อย่ าพย าย ามสร้างภาพอวดร ว ย ใช้สิ่งของแพง หากชีวิตยังเก็บออมไม่เป็น

วันนี้เราจะพาเพื่อนที่กำลังมีปัญหาทางการเงินไปเรียนรู้สิ่งที่ไม่ควรทำ เพราะจะทำให้ชีวิตของเพื่อนๆ ลำบากขึ้นทุกๆ วัน กับบทความ อย่ าพย าย ามสร้างภาพอวดร ว ย ใช้สิ่งของแพง หากชีวิตยังเก็บออมไม่เป็น ไปดูกันว่าการอวดร ว ยนั้นนำพาชีวิตของเพื่อนไปทางไหนบ้าง

กับพนักงานบางคน เพราะอะไร คนที่มี เงินเดือนเท่ากัน เขาถึงมีเงินใช้อย่ าง ไม่ขัดสนเลย เขาทำยังไง นั่นอาจเพราะ เขามีการจัดการ กับเงินของเขาดีนั้นเอง เรามาดูกันว่าเป็นแบบไหนกันบ้าง

1 ซื้ อของที่คุณภาพมิใช่ร า ค า

หล า ยคนที่อาจจะติด หรืออาจจะติดนิสัย ชอบซื้ อของแล้วดูที่ร า ค าจากนี้ไปควรเปลี่ยน พ ฤ ติ ก ร ร ม ของตัวเองใหม่นะ ควร พิจารณาไตร่ตรองให้ดีก่อนที่จะซื้ อ นอ กจากจะดูที่ร า ค าแล้ว ควรดูที่คุณ ภาพด้วยนะ ฉะนั้น การที่จะซื้ อของแล้ว ได้ของที่มีคุณภาพ นั้นจะส่ งผลระยะ ย า ว เราจะได้ใช้ของอย่ างคุ้มค่า และ ไม่ต้อง เสียเงินซื้ อบ่อย ๆ ไงไตร่ตรองดูก่อน ก่อน จะซื้ อของ บางครั้งของที่มีคุณภาพดี แต่ร า ค าเพิ่มขึ้นอีกนิดมันย่อมคุ้มค่ากว่า

2 งดค่าใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟือยเกินจริง

คือ การใช้จ่ายที่เกินตัว ไม่ว่าจะเป็นขน ม กระเป๋าเสื้อผ้า รองเท้าที่ซื้ อมา เพียงเพราะ ชอบ ที่ซื้ อมาแล้วก็ไม่ได้ใช้ แล้วเรื่องนี้ เป็นเรื่องที่จัดการได้ง่าย ๆ แต่ต้องมีวินัย ในตัวเองเสมอ มีเหตุมีผล คิดไตร่ตรองให้ดี แรก ๆ อาจจะทำได้ ย า ก แต่หากทำจนติด นิสัย จะทำให้เราชิน ถ้าทำได้ก็จะส่ งผลดี ให้เรามีเงินเหลือใช้ เก็บออมได้ เพราะเหล่า นี้ถือว่าเป็นรายจ่ายที่มีความฟุ่มเฟือยมาก หากลดไปได้ คุณมีเงินเก็บสบายเลย ไป ทำกันดูนะ แค่คุณเปลี่ยนทัศนคติ ลงมือ ทำเท่านั้นละสิ่งดี ๆ ก็เกิดขึ้น

3 ทำบัญชีรายรับรายจ่ายให้กับตัวเอง

คือพื้นฐานในการออมเงิน ที่เชื่อว่า หล า ยคน รู้จักเป็นอย่ างดีเลยล่ะ ถ้า อ ย า ก มีวินัยใน ตัวเอง สิ่งที่ต้องทำให้คือ เริ่มทำบัญชีรายรับ รายจ่ายของตัวเองนี่แหละ ต่อจากนั้นก็ไม่ ย า ก แล้ว ให้เพื่อน ๆ นั้นใส่รายการต่าง ๆ ที่ได้ใช้ในบัญชีรายรับรายจ่ายของเราไง จะได้รู้ว่าอันไหนที่เราจ่ายไปบ้าง และ จ่ายไปเท่าไหร่ เงินที่เป็นรายได้ของเรา ที่เราได้รับมาเท่าไหร่ หลังจากนั้น ให้ เรามาคำนวณดูว่า ค่าใช้จ่ายในแต่ละ เดือนจ่ายไปเท่าไหร่ เพราะเหล่านี้ จะส่ งผลดีให้เรานั้นรู้จักประมาณตน

ที่มา postjung, yimkaowai