ห นี้ท่วมหัวทำไงดี 7 วิ ธีปล ดห นี้ ถึงไม่หมดแต่ก็ล ดลงได้ ทำเป็นประจำไม่กลับมาเป็นห นี้

ถ้าพูดถึงห นี้ ใครๆก็ต้องป ว ดหัวถึงกับเครียดเลยละ ฉนั้นวันนี้เราจะพาทุกคน มาดูวิ ธีปล ดห นี้ เพื่อให้ห นี้ล ดลง และค่อยๆหมดไปและหากเราทำเป็นประจำ เราจะไม่กลับไปเป็นห นี้อีก จะมีวิ ธีอะไรบ้างไปดุพร้อมๆกันเลย

1. เปลี่ยน พ ฤ ติก ร ร ม มาเป็นนักออมมืออาชีพ

จำไว้ว่าเรากำลังหาเงินใช้ห นี้ อะไรประหยัดได้ อะไรออมได้ให้ทำ ไว้หมดห นี้ก่อนค่อยว่ากัน ถึงตอนนี้ความทุ กข์ใจของคุณเรื่อง ห นี้ ก็คงกล า ยเป็นเรื่องไม่ย ากแล้วใช่ไหม เริ่มตั้งแต่วันนี้เลย อ ย่ ารอ คนเรามีโอกาสแล้วต้องทำ ล้ างห นี้ให้ออ กจากชีวิต เพื่ออนาคตที่ดีของคุณ โ ช คดีหมดห นี้ทุกคน

2. เจรจากับเจ้าของห นี้

เจรจากับเจ้าห นี้ ถ้าหาเงินก้อนไม่ทันเงินผ่อนได้ไหม เดือนละเท่าไรดี สำหรับห นี้ที่พอจะรีไ ฟ แ น นซ์ได้ให้ทำเลย เพื่อที่ได้มีเวลาต่อลมห า ยใจใช้ห นี้ไปอีกเราไม่ได้โ ก ง เราใช้ทุกคน แต่อันไหน มันต่อเวลาได้ให้ทำ

3. ได้เวลาหาเงินพิเศษแล้ว

แน่นอนว่างานที่คุณทำอยู่ไม่สามารถส่งห นี้ได้แน่นอน เพราะถ้าคุณทำได้คงไม่มานั่ง ป ว ดหั วแบบนี้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องหารายได้พิเศษเพิ่มขึ้นอีกทางหรือสองทาง ซึ่งอาชีพที่ว่าก็เช่น ขายของ อ อ นไ ลน์

ขายของตลาดนัด ถ้าหาของที่ไหนไม่ได้ก็เก็บของที่ไม่จำเป็นต้องใช้หรือคุณไม่ได้ใช้ออ กมาขายก่อน ลองดูว่าคุณเหมาะกับอะไรแล้วทำมัน และระหว่างนี้ ห้าม สร้างห นี้ใหม่ที่ ฟุ่มเฟื อย เด็ ดข า ดครับ หน้าที่ของคุณคือ ทำงาน ประหยัด รั ดเข็ มขั ด แล้วนำเงิน มาใช้ห นี้ เป็นอันว่าเข้าใจตรงกันนะ

4. มุ่งมั่นตั้งใจ

เราทำได้ เราต้องปล ดห นี้ได้ เมื่อใจมันสู้ มันอย าก ล้ างห นี้ ก็จะมีความมุ่งมั่นไปให้ถึงจุดหมาย และที่สำคัญห้ามเครี ยด เข้าวัดฟังธรรม ทำจิตใจให้สงบ เพราะความเครี ยดไม่เคยทำอะไรให้ดีขึ้น เมื่อใจสงบแล้วมุ่งมั่นเชื่ อเถอะ คุณทำได้ แล้วดำเนินการข้ อต่อไป

5. เปลี่ยนเป็นคนใหม่ที่สนใจสุ ข ภ า พ

สิ่งที่เราทำได้คือ การทำยังไงก็ได้ไม่ให้ป่วย นั่นคือ การทานอาหารที่ดีต่อสุ ข ภ า พ การออ กกำลังกายครั้งละครึ่งชั่ วโมง อาทิตย์ละ 3-4 ครั้ง การอยู่ในที่มีอากาศดี ๆ การพักผ่อนนอนหลับให้ได้อ ย่ างน้อยวันละ 6 – 8 ชั่ วโมง การดื่มน้ำเปล่าให้ได้วันละ 6 – 8 แก้ว ไม่เครียด จิตใจสบาย การรั ก ษ าสุขอนามัยเบื้ องต้นที่ดี เชื่ อเถอะทำแค่นี้เป็นประจำก็ช่วยให้สุ ข ภ า พดีขึ้นเยอะแล้ว เอาเงินส่วนนี้ไปใช้ห นี้ดีกว่าจะได้หมดเร็ว ๆ

6. รั ดเข็ มขั ด ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น

อาจเริ่มที่การทำกับข้าวจากที่บ้านไปกินที่ทำงาน อร่อยและไม่เปลื องเงิน งดกินหรูมื้อละหล า ยร้อยหรือเป็นพัน งดกินก าแ ฟแก้วแ พ ง ๆ ถ้าอย ากกินหยิ บกาแฟที่ออฟฟิ ศมีบริการไว้มากินแทน ชงง่าย อร่อยด้วย

หากบ้านใกล้ที่ทำงานก็ปั่นจักรย านไปทำงาน หรือเดินไปทำงานก็ได้ ส่วนวันหยุดที่เคยออ กช้อปปิ้ งตอนนี้ หัน มาทำงานพิเศษหรืออ่ านหนังสื อ ออ กกำลังกายอยู่บ้านเถอะ อ ย่ าลืมเรียนรู้จากประสบการณ์ห นี้ที่ผ่าน มา แล้วสร้างภูมิต้านทานจากประสบการณ์นั้น

7. รวบรวมห นี้ที่มีออ กมา

ปัจจุบัน มันเป็นเท่าไรแล้วห้ามมั่ ว ห้ามบอ กว่าห นี้ก้อนนี้ไม่ใช้ก็ได้ ห นี้ก้อนนี้เอาไว้ก่อนไม่เอา ยิ่งเป็นคนกันเองคนที่เราไว้ใจ อ ย่ างห นี้ พ่อ แม่ ห นี้พี่น้อง ห นี้เพื่อนหรือคนรู้จักยิ่งต้องรี บจดไว้ เพราะเขาคือบุคคลที่สำคัญในชีวิตเรามาก ๆ จากนั้นนำมาเรียงลำดับความจำเป็นที่จะต้องใช้ห นี้ก่อนหลัง แจงเรียงจาก ด อ กเบี้ ยสุดโ ห ดก็ได้ เพราะห นี้พวกนี้ไม่ค่อยมีเวลาให้เราต่อลมห า ยใจเท่าไร

ที่มา  sabaisabuy