หากอย ากมีความสุขกับการทำงาน อย่ าคิดเป็นหัวหน้าคนอื่น

หากวันนี้เพื่อนๆเป็นคนหนึ่งที่อย ากทำงานที่เรารักอย่ างมีความสุข เราก็มีข้อคิดดีๆที่อย ากจะแนะนำ กับบทความ หากอย ากมีความสุขกับการทำงาน อย่ าคิดเป็นหัวหน้าคนอื่น ไปดูกันว่าทำไมการเป็นหัวหน้าคนอื่นถึงไม่ได้ทำงานอย่ างมีความสุข

แจ๊ค หม่า มหาเศรษฐีระดับโลก ที่ทุกคนเคยได้ยินชื่อเสียงครั้งหนึ่งถูกเชิญให้ไปบรรย ายในหัวข้อ ‘การเป็นผู้นำ’ ได้เผยแนวคิดของตนเองที่ว่า… ‘อย่ าริคิดเป็นหัวหน้า หากอย ากมีความสุข’ ซึ่งได้สอนถึงแนวทาง การเป็นผู้นำหรือ การเป็นหัวหน้าว่าการเป็นผู้นำ

และการเป็นหัวหน้านั้นแท้จริงแล้ว ควรมี บุคลิก ทัศนะคติและการวางตัวในบทบาทหน้าที่อย่ างไร ซึ่งมีอยู่ 3 ประเด็นใหญ่มาดูกันเลย ว่ามีอะไรบ้าง เพื่อจะได้นำไปสำรวจและ ปรับใช้ให้ได้เกิดประโยชน์มากที่สุดสำหรับตนเอง

1 การเป็นผู้นำไม่ได้สนุกอย่ างที่คิด

แจ๊ค หม่า มีพนักงาน ในบริษัทนับหมื่นๆ คนแม้ว่าเขาจะมีการบริหารที่ดูเหมือนง่าย ในสายต าคนทั่วไปแต่ชีวิตของเขาไม่ได้เรียบง่ายอย่ างที่คิด จน มีประโยคเด็ดออ กมาว่า ‘หากอย ากมีชีวิตที่มีความสุข อย่ าริคิดเป็นหัวหน้า’ เพราะชีวิตเต็ม ไปด้วยความกดดัน หากเกิดข้อผิดพลาดขึ้น มาคุณจะต้องแสดงออ ก ถึงความเป็นผู้รับผิดชอบ และต้องรีบแก้ไขโดยทันที อย่ าโยนความผิดให้ลูกน้องเด็ดข า ด

2 คุณต้องคอยผลักดันผู้คน

เมื่อถึงเวลาที่ต้องแก้ปัญหา ที่มีความย ากลำบาก แจ๊ค หม่า มีคำแนะนำคำให้กำลังใจที่ติดหูว่า… ‘ แม้วันนี้มันจะแ ย่และพรุ่งนี้จะยิ่งแ ย่ลงไปอีก แต่วันข้างหน้ามันจะกล า ยเป็น สิ่งสวยงาม ‘การเป็นผู้นำ คุณต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับลูกทีม เพื่อให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่แ ย่ๆ ไปได้โดยการไม่ยึดติกับอ ดีต ทำให้รู้ว่าพรุ่งนี้ก็สามารถทำให้เป็นวันที่ดีสำหรับเราได้การเป็นหัวหน้าคนไม่ได้ง่ายอย่ างที่คิด ไม่ใช่แค่การเดินชี้นิ้ว สั่งลูกน้องไปวันๆ แต่คุณต้องมีความรู้ และ ความสามารถ มีความใส่ใจกับลูกทีมของคุณทุกคน เพื่อที่จะให้งานของคุณนั้นทำงานให้เกิดผลประโยชน์และประสิทธิภาพมากที่สุด

3 คุณต้องมีความรัก

การเป็นหัวหน้าควรมี 3 สิ่งด้วยกัน ประกอบด้วย IQ EQ และ LQ เชื่อว่า ณ ที่นี้คงรู้จัก IQ ( ความฉลาดทางปัญญา ) กับ EQ ( ความฉลาดทางอารมณ์ ) เป็นอย่ างดีส่วน LQ นั้นคือ ‘ความรัก’ การที่เราเป็นหัวหน้าคนนั้น คุณจะต้องมีความรักให้กับลูกทีม ให้กับพนักงานของคุณพร้อมที่จะทำงานร่วมกันให้เกิดประสิทธิภาพและผลประโยชน์มากที่สุด เพราะพวกเขาเหล่านี้จะอยู่ภายใต้การควบคุมของตัวคุณเอง

เพราะฉะนั้น การที่มีความรักเป็นสิ่งที่สำคัญืในหล า ยๆ ครั้งหัวหน้ามักไม่ได้เป็นที่ยอมรับ จากคนภายในทีมเนื่องจากข า ดความรักความใส่ใจ และความเข้าใจจึงทำให้การทำงานเป็นไปอย่ างย ากลำบากไม่ค่อยประสบผลสำเร็จและความราบรื่นก็เป็นไปได้ย ากการเป็นหัวหน้า หรือความเป็นผู้นำนั้น ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตำแหน่ง ที่ได้รับหากแต่ขึ้นอยู่กับความน่าเคารพน่านับถือของลูกทีมที่มีให้ต่อคนๆ นั้น จะเป็นผู้นำได้อย่ างไรหากไม่มีใครเดินต ามคุณจะเป็นผู้นำได้ก็ต่อเมื่ออย ากมีคนเดินต ามคุณ

ที่มา s m a r t s m e, sabailey