หากไม่อย ากลำบากกว่าเดิม อ ย่ าพึ่งลาออ กจากงานประจำ ถ้ายังไม่มี 5 ข้ อนี้

การลาออ กจากงานทำให้คุณรู้สึกโล่งใจทึ่สุดใช่มั้ย ถ้าคำตอบคือ ใช่ นี่ก็อาจจะเป็นเวลาที่คุณต้องบอ กลางานของคุณแล้วหละ และถ้าวันนี้ คุณยังบอ กกับตัวเองไม่ได้เลยว่า จะทำอาชีพ อิสระ จะมีร ายได้มากกว่างานที่ทำอยู่ คุณก็อย่ าพึ่งตัดสินใจลาออ กจากงานที่ทำอยู่ วันนี้เราอย ากจะเตือนคุณ กับ 5 สิ่งนี้ ที่คุณควรมี ก่อนที่ คุณจะออ กจากงาน

ความชำนาญ ความรู้

เรียกได้ว่า มันคือสิ่งสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้ ถ้าเราคิดที่จะออ กมาทำธุรกิจ ความรู้ความชำนาญ และความสามารถที่เรามีนี่แหละ จะนำไปสู่อาชีพ ที่เราอย ากทำ แต่ถ้าเราไม่มีความรู้ ไม่มีความชำนาญ เราก็ต้องถามตัวเองก่อน ว่าเราจะทำสำเร็จหรือไม่

ถ้าเจอคู่แข่ง เราจะรับมือยังไง มีปัญหาต่างๆ เข้ามาเราจะแก้ไขได้หรือไม่ จงพัฒนาตนเองซะตั้งแต่ตอนนี้ ก่อนที่จะรู้ตัวว่าสายเกินไป อย่ าเพิ่งคิดลาออ กจากงาน เพราะเศรษฐกิจ บ้านเราตอนนี้ กำลังแย่ ใครคิดจะออ กโดยไม่มีงานใหม่ หรืออย ากไปเป็นพ่อค้ าแม่ค้ า แต่ยังไม่มีประสบการณ์ อย่ าเพิ่งคิดลาออ กเลยนะ

เก็บเงินให้พอ เพื่อให้อยู่รอ ดได้

เมื่อเราออ กจากงานที่ทำแน่นอนว่า ในทุกก้าวของการใช้ชีวิต มีความเสี่ ยงเสมอ เพราะเราไม่ได้รับเงิน ประจำเหมือนก่อนแล้ว ในการประกอบธุรกิจต่างๆ อาจจะสำเร็จหรืออาจจะล้มเหลวก็เป็นได้ทั้งนั้น คุณควรต้องคิดดีๆ

ปัญหาอุปสรรค ที่ผ่านเข้ามา คุณจะต้องมีแผนในการรับ ที่คุณจะต้องเรียนรู้ไว้ ฉะนั้น คุณจะต้องมีเงินเก็บให้พอ เพื่อย ามจำเป็นที่จะต้องใช้ เพราะถ้าธุรกิจที่คุณทำ ไม่เป็นดังหวัง จะได้ตั้งจัวทัน

แผน B แผนสำรอง

ไม่ว่าจะทำอะไร การใช้ชีวิตในแต่ละวันย่อมมีความเสี่ ย งย่อมมีโอกาสสำเร็จ และมีความผิ ดพลาด ถ้าเรามีปัญหาและเราไม่รู้ว่าจะต้องแก้ไขมันอย่ างไร สิ่งที่เราควรมี คือ แผนสำรอง ในยุคนี้อะไรๆ ก็เกิดขึ้นได้ ฉะนั้น ต้องมีแผนสำรองรอไว้เสมอ วิเคราะห์ถึงปัญหาที่อาจจะเกิด แล้วเตรียมแผนรับมือ

ตั้งเป้าหมาย

ถ้าคุณไม่มีเป้าหมายเลยเนี่ย การเดินทางของคุณ ในแต่ละวันนั้นก็ย่อมไม่มีค่า นึกดูสิคุณต้องขับรถออ กจากบ้าน โดยที่ไม่รู้จะไปไหน มีน้ำมัน อ ย่ างจำกั ดแต่คุณขับรถไปเรื่อยๆ ไม่รู้ว่าจะไปไหน กี่ชั่ วโมงก็ไม่รู้

การทำธุรกิจก็ เช่นกัน คุณทำไปเรื่อยๆ แต่คนไม่มีจุดมุ่งหมาย ซึ่งไม่ต่างอะไรจากการนั่งทำงานประจำเลย เราควรมีเป้าหมาย แผนการในการใช้ชีวิต และการหาเงินให้ชัดเจน เพื่อที่จะเดินทางให้ถึงฝั่ง ฉะนั้นจงตั้งเป้าหมาย ที่สำคัญกว่าเป้าหมาย คือ ต้องทำยังไงจึงจะสามารถไปยังเป้าหมาย ที่เราหวังไว้ได้

ลู่ทาง ทำธุรกิจ

และถ้าใครที่มีความคิด จะลาออ กจากงาน แต่ยังไม่รู้ว่าออ กมาแล้วเราจะทำอะไร หากเป็นเช่นนี้ เลิกคิดไปเลย เพราะบางครั้ง เราตัดสินใจลาออ ก ด้วยอารมณ์ที่หงุดหงิด ไม่อย ากทำ ไม่อย ากเป็นลูกน้อง แค่นั้น โดยไม่ได้คิดว่าถ้าหากออ กมาแล้ว เราจะทำอะไรต าอไปดี จะหาเงินที่ไหน เพราะฉะนั้น หากยังไม่รู้จะทำอะไรต่อไป อย่ าลาออ กจากงาน

ที่มา  tamnanna