อย่ ามั่วแต่สร้างความมั่งคงในชีวิต จนหลงลืมครอบครัวตัวเอง

วันนี้เราอย ากที่จะชวนเพื่อนๆที่มุ่งมั่นทำงานหาเงินเข้าบ้านเพื่อให้คนในครอบครัวอยู่อย่ างสุขสบาย ไม่ลำบาก จนหลงลืมความรู้สึกของคนในครอบครัว วันนี้เราก็อย ากที่จะแนะนำข้อคิดดีๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิต

ในวัยสร้างตัวและครอบครัวของคุณก็ต้องมีความสุขไปพร้อมๆ กัน กับบทความ อย่ ามั่วแต่สร้างความมั่งคงในชีวิต จนหลงลืมครอบครัวตัวเอง ไปดูกันว่าหากวันนี้คุณหลงลืมครอบครัวไปแล้วจะทำให้ชีวิตของคุณเป็นอย่ างไรในอนาคต

ขยัน มากไป มันก็ไม่ได้เป็นเรื่องที่ดีเลยและ เรื่องต่อไปนี้ คือ ‘ค่าโ ง่ ‘จากคนบ้ างานที่อย ากสอนคนบ้ างานให้เข้าใจเมื่อทุกอย่ างมีร า ค าที่ต้องจ่ายไม่มีอะไรได้มาฟรีๆ แล้วบางครั้งความสำเร็จก็ต้องแลกด้วย การสู ญเสียบางอย่ าง

เมื่อ 39 ปีที่แล้ว ผมเอง ได้เริ่มต้นทำงานกับบริษัทการเงิน ที่มีขนาดใหญ่ อันดับ 3 ของโลก

เมื่อ 35 ปีที่แล้ว ผมได้แต่งงานกับ ผู้หญิงที่ผมรัก เราสัญญาว่าจะสร้างอนาคตร่วมกันเธอคนนั้นจะเป็นคนข้างหลังเพื่อ ให้ผมประสบความสำเร็จ ทางการงาน และในขณะที่การงาน ของผมก้าวหน้าไปมาก

เมื่อ 29 ปีที่แล้ว ภรรย าของผม ได้คลอ ด ลูกช ายคนแรกให้ผม ขณะที่ผมติดประชุมที่ญี่ปุ่นและผมขอโทษเธอ ผมสัญญากับเธอว่า จะขอเวลาทำงานอีกสัก

ระยะ เพื่อครอบครัวให้ได้สบายกว่านี้แล้วผมกลับเมืองไท ย รับขวัญลูก และขอโทษภรรย าด้วยตำแหน่งงานที่ก้าวหน้า ฝันของเราใกล้เป็นจริงแล้ว

เมื่อ 24 ปีที่แล้ว เธอคลอ ดลูกสาว ที่เราเฝ้ารอคอย และผมเองได้เห็นหน้าลูกสาวเพียงวันเดียวเพราะต้องเดินทางไปประชุมใหญ่ ที่ออสเตรเลีย ผมบอ กกับเธอ ว่าจะทำงานอีกไม่นานแล้วเวลาทั้งหมดที่มีจะเป็นของครอบครัวตลอ ดไป เพื่อทดแทนเวลาที่ผ่าน มา

เมื่อ 13 ปีที่แล้ว งานของผมได้ก้าวหน้า จนก้าวขึ้นเป็นเบอร์ 2 ในภาคพื้นเอเชียแปซิคฟิคซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีมากแต่ภรรย าผมเธอขอ ‘หย่ า’ เพื่อเริ่มชีวิตใหม่ที่ เธอบอ กว่าผมไม่เคย ให้เธอแล้วสุดท้ายเธอบอ กว่าชีวิตคู่ ไม่ได้ต้องการแค่ท รั พ ย์สินเงินทองจนเกิน เก็บแต่ต้องการความอบอุ่น มั่นใจ จากอ้อมกอ ดคนเป็นสามี เติมเต็มในคืนอ้างว้างมากกว่าแล้วเธอก็แยกจ ากไป ส่วนลูกปู่และย่ า ท่านจะดูแลอย่ างดี

เมื่อ 10 ปีที่แล้ว ลูกช ายคนโตซ้ อนท้ายมอเตอร์ไซด์ เพื่อนประส บ อุ บั ติ เ ห ตุ และเขาได้จ ากไปผมบินกลับจากญี่ปุ่นทั้งๆ ที่มีงานสัมนาสำคัญและแม่บอ กว่า ลูกช ายเกเรเลี้ยงย ากผมกอ ดลูกสาวบอ กกับเธอว่าพ่อไม่ดีเอง ต่อไปพ่อจะให้ทุกอย่ าง ขอเวลาอีกนิดนะ

เมื่อ 7 ปีที่แล้ว ก่อนแม่สิ้นใจ แม่บอ กกับ ผมว่าอย่ าเอาแต่ทำงาน จนลืมว่าลูกต้องการอ้อมกอ ดจากพ่ออย่ าปล่อยให้เธอ รอคอยอย่ างตั้งต ารอ

เมื่อ 5 ปีที่แล้ว พ่อจ ากไป ต ามแม่ญาติๆ ก็พากันพูดคุยโดย ที่ผมแอบได้ยินว่าพ่อตรอมใจที่แม่ จ ากไปกับเรื่องหลานสาว ต ามผู้ช ายข้าง บ้ านไปอยู่ทางใต้แกมัวโทษ แต่ตัวเองว่าเลี้ยงหลานได้ไม่ดีขณะที่ผมก้าวสู่ จุดสูงสุดทางการงานแล้ว ผมมีทุกอย่ างที่ต้องการ และสิ่งที่ผมได้มาไม่มีอะไรได้มาฟรีเพราะการ สู ญ เ สี ย บางอย่ าง

แลกกับความสำเร็จมันคุ้มค่าจริงหรอ?ต่อไปผมจะกลับไปชดเชยเวลาที่ผม โ ก ง ไปจากครอบครัว และล่าสุด 3 ปีที่แล้ว ห ม อ บอ กว่า ผมเป็น โ ร ค ซึ ม เศร้าต้องกินย า น่าแปลกอยูนะที่ผมมีครบทุกอย่ างแต่กลับอ้าง ว้าง คนที่รักจริงๆ ก็ไม่มี มีแต่คนจ้องจะกอบโกย ไม่มีใครเหมือนพ่อแม่ภรรย า

และลูกๆ ของผมเลยตอนนี้ผมเข้าใจ สิ่งที่ภรรย าผมบอ กแล้วถึงตอนนี้แล้วมันสายไปไม่มีใครทนรอคอย ย าวนาน ผมยอมแลกทุกอย่ าง กับการเป็นคนหาเช้ากินค่ำพออยู่พอ กินแค่ให้ได้อยู่ร่วมกับ ทุกคนสักช่วงชีวิตหนึ่งก็ยังดี ใครที่เป็นแบบผม คิดให้ดีนะ ว่ามันคุ้มหรือเปล่า

ที่มา มดงาน บ้ านรอยยิ้ม, myfriendth