อายุเป็นเพียงแค่ตัวเลข 6 เหตุผลที่บอ กว่าทำไม หนุ่มๆจึงหลงรักสาวมีอายุ

เคยสงสัยกันไหมที่เวลาเห็นหนุ่มๆนั้น มีแฟนที่แก่กว่า ว่าทำไมเขาจึงหลงรักหญิงสาวที่แก่กว่าเขาได้มากมายนัก วันนี้เราจึงจะพามาดูเหตุผลของหนุ่มๆเหล่านี้กันว่าทำไมเขาจึงหลงรักและหลงไหลในตัวสาวแก่ยิ่งนัก

เสน่ห์ของผู้หญิง เป็นสิ่งที่สาว ๆ ทุกคนล้วน มีอยู่ในตัวเองมาตั้งแต่เกิ ด บางคน มีมากบางคน มีน้อย ขึ้นอยู่กับการบริห ารเสน่ห์ของแต่ละคน ซึ่งเสน่ห์ในตัวผู้หญิงนั้น มีหลากหล า ยไม่ว่าจะเป็นรูปร่าง หน้าต า นิสั ยใจคอ ความคิด หรือ บุ ค ลิ ก ท่าทางที่ชวนให้คนอยู่ใกล้รู้สึกชื่นชอบ ห ล ง ใ ห ล และน่าค้นหา

1. ไม่ทำตัวติดแฟน

ในอ ดีตผู้หญิงอายุมาก อาจเคยทำตัวติดแฟน ทำให้ผู้ชายอึ ดอั ด ความสัมพั นธ์ไม่ร าบรื่น การที่พวกเธอไม่ทำตัวติดแฟนแจ ทำให้ผู้ชายรู้สึกไม่ก ด ดั น ทำให้มีเวลาส่วนตัวมากขึ้น มีพื้นที่ของตัวเองมากขึ้น และเป็นอีกเหตุผลสำคัญว่า ทำไมผู้ชายจึงชอบผู้หญิงที่มีอายุมากกว่านั่นเอง

2. มี ท รั พ ย์ สิ น เป็นของตัวเอง

เธอจะไม่หวังพึ่งผู้ชายเพียงฝ่ายเดียวแน่นอน เพราะเธอเองก็สามารถหาเ ลี้ ยงตัวเองได้อยู่แล้ว เธออาจมีเงิน มีบ้าน หรือมีรถของตัวเอง ผู้ชายหล า ยคนจึงรู้สึกมั่นใจว่า ไม่ต้องเหนื่อยหาเ ลี้ ย งเธอ แต่จุนเจือ กันและกันได้ และสมัยนี้ เงินเสมือนเป็นปัจจัยที่ 5 หากไม่พอใช้ หรือผู้ชายต้องคอยเป็นฝ่ายจ่ายตลอ ด บางทีมันก็พาความทุ ก ข์มาให้หนุ่มๆ เหมือนกันนะ

3. เธอควบคุม อารมณ์ได้มากกว่า

แม้จะเป็นผู้ชาย ไม่ว่าใครก็ไม่อย ากเป็นกระโ ถ น เป็นที่รองรับ อารมณ์ของใครหรอ ก แต่สาวๆ มักจะติดนิสัย ง้ อ ง แ ง้ ง งอแง ไม่มีเหตุผล ทำให้ผู้ชายต้องกล า ยเป็นที่รองรับ อารมณ์เสมอ

และแน่นอนว่า มันจะทำให้เขารู้สึกเบื่ อหน่าย แต่ผู้หญิงที่อายุมากประมาณหนึ่งแล้ว เขาจะ อารมณ์คงที่กว่า มีเหตุผล ควบคุมอารมณ์ได้ดี และเป็นเหตุผลว่า ผู้ชายจำนวนหนึ่งเลือ กผู้หญิงที่มีอายุมากกว่านั่นเอง

4. พึ่งตัวเองได้

ผู้หญิงที่อายุมากแล้ว เธอจะโ ฟกั สในสิ่งที่ต้องทำ มากกว่าโ ฟกั สที่ผู้ชาย มีเรื่องที่พวกเธอต้องรับผิ ดชอบและให้ความสำคัญมากกว่าผู้ชาย อย่ างเช่น ดูแลครอบครัว ทำให้พวกเธอมักพึ่งพาตัวเอง มีชีวิตเป็นของตัวเอง ผู้ชายก็อาจรู้สึกว่า พวกเธอไม่ได้ต้องการเขาตลอ ดเวลา แต่ก็ยินดีเมื่อมีผู้ชายเข้ามาเติมเต็มชีวิ ตให้สมบูรณ์มากกว่าเดิม

5. เธอมีประสบการณ์ชีวิต

ผู้หญิงที่อายุมากกว่า มักจะมีประสบการณ์ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นด้านความรัก ความสัมพั นธ์ ชีวิ ต การงาน สิ่งเหล่านี้ทำให้เธอ ดูน่าสนใจมากขึ้น และทำให้มีเรื่องคุยมากมาย และนี่ผู้ชายหล า ยคนจึงเทใจให้ผู้หญิงที่แ ก่กว่าอย่ างไม่ต้องสงสั ยเลย

6. เธอไม่ได้ ห ม ก มุ่ น กับการมีรูปร่าง ที่ผอมเหมือนนางแบบ

ผู้ชายส่วนหนึ่ง หลงเสน่ห์ส่วนเว้าส่วนโค้งต ามธรรมช าติของผู้หญิง แม้บางคนอาจเคยผ่านการมีลูกมาแล้ว จะให้มีรูปร่างเ ป๊ ะคงเป็นเรื่องย าก แต่นั่นเป็นสิ่งที่พวกเธอนั้นยอมรับ และรู้ข้ อ บ ก พ ร่ อ ง ของตนเอง

มันไม่ใช่ปัญหาสำหรับพวกเธอแม้แต่น้อย เพราะรูปร่างไม่ได้มีผลต่อความสุขของเธอ ในขณะที่บางคน มักจะหาส าร พั ดวิ ธี ที่จะทำให้รูปร่างตัวเองดูผอมเพรียว เหมือนนางแบบ และนั่น มันแสดงถึงความไม่มั่นใจในรูปร่างของตัวเองไงล่ะ

ที่มา  sabaisabuy