อย ากร ว ยเริ่มได้ไม่ย าก 10 แนวทางการสร้างเงินแสน เริ่มตอนนี้ยังไม่สาย

ใครๆก็อย ากร ว ย มีฐานะที่ดี อย ากอยู่อ ย่ างสุขสบาย แต่กว่าที่คนเรานั้นจะมาถึงจุดเหล่านี้ได้นับว่าย ากมากๆ แต่ก็ใช่ว่าทุกคนจะมาไม่ถึงนะ ขอแค่เราวางแผนชีวิตได้ถูกทาง เราก็สามารถกล า ยเป็นคนร ว ยได้ แม้จะเกิดมาย ากจน เพราะคนจนๆทุกวันนี้เขาก็สามารถกล า ยเป็นคนร ว ยเยอะแยะไป

ชีวิตที่มั่งคั่งและฐานะที่ร่ำร ว ย ล้วนเป็นสิ่งที่ทุกคนใฝ่ฝันถึง เพราะนั่นหมายถึงความสะดวกสบายที่จะได้รับ ซึ่งบางคนอาจจะรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ไกลเกินเอื้อม และคิดว่าตนเองคงไม่มีโอกาสเช่นนั้น ขอบอ กเลยว่าคุณกำลังคิดผิ ดอ ย่ างมหันต์ เพราะที่จริงแล้ว ความร่ำร ว ยไม่ได้เกิดขึ้นเพราะโชคช่วยหรือความบังเอิญ

แต่เป็นสิ่งที่คนเราสร้างได้หากรู้จักวิ ธีและปรับเปลี่ยนอุปนิสัยของตนเอง อ ย่ างที่เราได้หยิบเอา 10 นิสัยสร้างเงินแสน ที่คนอย ากร ว ยควรมีไว้ประจำใจมาฝากกัน อย ากเป็นคนร ว ยเริ่มได้ไม่ย าก แค่เปลี่ยนตัวเองให้มีนิสัยเหล่านี้ ความมั่งคั่งและการเงินที่มั่นคงก็จะอยู่ไม่ไกลเกินฝันแน่นอน

1. กำหนดเป้าหมายชัดเจน

การวางเป้าหมายให้ชีวิตถือเป็นนิสัยหนึ่งที่ควรจะมีติดตัวถ้าอย ากจะร่ำร ว ยเป็นเ ศ ร ษ ฐี เพราะการมีเป้าหมายที่ชัดเจนนั้นจะช่วยทำให้เราไม่วอ กแวกได้ง่าย ยิ่งโดยเฉพาะในเรื่องเก็บออมเงิน การวางแผนการออมเงินจะช่วยทำให้คุณสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยการใช้เงินและล ดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นลง แต่ก็อ ย่ าลืมนะว่าเป้าหมายที่คุณตั้งนั้นต้องเป็นสิ่งที่คุณสามารถไปถึงได้ ไม่ใช่แค่ฝันลม ๆ แล้ง ๆ ที่เกินความจริง

2. เซย์โน ก า ร พ นั น บอ กลาการ เ สี่ ย ง โ ช ค

อ ย่ างหนึ่งที่ต้องจำเอาไว้ให้ขึ้นใจก็คือคนร ว ยส่วนใหญ่ไม่ชอบการ พ นั น หรือ เ สี่ ย ง โ ช ค เพราะสิ่งเหล่านั้นแม้อาจจะทำให้ได้เงิน มากขึ้น แต่ก็อาจจะทำให้เ สี ยจนหมดตัวได้เช่นกัน ฉะนั้นถ้าอย ากร ว ยละก็ หันหลังให้กับการ พ นั น หรือแม้แต่การ เ สี่ ย ง โ ช ค เล็ก ๆ น้อย ๆ ดีกว่า

3. ลงทุ นให้มากขึ้น

การลงทุ นเป็นวิ ธีการทำให้เงินที่เก็บผลิดอ กออ กผลได้อ ย่ างเป็นรูปธรรมมากที่สุด แม้ว่าการเก็บสะสมไว้ในบัญชีจะทำให้พอมี ด อ ก เ บี้ ย ขึ้น มาบ้าง แต่แบบนั้นก็คงจะไม่มีทางได้ร ว ยสมใจแน่ ลองแบ่งเงินสักส่วน มาลงทุ นในสิ่งที่คุณสนใจ ไม่ว่าจะเป็น ต ร า ส า ร ห นี้ หุ้น กองทุนรวม หรือพันธบัตรก็ได้ แต่ถ้าไม่ถนัดละก็ จะนำเงิน มาลงทุ นทำอาชีพเสริมก็ได้เหมือนกัน

4. เก็บเงินต้องมาก่อน

โดยปกติของคนทั่วไปแล้วเมื่อเราได้รับรายได้มา ก็มักจะเริ่มใช้ด้วยการนำไปชำระห นี้ หรือค่าใช้จ่ายจำเป็นก่อน จากนั้นก็ถึงจะนำไปใช้ต ามที่ตัวเองต้องการ ก่อนจะปิดท้ายด้วยการนำเอาที่เหลือมาเก็บ แต่ถ้าคุณอย ากจะร ว ย คุณต้องเปลี่ยนความคิดเ สี ยตั้งแต่เดี๋ยวนี้ ให้เรื่องการเก็บเงิน มาก่อนการใช้จ่าย

นั่นคือเมื่อได้เงิน มาแล้วต้องหักไว้ส่วนหนึ่งเพื่อออมทันที แล้วจึงค่อยนำไปชำระห นี้และค่าใช้จ่าย เหลือเท่าไรจึงค่อยนำไปใช้ต ามที่ตัวเองต้องการ ถ้าทำได้แบบนี้ ความมั่งคั่งมาเคาะที่หน้าประตูบ้านแน่นอน

5. จ่ายให้น้อยลง

แม้ว่าการใช้จ่ายในสิ่งที่ต้องการจะเป็นความสุขอ ย่ างหนึ่ง แต่ถ้าคิดในมุมกลับกัน ถ้าหากเงินที่ใช้จ่ายเหล่านั้นกล า ยเป็นตัวเลขเงินฝากสะสมในบัญชีของคุณ ก็น่าจะดีกว่าไม่ใช่น้อย ฉะนั้นเก็บเงินกันดีกว่าค่ะ ใช้จ่ายให้น้อยลง จ่ายเท่าที่จำเป็น มองข้ามของฟุ่มเฟือยเพื่อความมั่งคั่งในระยะย าว

6. รับ-จ่ายอะไรก็ต้องจด

ความมั่งคั่งไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะคุณเก็บเงินเก่ง หรือลงทุ นเก่งเท่านั้น แต่คุณจำเป็นที่จะต้องรู้ว่าเงินเข้าและออ กจากมือคุณไปได้อ ย่ างไรและเพราะอะไร ซึ่งวิ ธีที่ง่ายที่สุดก็คือ การจดบันทึกรายรับ-รายจ่าย อาจจะเ สี ยเวลาไปสักหน่อยแต่บอ กเลยว่าถ้าทำติดจนเป็นนิสัยได้ จะส่งผล ดีต่อนิสัยในการใช้เงินของคุณเลยล่ะ

7. ใช้จ่ายด้วยเหตุผล

ความสุขุม ใจเย็นและมีเหตุผล เป็นคุณสมบัติที่ควรมีหากคิดอย ากจะเป็นคนร ว ย เพราะนิสัยเหล่านั้นจะเป็นสิ่งที่คอยยับยั้งไม่ให้คุณไม่ใช้จ่ายต ามใจตัวเองมากเกินไปจนกล า ยเป็นห นี้ และเลือ กจ่ายกับสิ่งที่คิดว่าจำเป็นที่สุดสำหรับคุณเท่านั้น

8. เรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ

คนร ว ยที่แท้จริงไม่ใช่ร ว ยแค่เงินเท่านั้นถึงเรียกว่าเพียงพอ แต่จำเป็นจะต้องร่ำร ว ยด้วยความรู้ความสามารถด้วย ดังนั้นนอ กจากการเก็บออมเงินแล้ว คุณก็ควรที่จะหมั่นเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่เสมอ เพราะเมื่อคนเรามีความรู้ความสามารถมากขึ้น เราก็จะสามารถมองเห็นลู่ทางในการสร้างความมั่งคั่งมากขึ้นนั่นเอง

9. ไม่สร้างห นี้

ห นี้ เป็นอุปสรรคต่อ การสร้างฐานะที่มั่นคง ดังนั้นถ้าอย ากร ว ย ควรสร้างนิสัยในการไม่สร้างห นี้ให้กับตัวเอง อ ย่ านำเงินในอนาคตมาใช้ในวันนี้ และอ ย่ าลงทุ นในสิ่งที่เกินตัว หากจะซื้ อของก็ควรซื้ อด้วยเงินสดเท่านั้น แต่ถ้าหากจำเป็นที่จะต้องมีห นี้จริง ๆ สิ่งที่ก่อห นี้ควรจะคุ้มค่าพอ เช่น การซื้ ออสังหาริมท รั พ ย์ เป็นต้น

10. ขยัน มุ่งมั่น ไม่ยอมแพ้โดยง่าย

ความมุ่งมั่นตั้งใจ เป็นสิ่งที่ควรจะมีไม่ว่ากับเรื่องไหน ๆ ยิ่งถ้าหากมีความขยันหมั่นเพียรด้วยละก็ จะตั้งเป้าหมายไว้สูงแค่ไหนก็ไม่มีหวั่นแน่นอน อ ย่ างที่เรารู้กันว่าการจะเป็นคนร ว ยไม่ได้เป็นกันง่าย ๆ จะต้องใช้ความอ ดทน และระเบียบวินัยอ ย่ างมาก ถ้าหากเราตั้งใจจริงไม่ยอมแพ้โดยง่าย คำว่ามหาเ ศ ร ษ ฐีจะไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

มองดูผิวเผินแล้วอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ย ากจนทำไม่ได้ แต่ก็ใช่ว่าจะง่ายจนไม่ต้องพย าย าม ทุกอ ย่ างนั้นขึ้นอยู่กับตัวเราเอง ถ้าอย ากจะร ว ยก็ต้องมีความพย าย ามให้มาก และมีความอ ดทน ความขยันหมั่นเพียรให้มากพอ บวกกับนิสัยที่ว่ามาข้างต้นนี้ ถ้าทำได้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดก็สำเร็จเสร็จสิ้นด้วยดีแน่นอนค่ะ

ที่มา  sabailey