หาเงินเก่งแค่ไหนก็ไม่พอใช่ ทั้งที่รายรับหล า ยทาง

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้เงิน กับบทความ หาเงินเก่งแค่ไหนก็ไม่พอใช่ ทั้งที่รายรับหล า ยทาง ไปดูกันว่าทำไมเราหาเงินได้มาถึงชอบใช้หมดไม่มีเก็บ

มันก็เป็นคำพูดที่ติดปาก ตั้งแต่ทำงานจนเกษียณ ว่าหาเงิน มาได้เท่าไหร่ก็จ่ายออ กหมด หาเงิน มาไม่ทันได้ใช้ หามาได้ ก็ไม่เคยมีเงินเก็บกับเขาเลย คนทำงานทุกคน ก็ต้องการเงินเดือนสูงๆ กันทั้งนั้น เพราะอย่ างน้อยๆ ก็ขอให้ได้เงินเดือนที่พอใช้จ่ายได้ทั้งเดือน และก็เหลือเก็บบ้าง แต่ว่า สภาพสังคมทุกวันนี้ชีวิตของคนทำงาน มัน มีสิ่งที่ทำให้ต้องเสียเงินอยู่เสมอ ซึ่งแม้จะเป็นรายจ่ายที่สำคัญแต่ก็ไม่ได้ หมายความว่าจะลดรายจ่ายไม่ได้ อย่ างเช่น ค่าผ่ อ นชำร ะบัตร ขั้นต่ำในแต่ละเดือน ค่าบริก ารโทรศั พท์ ค่าเน็ต ค่าเครื่องสำอาง ค่าฟิ ตเนส ค่าน้ำมัน

ซึ่งรายจ่ายเหล่านี้ เป็นการจ่าย เพื่อสิ่งที่อาจไม่จำเป็นต้องมีก็ได้’ แต่ก็ยังดี กว่ารายจ่ายใน สิ่งที่ไม่มีประโยชน์ อย่ างค่ า เ ห ล้ า บุ ห รี่ หรือค่าใช้จ่าย เพื่ออ บ า ย มุ ขทั้งหล า ย สำหรับสิ่งเหล่านี้เงินเดือนเท่าไหร่กัน จึงจะพอ กับความต้องการ ฉะนั้น มันจึงเป็นปัญหาโลกแต ก สำหรับคนทำงาน ว่าทำไมมีร ายได้มากกว่าตอนเริ่มทำงาน แต่กลับไม่พอใช้อยู่ดี ลองมองย้อนกลับไปในอ ดีต เพราะถ้าเราไม่ก่อห นี้ อย่ างบัต รเ คร ดิ ตนั้น เพื่อซื้ อสิ่งที่ต้องการ ป่านนี้คงมีเงินเก็บ ถ้าคนทำงานเช่นคุณ จ่ายค่ าเ ห ล้ าค่า บุ ห รี่ในแต่ละวันเท่าค่าใช้จ่ายในแต่ละวัน เปลี่ยน มาเป็นจ่ายค่าข้าวในแต่ละเดือน จะเหลือเงินค่าข้าว เป็นสองเท่าเลยนะ มีรายได้หลักพัน

หรือหลักหมื่นต้นๆ กลับซื้ อเสื้อผ้าเครื่องประดับแพงๆ ใส่ไปทำงาน ใช้มือถือเครื่องละหล า ยหมื่น ที่ยังต้องผ่อน กาแฟแก้วละเกือบร้อย แม้ว่ามันจะเป็นความสุขของคนทำงานก็ต าม แต่ความทุ ก ข์ ที่ต้องต ามมานั้น ส่ งผลให้คนทำงานส่วนใหญ่ มีห นี้สิน แม้แต่คนที่ทำงานได้เงินเดือนสูง บริหารร ายได้ตัวเองไม่เป็น ก็ไม่เหลือเงินเก็บเหมือนกันนะ เพราะส่วน มากได้เงินเยอะ ใช้เยอะต ามไปด้วยไง นี่แหละ เป็นสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของคน อย่ างเช่น ตอนเป็นเด็ กคุณอาจจะคิดว่ามีเงินแค่ 1 ล้าน ก็ถือว่าร ว ย แต่พอโตขึ้น มาเงิน 1 ล้านอาจจะเป็นเงินจำนวนที่น้อยมากในสายต าคุณ เพราะกิเ ล สไม่มี

ที่สิ้นสุด เพราะยิ่งคน เติบโตมากขึ้นกิเล สก็เพิ่มต ามมาด้วย ฉะนั้นแม้จะมีเท่าไร ก็ไม่พอใช้หรอ ก เพราะความต้องการที่เพิ่มขึ้นไง ฉะนั้นพิจารณาดูว่า ในช่วงเริ่มต้นชีวิตการทำงานนั้น คุณอาจมีร ายได้ เพียงหลักพัน หรือหลักหมื่นต้นๆแต่เพียงพอต่อหนึ่งเดือน พอคุณมีความต้องการมากขึ้น ร ายได้ก็เกิดการไม่พอ หลังจากนั้นคุณก็จะเริ่มคิดว่า หากมีเงินเดือนสามหมื่นก็คงพอ อยู่ได้สบาย แต่พอเงินเดือนคุณถึงสามหมื่นละก็ มันกลับเข้าสู่พฤติกร ร มเดิมๆ สามหมื่นที่คิดว่าพอก็ไม่พออยู่ดี จากที่คิดว่าใช้เท่าไหร่ก็ยังไม่พอ เปลี่ยน มาเป็น

เก็บออมให้ได้เยอะที่สุด จนเรารู้สึกว่า ออมเท่าไหร่ก็ไม่พอ ดีกว่า หรือ สร้างห นี้ได้ แต่ต้องเป็น ห นี้เพื่ออนาคต ออมเงินกับป ร ะกั นชีวิต และฝากเงินกับธนาค ารเอาไว้ แก่ไปจะได้สบายไม่ลำบาก หากเกิดเหตุการณ์ฉุ ก เฉิ นขึ้น ประเมินรายจ่ายจากเงินเดือน หรือรายรับอื่นๆ ก่อนเสมอ เพื่อจัดสรรเงินเดือน เป็นส่วนๆ และคิดว่าควรจ่ายอะไรบ้าง จ่ายไปเท่าไหน มันจึงจะได้รู้ว่า ที่จ่ายไปแต่ละเดือน จนไม่เหลือนั้น ส่วนใดที่ไม่มีความจำเป็น จากนั้นก็ค่อยๆ ตัดออ กไป เรียกง่ายๆ ว่า ใช้จ่ายอย่ างประหยัด ถ้าเก็บออม 1 ปีได้สัก 8 หมื่น เก็บได้ 3 ปี

เป็นสองแสนสี่หมื่น และเรายังอาจจะไปฝากธนาคาร ลงทุ น เหล่านี้มันจะทำให้เรามีเงินเก็บเพิ่มได้ แม้ในอนาคต อะไรต่ออะไรจะขึ้นร า ค า คุณก็ไม่เดื อ ดร้อน มากนัก หากเทียบกับคนที่ทำงาน มา 3 ปีเท่าๆกัน แต่ไม่มีเงินเก็บ ที่สำคัญคุณจะมีเงินสำรองไว้ใช้ได้ย ามฉุ ก เ ฉิ น ไม่ต้องไปวิ่งหาเมื่อเกิ ดเรื่องไม่คาดคิด เหตุผลที่พนักงานเก่ง ๆ ลาออ กจากงาน เบื่องานที่ทำอยู่9 ปมในใจของลูก ที่พ่อแม่สร้างให้ กล า ยเป็นนิสัยลูกโดยไม่รู้ตัว →

ที่มา san-sabai