อ ย่ าเอาคน 4 นิสัยนี้เข้ามาในชีวิต คบไปก็มีแต่ทำให้ป ว ดหั ว

การเลือ กคบคนนั้น ต้องเลือ กคบ บางคนคบไว้นอ กรั้ว บางคนคบไว้ในบ้านได้ คนไม่ดีไม่ควรคบ เพราะอาจจะติดเ ชื้ อได้ ตอนแรกเราก็เห็นว่าไม่ดี แต่ต่อๆไปหากเขาพูดกรอ กหูเราบ่อยๆเข้า เราก็จะเห็นว่าเขาดี เหมือนคนกินเ ห ล้ า ตอนแรกรู้ว่ามันไม่ดี ไม่ยอมกิน พอโดนชวนเข้าบ่อยๆเข้าก็ล อ ง

นี่แหล่ะเขาเรียกว่าติดเ ชื้ อล่ะ คบคนไม่ดีระวังจะติดเ ชื้ อ คือติดเอาความวิบัติมา ความวิบัติเหมือนกับ เ ส นี ย ด เราไม่รู้หรอ กว่าติดไปเมื่อไหร่ เพราะสิ่งเหล่านี้ซึมซาบเข้าไปทีละน้อย กว่าจะรู้ตัวก็ถอนไม่ขึ้นแล้ว

ในชีวิตคนเรา ต้องพบเจอคนหล า ยแบบ แต่บางที เราก็มีโอกาส ที่จะเลือ กคนที่จะเข้ามาในชีวิต และนี่คือคน 4 ประเภท ถ้าเลือ กได้ อ ย่ าคบจะดีกว่าเพราะชีวิตจะมีแต่เรื่องเ ค รี ย ด

1.คนที่ชอบอยู่เหนือผู้อื่นตลอ ด

มักมองว่า ตัวเองดีกว่าคนอื่น เ สี ยดสีติติงคนอื่น ให้ตัวเองดูดีตัดสินโดยมีความลำเอียงตลอ ด เห็นคนอื่นดีกว่า เหนือ กว่าไม่ได้คนแบบนี้เ จอแล้วรั ก ษ า ระยะห่างให้ดี อ ย่ าเผลอให้มาตีสนิทเชียว

2.คนก้ า ว ร้ า วกลบเกลื่อน

เคยมีคนบอ กว่า พวกฉลาดน้อย จะก้ า ว ร้ า วมากกว่า คือเมื่อคุม สถานการณ์ ไม่อยู่หาเรื่องแก้ตัวไม่ได้ ทำเป็นโมโหก้ า ว ร้ า ว กลบเกลื่อนหวังสยบให้จบข่าว

3.คนที่คิดว่าตัวเองถูกเสมอ

คิดว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของจักรวาล สังเกตได้ว่า เวลามีข้ อขัดแย้งจะยืนกระต่าย ขาเดียว ไม่ฟังความคิดเห็นของคนอื่น ใช้ตรรกะเหตุผลวิบัติไปเรื่อยๆ

4.คนชอบโยนความผิ ด

ถ้าผิ ดแล้วขอโ ท ษ ก็จะยอมรับได้ และให้มันเป็นบทเรียนในอนาคตต่อ ไปแต่ถ้าผิ ดแล้วโยนความผิ ดให้คนอื่นแบบนี้ คบไปจะเดือ ดร้อนเปล่าๆ

ที่มา  khoddeeja