่งที่ตนถนัด

17. คุณมองโลกในแง่ดีต ามความเป็นจริง

พวกเขามักจะมองโลกในเชิงบวกต ามความเป็นจริง ไม่ใช่เพ้อฝันโลกสวยไปวันๆ

18. คุณยอมรับในผลลัพธ์ที่จะต ามมา

พวกเขาจะไม่กดดันตัวเอง แต่อย่ างไรก็ต ามพวกเขาก็พร้อมรับผิ ดชอบกับผลลัพธ์ที่ต ามมาจากสิ่งที่เลือ ก

19. คุณชอบ แก้ไขปัญหา มากกว่าจะ เก็บซ่อนปัญหา

ผู้คนส่วนใหญ่จะง่วนอยู่กับการซ่อนความอ่อนแอไว้ข้างใน ไม่ให้ใครเห็น สำหรับพวกเขาแล้ว พวกเขาจะทุ่มเทพลังแรงกายแรงใจทั้งหมดในการแก้ไขจุดด้อยของตัวเอง

20. คุณเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบข้าง

พวกเขาเรียนรู้จากเหตุการณ์และผู้คนที่พบปะอย่ างสม่ำเสมอทุกวัน

21. คุณคอยมองหาหนทางออ กเสมอ

พวกเขาจะไม่เ สี ยเวลาจมปลักกับปัญหา แต่พวกเขาจะคอยมองหาหนทางแก้แทน

ที่มา  verrysmilejung