หากวันพรุ่งนี้ ลืมต าตื่นขึ้น มา แล้วแม่ไม่อยู่กับเราแล้ว

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตในวันที่มีพ่อแม่อยู่กับเรา กับบทความ หากวันพรุ่งนี้ ลืมต าตื่นขึ้น มา แล้วแม่ไม่อยู่กับเราแล้ว ไปดูกันว่าข้อคิดนี้จะทำให้เรานั้นรักแม่มากขึ้นเพียงใด

ลูกๆหล า ยคนอาจจะกำลังอยู่กับพ่อ กับแม่ในครอบครัวที่แสนสุข ในอ้อมกอ ดที่อบอุ่นของแม่ ในการเลี้ยงดูเอาใจใส่เป็นอย่ างดีจากแม่ อย ากได้อะไรมีแม่คอยจัดหาให้ อย ากกินอะไรมีแม่คอยหามาให้กิน อย ากเที่ยวที่ไหนแม่ก็พาไปเที่ยว อย ากเรียนอะไรแม่ก็ส่ งเสียให้เรียน อย ากทำอะไรแม่ก็คอยส่ งเสริมสนับสนุนให้ทำอยู่ตลอ ดมา ลูกๆหล า ยคนได้รับความสุข สะดวก สบาย สมบูรณ์พูนสุขในทุกๆด้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านชีวิตความเป็นอยู่ที่สุขสบาย

เงินทองที่ใช้จ่ายได้ต ามใจปรารถนา พร้อมทั้งการศึกษาที่ดีในสถาบันที่มีชื่อเสียง ความสมบูรณ์ ความสุขสบายที่ลูกได้รับอย่ างสุขเกษมเปรมปรีดทุกวันนี้ได้มาจากใคร………………? วันนี้ยังมีลูกๆหล า ยคนไม่ได้อยู่กับพ่อ กับแม่ในครอบครัวที่อบอุ่น ต้องกล า ยเป็นเด็กกำพร้า เป็นเด็กเร่ร่อน เป็นเด็กจรจัด นอนต ามป้ายรถเมล์ เร่ขอทานเก็บเศษอาหารประทังชีวิตไปวันๆ ต้องทนทุ ก ข์ทรมาน เดียวดายไร้ความอบอุ่นหว้าเหว่ห่อเหี่ยว

ในหัวใจข า ด ที่พึ่งพาอาศัยต้องตะเกียกตะกายต่อสู้ในโลกที่ โ ห ด ร้ า ย มีแต่แก่งแย่งแข่งขัน ชิงดีชิงเด่น เล่นพรรคเล่นพวก คิดเอาแต่ประโยชน์ส่วนตัว เพื่อให้มีชีวิตอยู่ไปวัน ๆ หากพรุ่งนี้ไม่มี…….แม่? โบราณว่า ‘ข า ด พ่อเหมือนถ่อหัก ข า ด แม่เหมือนแพแตก’

ชีวิตของลูกคงกระจัดกระจายไร้ทิศทาง ไร้อนาคต ไร้การศึกษา กล า ยเป็นเด็กมีปัญหา เป็นภาระของสังคม คงต้องทุ ก ข์ทรมานอย่ างหาประมาณมิได้ หากเปรียบชีวิตเหมือนการข้ามฝั่งในแม่น้ำที่ไหลเชี่ยวกราก เต็มไปด้วย อั น ต ร า ย รอบด้าน ซึ่งต้องอาศัยแพและไม้ถ่อข้ามฝั่ง เพื่อไปสู่เป้าหมายอย่ างปลอ ดภั ย หากเปรียบไปก็เหมือนพ่อ กับแม่ ถ่อเปรียบเสมือนพ่อ แพเปรียบเสมือนแม่ ถ้าถ่อหักก็ยังสามารถใช้มือหรือเท้าพายแทน แต่ก็ต้องทุลักทุเลพอควร มีโอกาสถึงฝั่ง 50 – 50

แต่หากแพต้องแตกหรืออับปางกลางแม่น้ำ โอกาสที่จะถึงฝั่งก็คงลางเลือนและริบหรี่เต็มประดา อาจต้องจมน้ำต าย หรือเป็นอาหารของสั ต ว์ ร้ า ย ได้ เปลวเทียนละล า ยแท่ง เพื่อเปล่งเสียงอันอำไพ ชีวิตมะล า ยไป เหลือสิ่งใดไว้ทดแทน หากเปรียบเทียนที่จุดขึ้นเหมือนกับชีวิตแม่ของเรา เทียนเล่มนี้มันส่องแสงให้มากเท่าใด ลำเทียนเองก็จะสั้นลง ๆ คล้ายดังชีวิตแม่ที่ให้ลูกมากแค่ไหน อายุของแม่ก็จะสั้นลง ๆ อายุที่ได้มาก็คือเวลาที่เสียไป ยิ่งลูกมีความเจริญรุ่งโรจน์มากขึ้นเท่าใด

ชีวิตแม่ก็ยิ่งแก่ลงและหดห า ยลงไปเท่านั้น บางครั้งเทียน มันก็ลุกโชติช่วงชัชวาล บางครั้งก็ริบหรี่หือไม่ก็ดับ แล้วน้ำต าเทียนก็ไหลหยดย้อยเหมือนหย าดน้ำต าของผู้เป็นแม่ของเรา ในที่สุดเทียนที่จุดขึ้นก็จะเหลือเพียงไส้ดำ ๆ วาระสุดท้ายของแม่เราก็จะเป็นอย่ างนี้ แม่จะเหลือเพียงกระดูกที่เป็นเถ้าถ่าน ให้ลูกน้อยไปรับที่เชิงตะกอน

หากพรุ่งนี้ไม่มี……..แม่?

แม่ผู้ให้ทุกสิ่งทุกอย่ างแก่ลูก แม่ผู้ยอมอ ด เพื่อให้ลูกอิ่ม แม่ผู้ที่ยอมทุ ก ข์เพื่อให้ลูกสุข แม่ผู้ที่ยอมลำบากเพื่อให้ลูกสบาย แม่ผู้ที่ยอมต ายเพื่อให้ลูกมีชีวิตอยู่ แม่ผู้ที่รักเป็นห่วงเป็นใยและเฝ้าถามลูกอยู่เสมอ เหนื่อยไหมลูก? หิวไหมลูก? ลูกอย ากทานอะไร? ลูกอย ากได้อะไรบอ กแม่มา…แม่จัดให้? แล้วลูกละ เคยถามแม่บ้างหรือเปล่า?

ลูกบางคน ย ามแม่มีชีวิตอยู่ ไม่เคยเลยที่จะรั ก ษ าน้ำใจท่าน ไม่เคยเลยที่จะเลี้ยงดูใจท่าน ทำให้ท่านสบายอ กสบายใจ ท่านได้เรามาเป็นลูกรู้ไหมท่านดีใจมากขนาดไหน? ลูกวัวลูกควายซึ่งเป็นสั ต ว์เดรัจฉาน มีคุณธรรมน้อย เมื่อโตขึ้นเลิกกินน มแม่ วิ่งเล่นไปมาเอาลำตัวถูไถคลอเคลียแม่มันเล่น แล้วก็เดินจากไป เราอาจสรุปว่า ลูกวัวตัวนั้นไม่ดี ไม่มีความกตัญญู สู้ลูกคนไม่ได้

แต่ร้อยทั้งร้อยของเจ้าสั ต ว์เดรัจฉานตัวนี้เมื่อมันโตขึ้นและทิ้งแม่ไป มันจะไม่เถียงแม่ ไม่ตวาดแม่ ไม่ตีแม่ ไม่กระทืบเท้าใส่แม่ และที่สำคัญมันจะไม่ขยี้หัวใจแม่ของมัน….. แต่ลูกคนบางคนกลับมีแต่คอยสร้างความทุ ก ข์ใจให้แก่ท่าน มีแม่หล า ยคนที่ระทมขมขื่นเสียใจเพราะลูก ต้องแอบร้องให้ประจำ ถึงแม้แม่จะได้รับความทุ ก ข์ทรมานจากลูกเพียงใด แม่ก็ยังรัก แม้บางครั้งมีใครบอ กว่า ลูกของแม่ ชั่ ว ลูกของแม่ เ ล ว แม่ก็จะไม่เชื่อ ลูกของฉันไม่เป็นอย่ างนั้น ลูกของฉันเป็นคนดี ดี ชั่ ว ก็ลูก ผิดถูกก็เลื อ ด จะเฉือนจะเชือ ดได้อย่ างไรกัน

บางคนเอาแต่สนุก เชื่อเพื่อน มากกว่าเชื่อแม่ รักแฟน มากกว่ารักแม่ เคารพเมียมากกว่าเคารพแม่ เลี้ยงเพื่อนฝูงมากกว่าเลี้ยงแม่ โทรหาแฟน มากกว่าโทรหาแม่ คุยกับแฟนทั้งวันทั้งคืน แต่คุยกับแม่แป๊บเดียวตอนขอตังค์ แม่หล า ยคนช่างโชค ร้ า ย นักเลี้ยงลูกมาตั้งหล า ย คน แต่ลูกเหล่านั้นไม่สารถที่จะเลี้ยงพ่อแม่ได้เลย ปล่อยให้แม่ไปอยู่ต ามบ้านพักคนชรา สถานสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ทิ้งไว้ต ามวัดบ้าง ปล่อยแม่ไว้กับหมากับแมว ไม่เคยดูแลไม่เคยสนใจ ขน มซักชิ้นหนึ่ง น้ำสักแก้วหนึ่ง เงินสักบาทไม่เคยเลย ที่จะให้แม่ มีแต่จะเอา ทรั พ ย์สิน มรดก เงินประกัน บางคนถึงขนาดแช่งให้แม่ต ายเร็วๆเพื่อตัวเองจะได้มรดก

หากพรุ่งนี้ไม่มี…..แม่?

ถ้าเย็นนี้คุณแม่ต ายไปคุณแม่จะได้อะไรจะได้เพียงแต่ข้าวต้มถ้วยเดียวและน้ำเปล่าครึ่งแก้ว ใส่ถาดเอาไปวางไว้ข้างโลง ศ พ เท่านั้นหรือ แล้วลูกช ายลูกหญิงผู้โ ง่เขลาก็จะไปเคาะข้างโลง พร้อมกับพูดว่า ‘แม่จ๋าลุกขึ้น มากินข้าวเถอะ แม่จ๋าลุกขึ้น มากินน้ำเถอะ แม่จ๋าพระมาแล้วฟังสวดนะแม่นะ’ แต่ในขณะที่แม่มีชีวิตอยู่ เราจะได้ยินแต่คำว่า ‘ลูกจ๋าลูกหิวหรือเปล่า ? ลูกต้องการอะไรหรือเปล่า? ลูกจ๋าลูกไม่สบายหรือเปล่า?’

จะมีลูกซักกี่คนที่จะถามแม่เช่นนั้น หรือจะรอให้แม่ต ายไปซะก่อนแล้วค่อยถามอย่ างนั้นหรือ เรารักสิ่งใด เราจะถนอมสิ่งนั้น รั ก ษ าสิ่งนั้น แล้วมันจะอยู่กับเรานาน ถ้าเรารักแม่ ต้องถนอมน้ำใจท่าน รั ก ษ าใจท่าน ถามท่านต้องการอะไร?

ท่านอย ากไปไหน ?

ท่านอย ากทานอะไร ?

ท่านเ จ็ บตรงไหนป ว ดที่ใด ?

ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่ไม่เคยสนใจท่านเลย แต่พอคุณแม่ต ายลงนำร่างที่ไร้วิญญาณของแม่ไปใส่โลงทองอย่ างดี เอาไปไว้วัดแล้วนิมนต์พระมาสวด 7 วัน 7 คืน หวังว่าดวงวิญญาณของแม่จะไปสู่สุขคติโลกสวรรค์ นี่หรือคือสิ่งที่เรามอบให้แม่ จัดห้องนอนให้แม่ ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่แม้ครั้งเดียว ยังดีกว่าจัดงาน ศ พ ใหญ่โตเมื่อแม่สิ้นชีวิต มอบ ด อ กไม้สัก ด อ ก ให้แม่ ตอน มีชีวิตอยู่ มีค่ากว่าพวงหรีดหล า ยร้อยพวงที่ประดับข้างโลง ศ พ แม่ หาน้ำเย็นๆให้แม่ดื่ม ทำอาหารดีๆให้แม่กิน มีค่ากว่าจัดอาหารอันประณีตไปวางข้างโลง ศ พ ท่าน

โทรศัพท์หรือจดหมาย ไปถามไถ่ท่านบ้าง ดีกว่าจัดงานบุญใหญ่โตอุทิศให้ท่าน ทำความดีมีความกตัญญูต่อแม่ ขณะมีชีวิตอยู่ ประเสริฐกว่าการสำนึกบุญคุณได้เมื่อท่านต ายจากแล้ว หากพรุ่งนี้ไม่มี……แม่ ใครจะมาดูแลเรา มาสนใจรักเรา มาเป็นห่วงเป็นใยเราเท่ากับคุณพ่อคุณแม่ ไม่มีอีกแล้วในโลกนี้ รักใดไหนเล่าเท่าแม่รัก เป็นรักที่บริสุทธิ์ใจ เป็นรักที่ยิ่งใหญ่ เป็นรักที่แท้จริง

อันรักใดไหนเล่าเท่ารักลูก จิตพันผูกสายเลื อ ดสืบเชื่อสาย เป็นความรักบริสุทธิ์ดุจใจกาย เป็นเครื่องหมายประจักษ์รักซื่อตรง อ่านบทความนี้จบแล้วเย็นนี้ไปกราบตักท่าน ไปดูดวงต าท่านสิว่าท่าน มีความสุขหรือมีความทุ ก ข์ ไม่ ต้องอายในการทำความดี มีอะไรช่วยท่านได้ช่วยเลยอย่ านิ่งดูดาย ถ้าวันนี้ไม่แสดงความกตัญญูต่อท่าน อาจจะไม่มีโอกาส ตอนที่แม่มีชีวิตอยู่ แล้วจะไปอ้อนวอนตอนที่แม่มีแต่ร่างซึ่งไร้วิญญาณแล้วคงไม่มี

ความหมาย น้ำเย็นๆสักแก้วเอาไปให้ท่านดื่ม เสื้อผ้าดีๆสักชุด เป็นลูกที่ดีสักคน สามารถต่อชีวิตแม่ได้เป็นปี ๆ อย่ าเอาไปให้ท่านดื่มตอนที่ท่านไม่มีชีวิตแล้ว มันไม่มีประโยชน์อะไร ให้ของขวัญแก่แม่นับแต่นี้ ด้วยทำดีต่อพ่อแม่ตอนแก่เฒ่า ให้ท่านได้ประจักษ์รักของเรา ดีกว่าเฝ้าทำบุญให้เมื่อวายชนม์ อย่ าให้ความสำคัญกับแม่ผู้มีพระคุณเฉพาะในวันแม่ 12 สิงหาคม เท่านั้น แต่จงทำทุกวันให้เป็นวันแม่

เหมือนกับความรักที่แม่มีให้ลูกทุกๆวันตั้งเกิดจนต าย หมั่นดูแลรั ก ษ าจิตใจของท่านให้ดี เพราะเราสามารถมีแม่ได้เพียงคนเดียวเท่านั้นในโลกนี้ อย่ าปล่อยให้หญิงแก่ๆ คนหนึ่งที่รักเรามากที่สุดในโลก ต้องอยู่ในความโดดเดี่ยวเปลี่ยวเหงาที่ โ ห ด ร้ า ย ต้องตรมใจต ายเพราะลูกๆที่เธอรักแต่ไม่รักเธอ………………หากพรุ่งนี้ไม่มี………..แม่? ขอบูช าและเทิดทูนพระคุณแม่ของแผ่นดิน ขออุทิศความดีจากบทความนี้ให้แด่คุณแม่ทุกๆคน ถ้าผู้ได้ริแช่งด่าว่าทำ ร้ า ย บุพการีทีมีพระคุณกับเรา อย่ าหวังเลยว่าจะชีวิตนี้จะเจริญ

ที่มา 108resources