เกิดเป็นผู้หญิงอ ย่ าหยุดหาเ งิ นใช้เอง แม้มีสามีร ว ย

วันนี้เรามีข้ อคิดดีๆที่อย ากจะนำมาเตือนสติผู้หญิงทั้งหล า ยกัน เพราะบางคนอาจจะมีความคิดผิ ดๆอยู่ จึงทำให้คุณค่าตัวเองนั้นล ดลงไป เพราะฉนั้นถ้าไม่อย ากให้คุณค่าเราล ดลงอ่านบทความนี้จบแล้วจะเข้าใจ

เกิดเป็นผู้หญิง อ ย่ าหยุดทำงาน อ ย่ าหยุดหาเงิ นเอง เพราะสังคม จะให้เกียรติ ผู้หญิงที่รู้จัก สร้างคุณค่าให้ตัวเอง ไม่ว่าคุณจะมีแฟนหรือแต่งงานแล้ว ไม่ว่าแฟนคุณ จะมีฐานะอ ย่ างไร สามารถดูแลหรือซัพพอร์ตได้ดีแค่ไหน นั่นไม่ใช่สาระสำคัญ

สิ่งที่สำคัญที่สุด คืออ ย่ าหยุดหาเงิ นเอง ผู้หญิงที่หาเงิ นเองได้ มัน มีเกียรติ และสังคมจะยอมรับ ผู้หญิงเก่ง ผู้หญิง ที่ไม่ต้องพึ่งพาคนอื่น มันเท่กว่า มันคูลกว่า มันสบายใจกว่าเป็นไหนๆ เราจะใช้เ งิน ที่เราหามาด้วยตัวเองเท่าไหร่ก็ได้

และใช้ไปกับอะไรก็ได้ โดยที่ไม่ต้องรอ หรือมานั่งเกรงใจใคร การมีชีวิตอยู่ ด้วยการใช้เ งินคนอื่น มันจะทำให้เรา เคารพตัวเองน้อยลง นานวันเข้า เราจะเลิกภูมิใจในตัวเอง จนท้ายที่สุด เราจะกล า ยเป็นคนที่ดูถูกตัวเองไปเลย พอมารู้ตัวอีกที

เราก็จำไม่ได้แล้วว่า เราเคยเป็นใครเราเคยมีคุณค่าอ ย่ างไร ความสุขที่สร้างได้ด้วยตัวเอง มันเป็นแบบไหนเราเคยทำอะไรสำเร็จมาบ้าง เราเคยได้รับน้ำเ สี ยงชื่นชม จากคนรอบข้างยังไงเราเคยยิ่งใหญ่

เราเคยภาคภูมิ ในตัวเองแค่ไหนเราลืมไปหมดเพราะเราเคยชินไปแล้ว กับการมีชีวิตแบบพึ่งพาคนอื่นลุกขึ้น มาลุกขึ้น มาเปลี่ยนตัวเอง อ ย่ ายอมให้ใครมาเลี้ยงคุณ อ ย่ าให้สังคมมองข้ามคุณค่าในตัวของเราไป

อ ย่ าทำให้ตัวเองหมดความน่าเคารพ และอ ย่ าหมดความเคารพในตัวเอง คุณเกิดมาเพื่อเป็นคนๆนั้น คนที่จะทำให้ตัวเอง อยู่ในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุด และส่งมอบสิ่งเหล่านี้ต่อไปให้กับผู้อื่น ทำให้ตัวเรา และคนรอบข้าง มีความสุขและคุ้มค่าอ ย่ างที่สุด ที่ได้เกิดมา ได้รู้จักและได้ใช้ชีวิตร่วมกัน จงจำไว้เป็นผู้หญิง หยุดสวยได้ แต่อ ย่ าหยุดทำงาน

ที่มา  stand-smiling