อยากให้ลูกมีชีวิตที่ดี ควรรู้จักเลี้ยงลูกให้รู้ถึงความลำบาก

วันนี้เราอยากที่จะนำเสนอวิธีการเลี้ยงลูกให้ลูกเติบโตเป็นคนอ ดทน และประสบความสำเร็จในชีวิตกับบทความ อยากให้ลูกมีชีวิตที่ดี ควรรู้จักเลี้ยงลูกให้รู้ถึงความลำบาก ไปดูกันว่าทำไมการเลี้ยงลูกให้รู้ถึงความลำบาก จะดีต่อตัวลูกอย่ างไร

พ่อแม่หล ายท่านแน่นอนว่าเคยผ่านความย ากลำบากมาอยู่ไม่น้อยกว่าจะมีวันนี้ คนเคยลำบากมาก่อนหล ายคนพย าย ามเลี้ยงลูกให้ สบายที่สุด อย ากได้อะไรก็ต้องได้ ต้องมีมากว่าเพื่อนวัยเดียวกันเพื่อน มีกระเป๋าใหม่ต้องมีใหม่กว่าเพื่อนอย ากินอะไรก็ต้องได้กิน เลี้ยงลูกแบบเทวดา ด้วยความคิดผิดๆ ที่ว่า ไม่อย ากให้ลูกลำบากเหมือนเราตอนเด็ก

เมื่อคุณเลี้ยงลูกแบบไข่ในหินเช่นนี้ลูกของคุณเองนั่นแหละ ที่จะทุ ก ข์ใจมากที่สุด จนตอนนี้มีโ ร ค ใหม่บัญญัติขึ้นนั่นคือ โ ร คไม่รู้จักความลำบาก โ ร คใหม่ที่เกิดขึ้นกับเด็กในปัจจุบัน โดยเกิดจากพ่อแม่ไม่สร้างภูมิคุ้มกันให้ลูกตั้งแต่ยังเล็กๆไม่ได้ให้ลูกออ กไปเผชิญโลกของความจริงที่ว่า ในชีวิตคนเราจะร ว ย หรือจนทุกคนก็ต้องพบกับความลำบากกันทั้งนั้น

ไม่มีหรอ กคนที่จะสบายไปตลอ ดชีวิต พ่อแม่บางคน ไม่กล้าใช้ลูก ไม่กล้าให้ลูกทำอะไรด้วยตัวเอง ลูกมีหน้าที่เรียนหนังสือเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงแล้วในสังคม ปัจจุบันเรียนเก่งอย่ างเดียวมันไม่เพียงพอในการดำเนินชีวิตยกตัวอย่ างคุณพ่อท่านหนึ่งที่ไม่เคยสอนให้ลูก รู้จักความลำบาก ไม่เคยห่างอ กพ่อแม่เลย มีหน้าที่เรียนอย่ างเดียว คุณพ่อท่านนี้ส่ งลูก

ไปเรียน มหาวิทย าลัยชื่อ ดังในเมืองหลวง อยู่ในคอนโดหรู ค่าเช่า ค่ากิน ค่าอยู่ พ่อออ กให้ทั้งหมด แม้ทางบ้านฐานะจะไม่ค่อยดี แต่คุณพ่อท่านนี้ก็ยอมเพื่อไม่อย ากให้ลูกลำบากเมื่อลูกโทรมา หาครั้งใดคำแรกที่ได้ยินคือขอเงินเพิ่ม เงินไม่พอ ต้องทำกิจกรร ม ซึ่งคุณพ่อท่านนี้ก็ส่ งเงินให้อยู่ร่ำไป

ลูกอย ากได้ก็ซื้ อให้หมด แม้แต่รถยนต์ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ จนในที่สุดความจริงก็เปิดเผยว่าที่ลูก มาขอเงินเพิ่มในทุกเดือนนั้นไม่ได้เอาไปจ่ายค่าหน่วยกิจหรือค่ากิจกรร มที่บอ กพ่อ แต่เอาไปสำมะเทเมาต ามผับบาร์ คนเป็นพ่อเสียใจอย่ างยิ่ง ได้แต่โทษตนเองที่ ไม่เคยสอนให้ลูก รู้จักความลำบาก ไม่เคยสอนให้ลูกรู้จักหาเงินเอง มีอะไรก็ประเคนให้ตั้งแต่เล็กจนโต จนบ่มเพาะนิสัยแ ย่ๆ หล ายอย่ าง

ทั้งนี้จึงขอเป็นกระบอ กเสียงเตือนคุณพ่อคุณแม่มือใหม่ทั้งหล ายว่า แม้คุณจะร ว ยล้นฟ้ามาจากไหน ก็ขอให้เลี้ยงลูกแบบสมถะ เรียบ ง่าย และสอนให้เขาผิดหวังให้รู้จักความลำบากบ้าง ลูกของคุณจะได้เติบโต อย่ างเข้มแข็งและเป็นกำลังที่ดีของประเทศช าติต่อไปค่ะ

ที่มา bitcoretech, 108resources