อย ากสำเร็จ ร่ำร ว ย ควรทำ 3 อย่ างนี้

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ที่อย ากสำเร็จไปเรียนรู้สิ่งที่คนสำเร็จและมีชีวิตที่สุขสบายเขาทำกัน กับบทความ อย ากสำเร็จ ร่ำร ว ย ควรทำ 3 อย่ างนี้ ไปดูกันว่าคนร ว ยเขามีแนวความคิดอย่ างไรบ้าง เขาถึงร่ำร ว ย

ปัจจัยหนึ่งที่เป็นตัวลิขิตให้เราประสบความสำเร็จทางด้านการเงินนั้นก็คือวิธีคิดที่แตกต่างกัน เรื่องเงินทองหรืออาจจะจริงหนอลองคิดกันดูสมมุติแล้วกันทำงาน มีเงินเก็บ เดือนละ10,000บาท1ปี120,000แล้วเงินล้านบาทล่ะเราต้องใช้เวลาเก็บถึง10ปีเลยหรือไม่เบื่อเป็น มนุษย์เงินเดือนกันบ้างเหรอไงครับ วิธีเดียวที่จะช่วยให้เราร ว ยขึ้นได้ก็คือต้องปรับเปลี่ยนวิธีคิดและทัศนคติของเราเสียใหม่เพราะความคิดเดิมๆเป็นอุปสรรคต่อความร่ำร ว ยครับ

1 คนร ว ยกล้าพูด

กล้าข า ยกล้านำเสนอคนร ว ยจะกล้าข า ยกล้านำเสนอสิ่งที่สร้างประโยชน์ หรือสร้างคุณค่าให้ผู้อื่น’ผู้ซื้ อ’จะซื้ อหรือไม่เป็นอีกเรื่อง?

2 คนร ว ยชอบคิด

ชอบหาไอเดียใหม่ๆอยู่เสมอทำให้สามารถสร้างช่องทางของรายได้มากกว่าคนธรรมดาทั่วไป

3 คนร ว ยโครตขยัน!

และมีเป้าหมายของตัวเองชัดเจนพื้นฐานของคนสำเร็จต้องขยันทุกคน

แต่ขยันอย่ างมีเป้าหมายและรู้ว่าขยันไปเพื่ออะไรหลักคิดคนหาเงินเก่งเขาคิดกันยังไง

1 คนจะจ่ายเงินเมื่อเราแก้ปัญหา ให้เขาทุกปัญหามีเงินซ่อนอยู่ตั้งใจดูแล้วจะเห็น

2 ทำเรื่องย ากให้มันง่ายคนจะยอมจ่ายเงินถ้าเราทำเรื่องย าก

ให้มันง่ายธุรกิจให้ความรู้ออนไลน์ทั้งหมดก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานนี้คือทำเรื่องย ากให้ง่าย…ง่ายสุดก็ข า ยดีสุด

3 ทำเรื่องที่คนอื่นไม่อย ากทำ

ทำความสะอาดเก็บขยะการจัดระเบียบวางระบบงาน สร้างคนยอมจ่ายเงินให้สิ่งที่เขาไม่อย ากทำเองเสมอ

4 จ่ายน้อยทยอยผ่อนคนยอมซื้ อง่ายกว่า

5 การหาเงินไม่ใช่สิ่งผิดไม่ใช่เรื่องน่าอาย

คนที่ทำงานหาเงินตั้งแต่เด็กจะไม่มองเงินในแง่ลบเหมือนคนส่วนใหญ่เราต้องมองการหาเงินในแง่บวก

6 ให้เก็บเงินเพื่อซื้ อสินท รั พ ย์ที่สร้างเงิน

คนหาเงินเก่งย่อมมีวันนึงที่ไม่เก่งต้องสร้างทางเลือ กโดยการทยอยซื้ อสินท รั พ ย์ที่สร้างเงินให้เราตลอ ดไปเช่นหุ้นปันผล

7 หาเงินเป็นทักษะเหมือนกีฬา ไม่มีนักกีฬามืออาชีพคนไหนที่มาเริ่มฝึกตอนโต

การฝึกทักษะการหาเงินยิ่งเด็กยิ่งได้เปรียบ

ที่มา create-readingth