อย ากเป็นคนฉลาดให้ทำ 10 สิ่งนี้

หากวันนี้คุณอย ากเป็นคนที่เก่ง ฉลาดและสมาธิดี วันนี้เราอย ากที่จะแนะนำวิธีที่จะทำให้คุณเป็นคนที่เก่งขึ้นและสามารถทำได้ทุุกวันกับบทความ อย ากเป็นคนฉลาดให้ทำ 10 สิ่งนี้ ไปดูกันว่ามีสิ่งไหนบ้างที่จะช่วยให้คุณเป็นคนที่เก่งและฉลาดขึ้น

1 ออ กกำลังกาย

ร่ างก าย ที่แข็งแรง จะนำมาสู่ส มอง ที่แข็งแรง เพราะการออ กกำลังกายอยู่เป็นประจำจะช่วยให้ส มองและการทำงานของร่างก าย มีความแข็งแรงต ามที่ควรจะเป็น อีกทั้งยังช่วยลดการตึงเครี ย ด และช่วยให้คุณได้นอนหลับสบายอีกด้วยสำหรับในเรื่องนี้ คุณ ห ม อ ได้ออ กมายืนยันว่าการไหลเวียนโลหิตที่ดีขึ้นจะช่วยให้ส มอง ทำงานได้อย่ างมีประสิทธิภาพ

2 อ่ านหนังสือ

การอ่ านหนังสืออยู่เป็นประจำ จะช่วยให้คุณมีมุมมองใหม่ หากยิ่งอ่ านหนังสือหลากหล า ยประเภทด้วยแล้วก็จะยิ่งเปิดโลกทางความคิดของคุณมากขึ้นไปอีก นอ กจากนี้การอ่ านหนังสือยังทำให้คุณหลุดเข้าไปอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่ง คิดต ามเรื่องที่อ่ าน และสุดท้ายประโยชน์ ที่ได้รับจากการอ่ านหนังสือ คือ การเป็นคนช่างคิด สามารถรับมือ กับทุกสถานการณ์ได้เป็นอย่ างดี

3 จดบันทึกความรู้สึก

มีประโยชน์มากมาย ที่คุณจะได้รับจากการเขียน ซึ่งจะมีส่วนช่วยยกระดับความฉลาดทางส มองเนื่องจากการเขียนจะช่วยปรับปรุงทักษะทางภาษา และแน่นอนยังช่วยให้ คุณได้พัฒนาในเรื่องอื่นๆ อีกเช่น การโฟกัสกับงานเขียน, ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์, จินตนาการ และความเข้าใจ

4 เล่นกีฬา

การเล่นกีฬาอยู่เป็นประจำ ไม่เพียงแค่การออ กกำลังเท่านั้น แต่ยังเป็นการบริหารส มอง เพราะการเล่นกีฬาอยู่บ่อยๆ จะเป็นการฝึกความยืดหยุ่นของส มอง และ พัฒนาส มองในภาพรวมนอ กจากนี้การรับชมกีฬาก็ถูกเชื่อมโยงเกี่ยวกับเรื่องการฝึกส มอง เช่นกัน โดยการมีส่วนร่วมในเกมการแข่งขันกีฬาจะปรับปรุงในเรื่องของ การตอบสนอง, การร่วมอยู่กับคนอื่น, ประสิทธิภาพในการทำงาน และเสริมสร้างความมั่นใจให้กับตัวเอง

5 หากิจก รรมบริหารส มอง

การออ กกำลังกายจะช่วยให้ร่ างก าย ของคุณแข็งแรง เช่นเดียวกับในส่วนของส มองที่ต้องการออ กกำลังกายเหมือนกัน โดยวิธีการบริหารส มองที่ง่ายที่สุด และใครๆ ก็สามารถทำได้ คือ การเล่มเกมปริศนา,บอร์ดเกมต่างๆ หรือเกม S u d o k u เหล่านี้หากเล่นต่อเนื่องจะช่วยให้ส มอง ฝึกคิดอยู่บ่อยๆ เป็นการพัฒนาไปในตัว

6 ทำอ าห าร

หล า ยคนรู้สึกว่า การทำอาห าร เป็นเรื่องที่เสียเวลาอย่ างมาก และบางครั้งก็มักจะหลีกเลี่ยงแต่รู้หรือไม่ว่า คุณควรจะมีความสุขกับการทำอาห าร มากกว่ามานั่งโอดครวญ เพราะการทำอาห ารจะช่วยให้คุณมีสมาธิ เกิดความคิด สร้างสรรค์ ที่จะมุ่งมั่นทำออ กมาให้มีคุณภ าพ และไม่กลัวกับการลองผิด ลองถูก พร้อมใส่ใจในรายละเอียดสูง

7 เรียนภาษา

การเรียนรู้ภาษาใหม่ๆ แม้จะใช่เรื่องง่าย แต่ก็มีข้อ ดี ตรงที่ว่าจะช่วยยกระดับให้ตัวคุณเองฉลาดยิ่งขึ้นโดยกระบวนการเรียนภาษา ไม่ว่าจะเป็น การวิเคร าะห์ โครงสร้าง ทางแกรมม่า, การเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆจะช่วยเพิ่มความฉลาดให้กับส มองของคุณ

8 เดินทางไปสถานที่ใหม่ๆ

การเดินทางไม่เพียง แค่เป็นการฆ่ า ความเบื่อหน่ายให้หมดไปจากตัวคุณ แต่กลับให้อะไรมากกว่านั้นเพราะการเดินทางจะช่วยให้คุณฉลาดมากขึ้นกว่าเดิมการเดินทาง มีความเกี่ยวข้องกันระหว่างร่ างก ายและส มอง ไม่ว่าจะเป็นการกำ จั ดความเครี ย ดออ กจากตัวเอง ทำให้ส มองปลอ ดโปร่ง นอ กเหนือจากนั้นการได้เดินทางไปยัง สถานที่ใหม่ๆ ยังจะทำให้คุณได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆ จากการพบผู้คน มากหน้าหล า ยต า,ลิ้มรสอ าห าร, สัมผัสวัฒนธรรมและสังคม ขณะเดินทาง เหล่านี้อาจจะทำให้ คุณได้แนวคิดใหม่ๆ อย่ างไม่เคยมีมาก่อน

9 นั่งสมาธิ

หากเอ่ยถึงการนั่งสมาธิ หล า ยคน มัก จะส่ายหน้า มองผ่าน เพราะช่างเป็นอะไรที่น่าเบื่อ กับการต้องมานั่งกำหนดลมห า ยใจเข้า-ออ ก แต่รู้หรือไม่อีกด้านหนึ่ง ของการนั่งสมาธิ คือ การทำให้คุณมีสติ บำบั ดความเครี ย ด คล า ยความกังวล ยิ่งเรามีสมาธิมากเท่าไหร่ ก็สามารถควบคุมตัวเองได้ดีเท่านั้น

10 เล่นดนตรี

ดนตรี ถือว่ามีส่วนกระตุ้ น ให้ส มอง และอารมณ์ของเราทำงานได้ด้วยดี และเรื่องที่สร้างความประหล าดใจเป็นอย่ างมาก คือ การเล่นดนตรีจะช่วยเพิ่ม พื้นที่ความจำ ของคุณได้ ฝึกตัวเองให้กล า ยเป็นคน มีความอ ดทน แถมมีสมาธิอีกด้วย

ที่มา l i f e h a c k, m y f r i e n d t h