อย่ าทำตนเป็นคนฉลาดเกินไป จนหาความสุขให้ชีวิตไม่ได้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้ข้อคิดการใช้ชีวิตให้มีความสุขในยุคสมัยนี้ กับบทความ อย่ าทำตนเป็นคนฉลาดเกินไป จนหาความสุขให้ชีวิตไม่ได้ ไปดูกันทำไมการแสดงตนเป็นคนฉ
ลาดถึงทำให้ชีวิตไม่มีความสุข

ทำสิ่งที่มีความสุขให้สุดกำลังจะมีคนได้รับความสุขจากสิ่งที่เราทำสิ่งนั้นอาจเป็นอ า ห า รที่สุดยอดดนตรีอันไพเราะรูปถ่ายสวยๆหรืออาจจะการงานทุกชนิดก็ได้ ที่ทำให้เรามีความสุขหากไม่ชอบสิ่งใด อย่ าเสียเวลาบ่นแก้ไขให้เป็นสิ่งที่ชอบเถอะถ้าแก้ไม่ได้ก็ถอยออ ดมา เอาเวลาไปทำสิ่งใหม่ที่คุ้มค่ากว่า ของดีไม่ได้อยู่ที่ร า ค าแต่อยู่ที่การชอบของแต่ละคนความรักใน

การงาน เกิดจากความทุ่มเทใส่ใจลงไปหากไม่ทุ่มเท ก็ย ากที่จะทำให้เกิดการรักงานขึ้น มาได้แยกให้ออ ดว่าสิ่งใดควรค่าแก่การเสียเวลา สิ่งใดเปล่าประโยชน์เมื่อแยก แล้ว ก็ทุ่มกับสิ่งที่ควรค่าให้มากๆเมื่อพ่อแม่แก่แล้วยอมเขาบ้ างก็ได้ หากทำให้เขาสบายใจ นอนเมื่อถึงเวลาต้องนอนเพื่อจะมีชีวิตชีวาในควรที่ตอน มีเก้าอี้นวมนุ่มๆ เอนหลัง

อ่ า นหนังสือได้เป็นการล ง ทุ น ที่ไม่เสี ยดายเงินยิ้มเถอะรอยยิ้มของเราคือความสุขของคนที่รักเราและคนที่เรารักเขาก็อย ากเห็นเรามีความสุขอย่ าเรื่องมาก แล้วชีวิตจะมีเรื่องน้อยถ้าพย าย าม เราอาจเป็นอะไรได้หล า ยๆ อย่ างแต่เราไม่ต้องเป็นทุกอย่ างก็ได้เป็นอะไรก็ได้ที่ทำให้ตัวเรามีความสุขอ่ า นหนังสือดีๆ เดือนละเล่มเป็นอย่ างน้อย

หัวเราะลั่นๆ กับเพื่อนสักเดือนละครั้งมากกว่านั้นได้จะดีมากที่นอนดีๆ แพงหน่อยแต่ใช้ไปอีกยี่สิบปีนอนดีก็มีกำลังทำสิ่งต่างๆอนุญาตให้ตัวเองอยู่เฉยๆ บ้ างในบางวันสำรวจตัวเองหาก ท ร ม า นใจวันใดแปลว่าความอย ากได้เริ่มขึ้น มาอีกแล้วเราอาจจะผิดก็ได้ ทดสิ่งนี้ไว้ในใจเสมอๆทุกครั้ง คำหวาน มักไม่จริงแต่เราคล้อยต ามเพราะอย าก

ให้มันจริงต ามสิ่งที่เขาพูดต่างหากส่องกระจกบ่อยๆ ไม่ใช่เพื่อเสริมสวยกลบรอย ตำ ห นิแต่เพื่อมองเห็น ร อ ย ตำ ห นิ ของตัวเองชัดๆ แล้วจ ง ไ ม่ ม อ ง ตัวเองดีงามเกินจริง เพราะมันแค่จินตนาการ อย่ าฉลาด เสียจนหาความสุขไม่มีใช้เวลานานขึ้นกับสิ่งที่ชอบหรือสนใจสิ่งนั้นจะหยิบยื่นคุณค่าบางอย่ างให้เรา

ผู้คนก็เช่นกันอย่ าทุ่มเทเกินไปกับทุกเรื่องการ ล ด น้ำ ห นั กที่ดีที่สุดคือได้ทานขน มบ้ างการฝึกตนเอง สิ่งสำคัญคือวันที่ยอมผ่ อ นให้ตัวเองบ้ าง เราไม่ได้ต้องการทุ กอย่ างเพื่อจะมีความสุขเราต้องการความสุขเพื่อจะมีความสุข

และมีเพียงบางอย่ างแค่นั้นที่ทำให้เกิดความสุขฝึกน้อมรับสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจในทุกวันนี่คือหนทางแห่งสันติภาพในหัวใจของเราเมื่อ ดารลงมือทำสิ่งใดสิ่งหนึ่ง มีคะแนนเต็มร้อยคะแนนแล้วไปให้ถึงแปดสิบควรดีใจแล้วอีกยี่สิบก็เอาเรี่ยวแรงมาทำอย่ างอื่นบ้ าง

หรือมีความสุขกับการอยู่เฉยๆบ้ างอย่ ากระโจน ล ง ไ ป ใ น ส ม ร ภู มิ แ ห่ ง อ า ร ม ณ์มีคนยื่นดาบท้าประลองก็แค่ยิ้มให้เขา แล้วไม่ต้องรับของจากเขา แยกคนจริงใจกับคนไม่จริงใจให้ออ ดเพื่อป้องกันความผิดหวังของเราพาตัวเองออ ดจากพื้นที่ปลอดภั ยเพื่อเติบโตและกลับสู่อ้อมกอดคนที่เรารักเพื่อพักผ่ อ นบอ ดตัวเองว่าเราเป็นคน ไม่ใช่เทพ

ผิดได้พลาดได้ คนอื่นก็เช่นกันให้อภั ยตัวเองให้อภั ยคนอื่นเสมอความรักและการให้อภั ยจำเป็นสำหรับมนุษย์ผู้ไม่ ส ม บู ร ณ์ แบบทุกคนหล า ยครั้งปัญญาดีๆ เกิดจากคนตัวเล็กตัวน้อยมิใช่ผู้ห่มห่อตัวเองด่วยความรู้ในตำราและหน้าต าทรงภูมิ

ที่มา r o u n d f i n g e r, j i n g j a i 9 9 9