อย ากมีชีวิตบั้นปล า ยที่มีอิสระทางการเงินก่อยวัย 45 ควรทำ15 สิ่งนี้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้สิ่งที่คสรทำก่อนวัย 45 เพื่อความสุขในบั้นปล า ยชีวิต อย ากมีชีวิตบั้นปล า ยที่มีอิสระทางการเงินก่อยวัย 45 ควรทำ 15 สิ่งนี้ ไปดูกันว่าจะต้องทำอย่ างไรบ้าง เพื่อเวลาที่มีความสุขของเรา

1 เก็บเงินล้านบาทแรก ให้ได้แล้วล้านต่อไปจะง่าย

คำกล่าวนี้จริง เพราะพอเราเรียนรู้ วิธีการบริหารเงิน ที่ถูกต้องจน มีล้านบาทแรกได้แล้วล้านต่อไป ไม่ใช่เรื่องย ากมากนัก ประกอบกับเรามีทุนล้านแรก เอาไปต่อยอ ดความมั่งคั่ง

2 ศึกษาหาความรู้ การเงินให้สม่ำเสมอ

ความรู้หาได้จากหนังสือ หรือเข้าอบรมเว็บบอร์ด แฟน เ พ จ ยู ทู บ และเพื่อนๆ ช่องทางเข้าถึงความรู้มีมากมาย ทำให้เรามีความรู้ลึกซึ้งมากขึ้น ในปัจจุบันนี้

3 จงเลือ กนำเงินไปลงทุน เฉพาะเงินเย็น

การลงทุน ต้องใช้เวลาและมีโอกาส ข า ดทุนและถ้าข า ดทุนจริง เราจะได้ไม่เดือ ดร้อน มากนัก ควรกำหนดเงินสดขั้นต่ำ ที่เอาไว้ใช้จ่ายอย่ างน้อย 12 เดือนส่วนที่เหลือ ก็เอาไปลงทุนได้ สักวันหนึ่งการมีอิสรภาพทางการเงินต้องเกิดขึ้น การอย ากจะทำอะไรก็ได้ที่เราอย ากทำ โดยที่ยังมีรายได้เข้ามา อย่ างสม่ำเสมอ แม้ไม่ต้องทำงานเชื่อว่าทุกคนทำได้

4 เรียนรู้การลงทุน โดยใช้เงินผู้อื่น

เช่น การกู้เงินซื้ อคอนโด เราจะได้กำไรมากจากเงินลงทุนน้อย เช่น ผมลงทุนคอนโด ย่ านพระราม 9 ซื้ อไว้เมื่อ 5 ปีก่อน ร า ค า 1.8 ล้าน โดยใช้เงินตนเอง 2 แสน ที่เหลือ กู้ ธนาคาร ผ่ อนจ่าย เดือนละหมื่นบาท ปล่อยเช่ามาตลอ ดได้เดือนละ 1.4 หมื่นบาทแล้วปัจจุบันที่ข า ยกันในเว็บไซต์ ร า ค า 2.8 ล้านบาท หากข า ยไปจะได้กำไรประมาณ 1 ล้านและได้กำไร จากส่วนต่างค่าเช่ากับยอ ดผ่อนอีกด้วยนะ

5 เรียนรู้จากการลงทุนของเราที่ผิดพลาด

ทุกคนที่เคยลงทุน ต้องเคยข า ดทุนเป็นเรื่องปกติ อาจเคยติดหุ้นวงในมาเกือบสิบปี เพิ่งจะข า ยได้ไม่ต้องเลิกลงทุนในหุ้นแต่จะเลิกเล่นหุ้น ในแบบที่เคย เ จ็ บ มาก่อน

6 ระวัง วิ ก ฤ ติ เ ศ ร ษ ฐ กิ จให้ดี

เช่น วิ ก ฤ ติ ต้มยำกุ้ง วิ ก ฤ ติ แฮมเบอร์เกอร์ทำให้คนร ว ยจนลง ในพริบต าความรู้เศรษฐศาสตร์ เป็นเรื่องสำคัญ ทำให้เข้าใจวงจรเ ศ ร ษ ฐ กิ จที่มีทั้งเติบโต และตกต่ำสลับกันตลอ ด การสังเกตดัชนีชี้วัดทาง เ ศ ร ษ ฐ กิ จมันช่วยให้ลงทุนถูกจังหวะและความ เ สี่ ย ง ไม่สูง

7 จงเลือ กท รั พ ย์สิน ที่ไม่ใช่การลงทุนให้ดี

เช่น บ้ านและรถยนต์ ที่เราใช้อยู่เพราะไม่ได้เปลี่ยนกันบ่อยๆ มันถือว่าเป็นต้นทุนจ มจนกว่าข า ยออ กไป เราควรเลือ กบ้ านในทำเลดีร า ค าคุ้มค่า อีกอย่ างคือไปทำงานสะดวกโดยไปเยี่ยมชม โครงการมาไม่ น้อยกว่า 50 แห่ง ก่อนตัดสินใจซื้ อเลือ กรถรุ่น ที่เป็นที่นิยมของตลาดคุ้มค่าและไม่เสียบ่อย

8 เริ่มบันทึกการเติบโต ของท รั พ ย์สินและรายได้ทุกๆปี

การบันทึกช่วย ให้เราเห็นจุดบกพร่องว่าควรปรับปรุง ส่วนไหนและใช้กำหนดแนวทาง ไปสู่เป้าหมาย ได้แก่การเติบโตของรายได้ การเติบโตของท รั พ ย์สินและผลตอบแทนจากการลงทุน เพื่อให้บรรลุอิสรภาพทางการเงิน

9 ออมเงิน แบบอื่นนอ กจาก ฝากเงินธนาค าร

การออมเงิน ทางเลือ กได้แก่พันธบัตร รัฐบ าล หุ้ น กู้กองทุน รวมและประกั น ชีวิตเป็นต้นอย าก แนะนำให้ลองเพราะผลตอบแทน ที่เพิ่มขึ้นจะทำให้ถึงเป้าหมายได้ไว

10 ลดค่าใช้จ่ าย ที่ทำได้ง่ายและเห็นผลจริง

สิ่งแรกทำเรื่องรีไฟแนนซ์บ้าน เพื่อลดดอ กเบี้ย มาตรการสอง เปลี่ยนเคเบิลเป็นแบบไม่มีค่ารายเดือน มันช่วยประหยัดไปปีละแสนบาทเลยล่ะ

11 ใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต เป็นเครื่องมือลดค่าใช้จ่าย ให้กับเรา

อย่ าใช้จ่ายเกินตัว สาเหตุที่แนะนำจ่ายด้วยบั ต ร เ ค ร ดิ ต เพราะได้ส่วนลดคะแนนสะสมได้เงิน คืนกลับมาดีกว่า การใช้เงินสดผมใช้บั ต ร เ ค ร ดิ ต หล า ยใบ โดยชำระเต็มจำนวนและเลือ กใช้ บัตรที่ให้ส่วนลดมากที่สุด

12 จงเลือ กทำงานที่ตนเองชอบและถนัด

การหาจุดยืนที่เหมาะสม กับตัวเองมันช่วยทำให้เงินเดือน และตำแหน่งเติบโตได้เร็วที่สำคัญควรเลือ ก ทำงานกับเจ้านายฉลาดๆ จะช่วยส่ งเสริมให้เราก้าวหน้าได้เร็วขึ้น

13 หัดลงทุน เพื่อให้มีรายได้เสริมอยู่เสมอ

อนาค ตอาจกล า ยเป็นรายได้หลักก็ได้เช่น ลงทุนในหุ้ นกองทุนรวมตราส าร ทุนทองคอนโดและ ข า ยของออนไลน์ ก่อนลงทุนต้องศึกษา ให้รู้ก่อนและจะรับความเสี่ ยงได้แค่ไหน

14 จงเก็บเงินโบนัสไว้ให้ดี

มันเป็นเงินก้อน ที่เอาไปลงทุนได้ควรให้รางวัลตัวเองในแต่ละปี ไม่เกิน 30% ของเงินโบนัสแล้วใน ส่วนที่เหลือเก็บเอาไปลงทุน ทำเช่นนี้ได้เราจะมีความสุข ในการเก็บเงิน มากกว่าใช้เงินไงล่ะ

15 ออมเงินตั้งแต่อายุยังน้อย

อยู่ที่ควบคุม ความอย ากของตนเอง โดยทยอยซื้ อของชิ้นใหญ่ อย่ าซื้ อทีเดียวติดๆ กัน เช่นโทรศัพท์มือถือแพคเกจเที่ยวและรถยนต์ ให้เว้นช่วงห่างๆ กัน เพราะความอย าก ของคนเราไม่มีที่สิ้นสุดเราควรซื้ อของที่มีโอกาสได้ใช้จริง ของที่ไม่คิดจะใช้ก็อย่ าไปซื้ อมัน

ที่มา g a n g b e a u t y, y i n d e e y i n d e e