อย ากมีเ งิ นเหลือเก็บ ให้เลิก 6 นิสัยนี้ให้ได้ มันฉุ ดรั้ งความเจริญของชีวิต

สำหรับใครที่อย ากจะเปลี่ยนแปลงตัวเอง มุ่งไปสู่ความสำเร็จของตัวเอง ก้าวไปสู่การเป็นคนใหม่วันนี้ เราแนะนำ ให้เลิก นิสัยที่ไม่ดี ที่มันฉุดรั้งความคิดและความสำเร็จ กับ 6 นิสัย จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย

1. เลิกไม่วาง แผนในการใช้เ งิ น

เพราะเราสามารถวางแผน ได้ตั้งแต่ต้นปี กำหนดไปเลยว่าแต่ละเดือน เราจะออมเ งิ นเท่าไหร่กัน จะเหลือใช้เ งิ นแต่ละเดือนเท่าไหร่ เพราะเมื่อถึงสิ้นปี เราจะได้มีเ งิ นเก็บเป็นร างวั ลให้กับตัวเอง ซึ่งหากเราเป็นคนที่ไม่มี การวางแผนการใช้ก็อาจจะทำให้งบการเ งิ นข า ดดุล จนเป็นผลเสี ยติดเป็นนิสัย เราเองก็จะไม่มีเ งิ นออมไง ฉะนั้นในแต่ละปีนั้น นอ กจากจะมีแผนการใช้ เราต้องกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจนด้วยนะ

2. เลิกกลัวสักที

ในที่นี้ คือ การเลิกกลัวในสิ่งที่เราอย ากทำ อาทิ กลั วการไปเที่ยว เพราะไม่อย ากเจอคนเจอสถานที่ไม่คุ้น กลัวที่จะลงมือทำธุรกิจต ามที่ฝันไว้ ซึ่งหล า ยคน ใช้ชีวิตเดิมๆมาตลอ ด ทำให้ชีวิตกล า ยเป็นคนน่าเบื่อ

ขอแนะนำให้ใช้ความกลัว ผลักเป็นความรอบคอบแทนนะ หากกลัวที่จะไปเที่ยว ที่ต้องเจอ กับสถานที่แปลก ๆ ลองหาข้ อมู ลให้ละเอียด หาที่พักผ่อน การเดินทางที่ปลอ ดภั ย แค่นี้ก็ไม่มีอะไรต้องกังวลแล้ว

3. เลิกคล้อยต าม คำคน

ปัญหาเกิดขึ้นกับชีวิตของเราบางครั้ง ก็ไม่ได้มาจากตัวเรา ซะทีเดียวหรอ ก บางครั้งเราเองนี่แหละ ที่ไปฟังคำพูดของคนอื่น เลือ กตัดสินใจทำต ามสิ่งที่คนอื่นบอ กและการรับฟังความคิด ของคนอื่นเป็นสิ่งที่ดีนะ แต่ก็ควรจะต้องใช้สติด้วย ในการพินิจพิเคราะห์ ประกอบกันก่อนการตัดสินใจ กระทำอะไร ไม่อ ย่ างนั้นก็อาจจะ ทำให้เกิดเป็นปัญหาในทีหลังให้เราต้องต ามแก้

4. อ ย่ าขิ้เกียจดูแลตัวเอง

มันเป็นนิสัย ที่ติดเอาง่ายเอาสบายไว้ก่อน โดยเฉพาะคนที่ต้องอยู่คนเดียว ขิ้เกียจดูแล สุ ข ภ า พ ตัวเอง เช่น รับประทานแต่ อาหารกึ่งสำเร็จรูป หรืออาหารไมโครเวฟ ง่ายและสะดวกดีงี้ ไม่ออ กกำลังกาย เพราะเหตุผลร้อยแปดหากใครมีนิสัยแบบนี้ ก็เลิกเถิด เพราะมันไม่เป็นผลดี ต่อร่างกายสักนิด ทั้งยังเป็นการทำให้ตัวเองให้มี สุขภาพที่ไม่ดี อาจเป็น โ ร ค ร้ า ย ได้ในอนาคตได้นะเออ

5. เลิกใช้จ่าย เกินตัว

เพราะปัญหาเ งิ น ชักหน้าไม่ถึงหลังแต่ละเดือนจะหมดไป แค่เราไม่ใช้จ่ายเกินตัว แต่ละคนก็มักจะมีสิ่งที่อย ากได้ อย ากทำในแต่ละเดือนอยู่แล้วอันนี้ก็เข้าใจนะ แต่ขอให้ประเมินตัวเอง เป็นอันดับแรกว่า เราสามารถรับผิ ดชอบค่าใช้จ่ายในสิ่งที่อย ากได้

ไหวไหม ไม่อ ย่ างนั้นปัญหาแต่ละเดือนคือเ งิ นไม่พอใช้แน่ๆ ฉะนั้นต่อไปนี้ เมื่อเราอย ากได้ของ ก็ขอให้คำนวณเ งิ นให้ดี ถ้าไม่พอก็อาจจะเก็บเ งิ นไปพลางๆ รอจังหวะรอโอกาสที่เหมาะสม ในการซื้ อ แต่ถ้าพลาดไปก็ขอให้คิดเ สี ยว่าของสิ่งนั้น อาจจะไม่ทำมาเพื่อเรา เดี๋ยวมันก็มีมาอีก คงไม่นานหรอ ก

6. เลิกเอาป้าย เ ซ ล ล์ เป็นข้ ออ้าง

คิดว่าหล า ยคนคงเป็นนะ ถ้าคุณมีนิสัยแบบนั้น ก็ขอให้เลิกนิสัยนี้ไปเลย พอเจอป้ายเซลล์หน่อย ก็ไม่ควรจะปรี่ใส่เข้าไปหา ขอให้ถามตัวเองก่อนว่า สิ่งของที่เราจะซื้ อ มีความจำเป็น มากหรืออ ย่ างไร หากไม่ซื้ อของสิ่งนั้น จะใช้ชีวิตอยู่ได้แบบสบาย ๆ ไหม ความพอใจในสิ่ง ที่เรามีอยู่ต่างหาก จะทำให้เราไม่หมด ไปกับความฟุ้งเฟ้อ ที่มาพร้อมป้ายเซลล์นั่นเอง

ที่มา  e-yhangwa