อย ากให้ความจริงใจของเรามีค่า ต้องใช้ให้ถูกเวลา และถูกคน

ความจริงใจ คือ ความรู้สึกที่ดีที่แท้จริงที่แสดงออ กกับคนอื่นอ ย่ างตรงไปตรงมาอ ย่ างเปิดเผยและเป็นความรู้สึกที่ดี ความจริงใจมัน มาจากความเชื่อใจและความชัดเจนที่ต่างฝ่ายต่างมีให้กัน ไม่เฉพาะกับคนที่เป็นคู่รักเพียงเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงคนที่เป็นเพื่อน เป็นพี่น้อง เป็นหัวหน้ากับลูกน้อง หรือคนที่คบกับในทุกสถานะนั่นแหละ เพื่อให้การคบกันของเราไม่มีปัญหา ควรแสดงความจริงใจใส่กันตั้งแต่แรก อะไรที่เปิดเผยแก่กันได้ก็บอ กกันไป จะได้ไม่ต้องเกิดข้ อสงสัยอะไรกันในอนาคต

ความจริงใจจะมีค่า ถ้าใช้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกคนคนเราไม่ว่าจะคบกับใคร คบในสถานะไหน เรื่องของความจริงใจ เป็นสิ่งสำคัญที่สุด ใครเห็นด้วยกับคำกล่าวนี้บ้ างคะ เราอย ากบอ กเหลือเกินว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่สุด ไม่ต้องคิดและไม่ต้องลังเลใจเลย การที่เราให้ความจริงใจใครไปผลที่กลับมาก็คือความจริงใจที่ตอบกลับมา แบบนั้น

ก็ย่อมทำให้เรารู้สึกดี และความจริงใจที่ได้รับกลับมานี้แหละค่ะจะเป็นเสมือนกำลังใจ ที่จะทำให้เราทำสิ่งดีๆ กับคนอื่นๆ เพิ่มมากขึ้นแต่ถ้าความจริงใจที่เรามอบให้ไป ไม่ถูกส่งกลับมา ย่อมทำให้เราเ สี ยความรู้สึกอ ย่ างมากแต่เชื่อเถอะค่ะว่ามันไม่ใช่ทุกครั้งไปหรอ กที่เรามอบความจริงใจ และทำดีกับคนอื่นแบบเต็มที่แล้วสิ่งที่ได้มาคือ

ความหลอ กลวงเ พ ร า ะถ้าเราให้ความจริงใจถูกที่ ถูกคน ถูกเวลา อ ย่ างไรเ สี ยมันย่อมมีค่าแน่นอนความจริงใจจะมีค่า ถ้าใช้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกคนคนเราจะอยู่คนเดียว ในโลกนี้ไม่ได้ ยิ่งมนุษย์เป็นสัตว์สังคมด้วยแล้วต่างคนก็ต้องมีเพื่อนกันทั้งนั้นเ พ ร า ะฉะนั้นจะต้องมีคนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตเรามากมายที่มีทั้งดีและไม่ดี ยิ่งเราโตขึ้นเรื่อยๆ

เราจะสัมผัสได้ว่าคนที่จริงใจกับเราจะมีน้อยลงไปเรื่อยๆซึ่งการที่เราจะดูว่าใครจริงใจกับเรานั้นก็ดูได้ไม่ย ากค่ะ โดยดูได้จาก คอยติดต ามและอยู่ข้างๆ แบบไม่เคยรู้สึกห่างกันไปแบบนั้นเลยล่ะค่ะ

1.ความจริงใจสัมผัสได้โดยไม่จำเป็นต้องพูด

คนที่รักและรู้ใจ และมีแต่ความจริงใจให้แก่กันจริงๆ นั้น เค้าแค่มองต ากันก็รู้ใจแล้วล่ะค่ะไม่จำเป็นที่จะต้องพูดอะไรมากก็รู้ว่าอีกฝ่ายคิดและรู้สึกอ ย่ างไรโดยที่บางที เราไม่จำเป็นต้องเล่าหรืออธิบายอะไรมากมายด้วยซ้ำแค่มองต ากันหรือสังเกตพฤติก ร ร มเท่านั้น ก็จะรู้ไปถึงความรู้สึกกันทันทีหากเราไม่สบายใจเรื่องอะไร หรือมีอาการ

ผิ ดแปลกไปแม้เพียงนิดหน่อยจากที่เคยเป็น เขาจะเข้าใจเราได้ทันทีโดยไม่ต้องเอ่ยหรือบอ กอะไรเลยด้วยซ้ำ แถมความจริงใจที่มีให้กัน ยังจะรู้ว่าเราชอบอะไรไม่ชอบอะไร และไม่จำเป็นต้องรู้ทุกอ ย่ างของอีกฝ่าย แต่มันจะมีพ ลั งงานบางอ ย่ าง ที่ทำให้เราหรือเขาสัมผัสได้ว่าอีกคนชอบอะไรนี่แหละค่ะคนจริงใจที่แท้จริง เ พ ร า ะจะมีความใส่ใจ

และดูออ กว่าเราชอบอะไรจะคอยสังเกตเห็นและเก็บรายละเอียดจนบางครั้งเรายังตกใจเลยด้วยซ้ำว่าคนคนนั้นรู้เ สี ยยิ่งกว่าตัวเราเ สี ยอีก แบบนี้แหละค่ะทีเค้าเรียกว่าใส่ใจกัน

2.ไม่ให้ท้ายกันเกินไปและพร้อมตำหนิเมื่อเราทำผิ ด

คนเราคบกันต้องไม่เข้าข้างกันเมื่อเพื่อนหรือคนที่รักทำผิ ด และจะคอยรับฟังเมื่ออีกฝ่ายตำหนิหรือตักเตือน มาแล้วนำมาปรับปรุงแก้ไข เ พ ร า ะบางครั้งคนเรามักมอง ไม่เห็นข้ อเ สี ยของตัวเองหรอ กค่ะคนที่อยู่รอบข้างเราจะเห็นได้ชัดกว่า แต่จะมีไม่กี่คนหรอ กที่พร้อมจะบอ กเราอ ย่ างตรงไปตรงมาเพื่อให้เราปรับปรุง แก้ไข และ

เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น คนที่จริงใจแบบนี้มันจะมีอะไรที่ทำให้ไม่ว่าจะห่างกันไปนานแค่ไหนเมื่อไหร่ที่ได้เจอ กันเราจะรู้สึกเหมือนไม่เคยห่างกันไปเลย เหมือน ได้พูดคุยกันอยู่ตลอ ดเวลาเราจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้ห า ยไปยัง

3.คนที่ไม่ชี้นำเราไปในทางที่ผิ ด

คนเราถ้าคิดจะคบกันก็ต้องแนะนำแต่สิ่งดีๆ ให้แก่กัน ไม่พากันไปในทางที่แ ย่หรือเกิดความเ สี ยห า ยหรือหากเห็นคนที่เรารักทำผิ ดก็ต้องงห้ามกันไม่ใช่ยุแยงให้ทำผิ ด ไปกันใหญ่ อ ย่ าลืมว่าคนเราถ้ารักกันจริงจะดีใจที่เห็นคนที่เรารักได้ดี และอย ากจะเดินไปบนเส้นทางดีๆ ไปด้วยกัน มีความเป็นห่วงเป็นใยกันและกันและจะสังเกตได้ว่า คนที่จริงใจกับเราจะเป็นห่วงเราในมุมที่ละเอียดอ่อนกว่าคนทั่วไปจะมองเห็นถึงผลที่จะต ามมา จะคอยเป็นห่วงและคอยเตือนเราอยู่เสมอ

4.จะโ ก ร ธกันยังไงสุดท้ายก็ไม่ทิ้งกัน

คนเราคบกันยังไงเ สี ยก็ย่อมต้องมีเรื่องทะเลาะ หรือไม่เข้าใจกันบ้ างเป็นเรื่องปกติค่ะ แต่คนที่เป็นเพื่อนแท้เป็นคนที่รักเราจริง เป็นคนที่จริงใจให้กันเขาจะไม่เก็บเอาเรื่อง เล็กน้อยมาทำให้ความสัมพันธ์มันแ ย่ลพูดง่ายๆ ก็คือต่อให้จะทะเลาะกันแค่ไหนคนคนนั้นก็จะยังคงอยู่ไม่ห า ยไปไหน ไม่ทิ้งกันบางคนทะเลาะกันไม่พูดกันแต่ก็ยังคงแอบ ห่วงใยและแอบทำอะไรดีๆ ให้กันได้ แบบนี้ไม่นานแป๊บเดียวก็ดีกันค่ะต่างฝ่ายต่างรู้สึกว่าเรื่องที่ทะเลาะมันเล็กน้อย ปล่อยๆ และช่างมันเถอะ

5.คนที่พร้อมเคียงข้างเราในทุกสถานการณ์ไม่ว่าดีหรือร้ า ย

คนเราจะคบกันหากมีความจริงใจแก่กัน ย่อมต้องไม่ทิ้งกันจริงมั้ยคะ คำว่าไม่ทิ้งกันในที่นี้หมายถึงเมื่ออีกฝ่ายเจอสถานการณ์อะไรที่ต้องการใครสักคน จะมีคนที่คอย ยืนเคียงข้างเราเสมอเพื่อให้เราก้าวผ่านเรื่องราวต่างๆ นั้นไปได้ และพร้อมเป็นกำลังใจให้แก่กัน รวมถึงคอยให้คำปรึกษาที่ดีกับเราอีกด้วยที่สำคัญนะคะ จะมีคนที่คอย

รับฟังและแบ่ งปั นเรื่องราวต่างๆ จากเราได้อ ย่ างสบายใจเราจะมีคนที่คอยรับฟังเราได้ในทุกเรื่องตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงเรื่องใหญ่ๆโดยจะสามารถแบ่ งปั นกันโดย ไม่รู้สึกอึดอัด หรือตะขิดตะขวงใจ และเราเองก็ไว้ใจและ พร้อมที่จะเล่าอะไรให้เขาคนนั้นฟังได้อ ย่ างสบายใจ และมั่นใจว่าทุกอ ย่ างจะดีขึ้นเมื่อได้พูดให้คนคนนั้นฟังเรียกว่า อยู่ใกล้แล้วเราสบายใจที่สุดนั่นล่ะค่ะ

6.ไม่คิดโ กห กแม้เพียงเรื่องเล็กน้อย

การที่เราเจอความหลอ กลวง เจอคำโ กห กจากคนภายนอ กที่ไม่จริงใจกับเรานั้น มันก็มากเกินพอแล้วถ้าต้องเล่นซ่อนหาความจริงจากคนใกล้ตัวอีกคงเหนื่อยและท้อแท้ ไม่น้อยเลยใช่มั้ยคะดังนั้นคนเราหากมีความจริงใจแก่กันและคิดจะคบกันย าวๆ ต้องห้ามโ กห กแม้แต่เพียงเรื่องเล็กน้อยอ ย่ าทำให้อีกฝ่ายต้องเ สี ยความรู้สึก โดยเฉพาะอ ย่ างยิ่ง

เรื่องของความเชื่อใจกัน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนหรือคนรักที่คบกัน มานาน อ ย่ าให้คำโ กห กเล็กๆ น้อยๆ มาทำล า ยความสัมพันธ์ที่สั่งสมร่วมกัน มานานเลยค่ะอ ย่ าลืมว่าคนบางคน

จะทำอะไรก็ยอมได้แต่ถ้าหากรู้ว่าอีกฝ่ายโ กห กกันแม้เพียงครั้งเดียว ความเชื่อใจจะห า ยไปเลยดังนั้น คนที่มีควาจริงใจกันย่อมต้องไม่มีคำโ กห กให้กันนั่นเอง สิ่งที่ต้อง ไม่ลืมเลยก็ คือความจริงใจมัน มาจากความเชื่อใจและความชัดเจนที่ต่างฝ่ายต่างมีให้กัน ไม่เฉพาะกับคนที่เป็นคู่รักเพียงเท่านั้นแต่ยังรวมไปถึงคนที่เป็นเพื่อน เป็นพี่น้อง

เป็นหัวหน้ากับลูกน้อง หรือคนที่คบกับในทุกสถานะนั่นแหละค่ะเพื่อให้การคบกันของเราไม่มีปัญหา ควรแสดงความจริงใจใส่กันตั้งแต่แรก อะไรที่เปิดเผยแก่กันได้ก็บอ กกัน ไปจะได้ไม่ต้องเกิดข้ อสงสัยอะไรกันในอนาคต คนจะคบกัน แค่มอบความจริงใจมันไม่ได้ย ากเย็นอะไรเลยค่ะก็แค่โฟกัสวิ ธีสร้างความสุขในการคบกันให้มากขึ้นก็เท่านั้น

ความจริงใจแม้เราจะมองไม่เห็นด้วยต าเปล่าแต่เราสัมผัสได้ด้วยหัวใจและความรู้สึกค่ะ การจะคบกันความจริงใจจึงสำคัญเป็นอันดับหนึ่งแต่ก็ไม่อย ากให้ทุกคนคาดหวังมากนะคะ ของแบบนี้ต้องให้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ คบใครก็อ ย่ าเพิ่งทุ่มเทให้ใครเต็มร้อยค่อยๆ ดูกันไป ไม่ต้องไปคาดหวังว่าจะได้ความจริงใจกลับมา เ พ ร า ะหากไม่ได้รับกลับจะได้ไม่ ผิ ดหวังแต่เชื่อเถอะค่ะว่า หากเราให้ใจใครไป ดูให้ดี ถ้าให้ถูกที่ ถูกเวลา และถูกคน อ ย่ างไรเ สี ยเราต้องได้รับความจริงใจกลับมาแน่นอน

ที่มา admingreeklikeme.news siamfans  myfriendth