ออมวันละ 50 ชีวิตเปลี่ยน อนาคตไม่ลำบาก

วันนี้เราอย ากที่จะพาเพื่อนๆ ไปเรียนรู้การออมเงินวันละ 50 บาทจะช่วยให้ชีวิตของเพื่อนๆ นั้นเปลี่ยนไปได้อย่ างไร กับบทความ ออมวันละ 50 ชีวิตเปลี่ยน อนาคตไม่ลำบาก

และในวันนี้นั้น เราได้นำแนวคิดการออมเงิน ด้วยแบงค์ 50 บาท เป็นประจำทุกวัน มาเป็นแง่คิดกับทุกคนในการเก็บเงินกัน เพียงเก็บเงินด้วยแบงค์ 50 บาท จะเปลี่ยนชีวิตคุณได้และหล า ยคนอาจจะสงสัยว่ามันเป็นไปได้หรือ ฉะนั้นวันนี้เร ามีคำตอบถ้าคุณเริ่มเก็บเงิน วันละ 50 บาทเป็นประจำทุกวัน ใน 1 ปี

คุณจะมีเงินเก็บ 18,250นานวันเข้า 10 ปี คุณจะมีเงิน 182,500 บาท หากเก็บวันละ 100 บาท ใน 1 ปีจะมีเงินเก็บ 36,500 แล้วภายใน 10 ปี

คุณจะมีเงิน 365,000 บาท แต่หากคุณไม่เก็บเลยมีเท่าไหร่ใช้หมดปีหน้าคุณ ก็ไม่มีอะไรกับเขาหรอ ก อีกกี่สิบปี ก็ไม่มี มันก็เช่นเดียวกับการใช้ชีวิตนี่แหละ ถ้าในวันนี้คุณตั้งใจทำงานเต็มที่ จนเชี่ยวช าญศึกษาหาความรู้พัฒนาชีวิต ตัวเองอยู่เรื่อยๆในระยะเวลา5 ปี คุณก็อาจได้เลื่อนตำแหน่ง อีก 10 ปี

คุณก็จะได้เป็นหัวหน้าและถ้าคุณตั้งใจทำ คิดแต่เรื่องที่มีประโยชน์ต่อชีวิต คุณอาจจะมีกิจการ 3 สาข าใน 10 ปี อาจจะได้มี 10 สาขาก็เป็นได้นะ แต่ ถ้าวันนี้คุณมัวแต่ ทำตัวเป็นจิตอ าส าเรื่องคนอื่นเขาไปใส่ใจแต่ธุระของคนอื่น มากว่าธุระของตัวเอง หมั่นทำแต่เรื่อง ที่ไม่เคยเกิดประโยชน์เลยคิดแต่เรื่องที่ไม่ได้เงิน

กี่ปีๆ ชีวิตคุณก็จะเท่าเดิม ดังเช่นเรื่องที่เก็บเงินนี่แหละหล า ยคน มักจะเสี ยเวลาชีวิตไปกับ เรื่องไม่เป็นเรื่อง หรือไม่ได้ประโยชน์หรือแม้แต่เรื่องที่ไม่ได้ เกี่ยวกับตัวเองเลย จนไม่มีเวลามาพัฒนาความสามารถตัวเองฉะนั้น เราจงสร้างสิ่งดีๆ ให้กับชีวิตตัวเอง เรื่องของคนอื่นถ้าไม่เกี่ยวเราไม่ต้องอย า กรู้ทุกอย่ างก็ได้ รู้เท่าที่เขาอ ย า กบอ กก็พอ

จะได้มีเวลาไปทำเรื่องตัวเองให้ดีให้มีประโยชน์เวลาของคุณมีจำกั ด อย่ าเสี ย เวลาไปกับเรื่องของคนอื่นสิ่งที่คุณคิดจะทำในวันนี้ มันจะส่ งผ ลต่ออนาคตของคุณได้ ฉะนั้น คุณอย ากให้ชีวิตเป็นแบบไหน อย ากมีเงินเก็บหรือไม่มี คุณกำหนดได้

ที่มา bitcoretech, 108resources