อย่ ามัวเสียเวลาชีวิต กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา

ปัจจุบัน มีหลายคนที่พย าย ามทำทุกอย่ างเพื่อที่จะให้คนอื่นยอมรับในตัวเอง จนลืมแคร์ความรู้สึกของตัวเองและคุณค่าของตัวเอง วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำบทความ อย่ ามัวเสียเวลาชีวิต กับคนที่ไม่เห็นคุณค่าในตัวเรา ไปดูกันว่าการที่เราไม่นำเวลาชีวิตของเราไปทิ้งกับคนที่ไม่เคยเห็นค่าในตัวเรานั้นจะทำให้ชีวิตของเรามีความสุขเพียงใด

อย่ าพย าย ามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น คนร้อยคน มองเราไม่เหมือนกันหรอ ก ของที่มีค่า หากอยู่กับคนที่’ไม่รู้ค่า’ ของสิ่งนั้นก็อาจดู’ไร้คุณค่า’ หากเราเป็นคนที่มีคุณค่า แต่คนอื่นไม่เห็นค่า ก็อย่ าเสียใจ ขอให้ตระหนักรู้ว่า.. ไม่ว่าจะมีใคร เห็นค่าในตัวเราหรือไม่

แต่เรายังคงมีคุณค่าเท่าเดิม จงภูมิใจ ในคุณค่าของตัวเอง และทำดีต่อไป เสมอคนร้อยคน มองเราไม่เหมือนกันหรอ ก อย่ าพย าย ามใช้ชีวิตให้ถูกใจคนอื่น จนลืมว่าเราควร ที่จะมองตัวเองยังไง ไม่มีใคร จะมีเวลามองดูเรา ได้นานๆหรอ ก สิ่งที่เขาแสดงออ ก เป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น

สิ่งสำคัญคือ..เราไม่ควรเอาความสุขของตัวเอง ไปฝากไว้กับสายต าของคนอื่น ไม่มีใครที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต มีแต่เราเท่านั้น ที่จะอยู่กับเราไปทั้งชีวิต ‘อย่ ายึดติด’ กับสายต าของคน อย่ าสับสนกับคำพูดของใครๆ ชีวิตนี้เป็นของเรา สุขและทุ ก ข์เราควรกำหนดเอง บางสิ่ง..อย่ าอ ดทนจนตัวเองไม่มีค่า

ที่มา feelingdd, stand-smiling