อย่ าทุ่มเทกับงาน จนหลงลืมคนที่บ้าน

วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำข้อคิดเกี่ยวกับการทำงาน และความสำคัญของครอบครัว กับบทความ อย่ าทุ่มเทกับงาน จนหลงลืมคนที่บ้าน ไปดูกันว่าการทำงานหนักจนหลงลืมคนที่บ้านจะส่ งผลต่อชีวิตของเราอย่ างไรบ้าง

ขยัน มากไป มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเลย และเรื่องต่อไปนี้ คือ ‘ค่าโ ง่ ‘ จากคนบ้ างาน ที่อย ากสอนคนบ้ างาน ให้เข้าใจ เมื่อทุกอย่ างมีราค าที่ต้องจ่าย ไม่มีอะไรได้มาฟ รีๆ แล้วบางครั้งความสำเร็จก็ต้องแลกด้วย การสู ญเสี ย บางอย่ าง

เมื่อ 39 ปีที่แล้ว

ผมเอง ได้เริ่มต้นทำงานกับบริษัทการเงิน ที่มีขนาดใหญ่ อันดับ 3 ของโลก

เมื่อ 35 ปีที่แล้ว

ผมได้แต่งงานกับผู้หญิงที่ผมรัก เราสัญญาว่าจะสร้างอนาคตร่วมกันเธอคนนั้นจะเป็นคนข้างหลัง เพื่อให้ผมประสบความสำเร็จ ทางการงานและในขณะที่การงาน ของผมก้าวหน้าไปมาก

เมื่อ 29 ปีที่แล้ว

ภรรย าของผม ได้คล อ ด ลูกช ายคนแรกให้ผม ขณะที่ผมติดประชุมที่ญี่ปุ่นและผมขอโท ษเธอ ผมสัญญากับเธอว่า จะขอเวลาทำงานอีกสักระยะเพื่อครอบครัวให้ได้สบายกว่านี้ แล้วผมกลับเมืองไท ยรับขวัญลูก และขอโท ษภรรย า ด้วยตำแหน่งงาน ที่ก้าวหน้า ฝันของเราใกล้เป็นจริงแล้ว

เมื่อ 24 ปีที่แล้ว

เธอคล อ ดลูกสาว ที่เราเฝ้ารอคอย และผมเองได้เห็นหน้าลูกสาวเพียงวันเดียว เพราะต้องเดินทางไปประชุมใหญ่ ที่ออสเตรเลีย ผมบอ กกับเธอว่าจะทำงานอีกไม่นาน แล้วเวลาทั้งหมดที่มี จะเป็นของครอบครัวตลอ ดไป เพื่อทดแทนเวลาที่ผ่าน มา

เมื่อ 13 ปีที่แล้ว

งานของผมได้ก้าวหน้า จนก้าวขึ้นเป็นเบอร์ 2 ในภาคพื้นเอเชียแปซิคฟิค ซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมาก แต่ภรรย าผมเธอขอ ‘หย่ า’ เพื่อเริ่มชีวิตใหม่ที่ เธอบอ กว่า ผมไม่เคยให้เธอ แล้วสุดท้ายเธอบอ กว่า ชีวิตคู่ ไม่ได้ต้องการแค่ท รั พ ย์สิ นเงินทอ งจนเกินเก็บ แต่ต้องการความอบอุ่น มั่นใจ จากอ้อมกอ ดคนเป็นสามี เติมเต็มในคืนอ้างว้างมากกว่า แล้วเธอก็แยกจากไป ส่วนลูกปู่และย่ า ท่านจะดูแลอย่ างดี

เมื่อ 10 ปีที่แล้ว

ลูกช ายคนโตซ้ อนท้ายมอเตอร์ไซด์ เพื่อนประส บอุ บั ติเห ตุและเขาได้จากไปผมบินกลับจากญี่ปุ่ นทั้งๆ ที่มีงานสัมนาสำคัญ และแม่บอ กว่า ลูกช ายเกเรเลี้ยงย าก ผมกอ ดลูกสาว บอ กกับเธอว่าพ่อไม่ดีเอง ต่อไปพ่อจะให้ทุกอย่ าง ขอเวลาอีกนิดนะ

เมื่อ 7 ปีที่แล้ว

ก่อนแม่สิ้นใจ แม่บอ กกับผมว่าอย่ าเอาแต่ทำงาน จนลืมว่าลูกต้อง การอ้อมกอ ด จากพ่อ อย่ าปล่อยให้เธอ รอคอยอย่ างตั้งต ารอ

เมื่อ 5 ปีที่แล้ว

พ่อจากไป ต ามแม่ญาติๆ ก็พากันพูดคุยโดย ที่ผมแอบได้ยินว่าพ่อตรอมใจที่แม่จากไป กับเรื่องหลานสาว ต ามผู้ช ายข้างบ้านไปอยู่ทางใต้ แกมั วโท ษแต่ตัวเองว่า เลี้ยงหลานได้ไม่ดี ขณะที่ผมก้าวสู่ จุดสูงสุดทางการงานแล้ว ผมมีทุกอย่ างที่ต้องการและสิ่งที่ผมได้มา ไม่มีอะไรได้มาฟ รี เพราะการสู ญเสียบางอย่ าง แลกกับความสำเร็จ

มันคุ้มค่าจริงหรอ? ต่อไปผมจะกลับไปชดเชยเวลาที่ผมโก งไปจากครอบครัว และล่าสุด 3 ปีที่แล้ว หมอบอ กว่า ผมเป็นโร คซึ มเศร้าต้องกินย า น่าแปลกอยูนะ ที่ผมมีครบทุกอย่ าง แต่กลับอ้างว้าง คนที่รักจริงๆ ก็ไม่มี มีแต่คนจ้องจะกอบโกย ไม่มีใครเหมือนพ่อแม่ ภรรย าและลูกๆ ของผมเลย

ตอนนี้ผมเข้าใจ สิ่งที่ภรรย าผมบอ กแล้ว ถึงตอนนี้แล้วมันสายไป ไม่มีใครทนรอคอยย าวนาน ผมยอมแลกทุกอย่ างกับการเป็นคนหาเช้ากินค่ำ พออยู่พอ กิน แค่ให้ได้ อยู่ร่วมกับ ทุกคนสักช่วงชีวิตหนึ่งก็ยังดี ใครที่เป็นแบบผม คิดให้ดีนะ ว่ามันคุ้มหรือเปล่า ‘อย่ าทำแต่งาน จนลืมคนใกล้ตัว อย่ าทำงานหนักเกินไป จนไ ร้ความสุข ชีวิตเกิดมา เพื่อความสุข ไม่ใช่เพื่อทำงานแค่อย่ างเดียว..’

ที่มา มดงาน บ้านรอยยิ้ม, kapook999